Ревюта

6,75% годишно носи алтернатива на депозит с висока лихва

Търсите депозити с висока лихва през 2019? Няма да намерите. Отмина времето, в което банките предлагаха депозити с висока лихва. Актуалните предложения са с близки до нулата лихви. Те не само не носят доходност, но дори и не компенсират инфлацията. На фона на нулевите лихви по банковите депозити вложителите търсят алтернативи, предлагащи по-висока доходност, без това да е свързано със значителен риск. Такава алтернатива предлагат платформите за споделено кредитиране (peer2peer lending, P2P Lending).

Занимавам се с инвестиране в споделено кредитиране от 2016. Използвам различни платформи и реализирам доходност между 7 и 16% годишно. В началото беше необходимо да отделя доста време, за да науча тънкостите на този вид инвестиране. Отне ми време да намеря оптималната инвестиционна стратегия за всяка платформа, която да носи добра доходност при минимален риск. Усилието определено си заслужава, но повечето хора не са склонни да го направят. Те просто търсят лесна възможност да вложат изгодно парите си. Такава възможност вече съществува и това е Bondora Go&Grow – алтернатива на депозит с висока лихва от 6,75% и внасяне и теглене без ограничения и без да губите натрупаната доходност.

– алтернатива на депозит с висока лихва от 6,75% и внасяне и теглене без ограничения и без да губите натрупаната доходност.

От юни 2018, една от най-големите платформи за споделено кредитиране в Европа  предлага нов продукт Bondora Go&Grow. Той е изключително подходящ за вложители, които търсят добра доходност при нисък риск и не желаят да отделят време, за да изучат тънкостите на този вид инвестиции и активно да ги управляват. 

Какво е Bondora Go&Grow?

Bondora Go&Grow предлага лесно вложение с много атрактивни условия:

 • Доходност от 6.75% годишно е доста висока лихва;
 • Незабавен достъп до вложените средства – вложението е безсрочно с незабавен достъп до вложените средства;
 • Не изисква време за обучение и управлението на парите;
 • Вложението e в евро и няма валутен риск от промени на курса;
 • Доказана и надеждна платформа, лицензирана от европейски регулатори;
 • Няма никакви такси, освен 1 евро такса при теглене без значение от сумата;
 • Дължите данък само, след като изтеглите парите си.

За много хора тези атрактивни условия може и да са достатъчни, за да вложат пари в Bondora Go&Grow веднага 😉 Не бързайте! Убеден съм, че когато става въпрос за пари, всеки сам трябва много добре да прецени всички рискове и доколко дадените обещания са реалистични и изпълними. Затова ще разгледаме в детайли всяко едно условие на Bondora Go&Grow и свързаните с вложението рискове.  

Препоръката ми е да вложите парите си, само след като се запознаете с детайлите и решите, че това наистина е добро предложение за вас. В допълнение ще ви предложа и възможност да получите малък бонус от 5 евро при първоначалната регистрация за Bondora Go&Grow.

Доходност от 6.75% е отлична лихва

Първо искам да обърна внимание, че тази доходност не е гарантирана лихва, но е съвсем реалистична и дори умишлено занижена. На практика за почти 10 годишната история на Bondora, средната годишна доходност е над 9% през цялото време! Тази доходност е доказана от над 40,000 инвеститора, вложили в платформата над 150,000,000 евро! За този 10 годишен период тази доходност е постигната при доста различни пазарни условия. Може да приемем, че има достатъчен запас, който да осигури обещаната доходност от 6.75% годишно.

Доходност в резерв

Моята лична доходност на платформата в момента е 14.2%, като използвам специфична стратегия с индивидуален подбор на кредите, в които инвестирам чрез Bondora Portfolio Pro. Със сигурност специалистите в Bondora спокойно ще постигнат подобна, че и по-добра доходност. Всъщност, доходността за вложителите в продукта Bondora Go&Grow реално е ограничена (по собствените думи на Bondora) на 6.75%. Доходите над тази стойност се реинвестират като буфер, който да осигури в бъдеще същата доходност, независимо че официално от Bondora не дават гаранция за това.

За сравнение, мога да споделя впечатление от двугодишното ми използване на популярната в България платформа за P2P инвестиране iuvo. На нея съм постигнал реална годишна доходност от 8,54%. Това e повече, но е постигнато с доста отделено време за определяне на оптималната инвестиционна стратегия и периодичното й актуализиране. От друга страна, за изтеглянето на 2000 евро бяха необходими над 3 месеца, без да ползвам вторичния пазар. Важно е да отбележим, че стратегията ми е да инвестирам само в краткосрочни заеми основно до 3 месеца.

Атрактивна и реалистична доходност

Уверено можем да приемем, че годишната доходност от 6.75% е осигурена и съвсем реалистична. Предвиден е и значителен запас, който да я поддържа на това ниво, дори и при сериозна промяна на пазарните условия. Предвид, че парите не са вложени за определен срок, ако условията се променят и тази доходност вече не е атрактивна, веднага може да изтеглите вложението си.

Накратко, доходността от 6.75% годишно е атрактивно и напълно реално предложение, като се има предвид, че Bondora Go&Grow не изисква никакви усилия и предлага незабавен достъп до парите ви!

Незабавен достъп до парите

Аналогично на безсрочния депозит, Bondora Go&Grow не налага никакъв минимален срок за влагане на парите. Дали ще ги вложите за няколко дни, няколко месеца или няколко години е ваше решение. Хубавото е, че имате свободата да го промените по всяко време. Това е важно, тъй като ако направите 5-годишен депозит в банка ще получите доходност по-малко от 0.64%. Ако лихвите след 2-3 години се повишат дори само до 1-2%, то реално ще загубите доходност до падежа му. Ако го развалите отново ще загубите, тъй като няма да ви бъде изплатена лихва, а вероятно ще има и допълнителни такси.

Незабавна ликвидност

Bondora Go&Grow позволява да изтеглите парите си в рамките на следващия работен ден, като запазите цялата натрупана доходност. Това е голямо предимство пред другите P2P платформи. При всички други алтернативи изтеглянето на вложението е свързано с чакане и загуба на доходност.

Осигурена ликвидност

Bondora оперира с огромен обем средства – само през Юли 2018 новите вложения са над 5,400,000 евро. Има и голям брой вложители (почти 40,000).  Уверено можем да приемем, че подобно на банките, е заделила нужните резерви, за да предостави ликвидност и изтегляне на вложението по всяко време. Разбира се, трябва да се има предвид, че това е валидно при нормални пазарни условия! Ако всички започнат да теглят едновременно, това не може да се случи и определено ще има забавяния. Подобна беше ситуацията и с някои банки у нас, когато за тях се пуснаха слухове, че не могат да обслужват плащанията.

Ликвиден риск

Никоя платформа, нито банка в света, не може да удовлетвори едновременното искане за теглене на всичките си вложители. Този риск трябва да се има предвид, ако решите да вложите парите си. Никоя банка не го заявява ясно, но той с пълна сила важи за всички банки. Чест прави на Bondora, че ясно е заявила, че възможността за незабавно изтегляне на вложените средства е при нормални пазарни условия и не е гарантирана. Пълната прозрачност е ключова за изграждането на доверие и при Bondora тя е на ниво.

Накратко, вложението няма минимален срок и уверено можем да приемем, че Bondora е в състояние да осигури незабавно изтегляне на вложените средства, при нормални пазарни условия. Последното уточнение важи и за всички банки.

Влагате пари лесно. Не изисква време за обучение и управление

Bondora Go&Grow е революционен продукт, който позволява високо доходно P2P инвестиране за хора без никакъв опит и познания в тази област. Продуктът е толкова прост и лесен, колкото е откриването на онлайн депозит в банка. Процесът на регистрация е лесен и удобен. Задължително се регистрирайте с вашите реални данни, защото ще бъдат проверени. Трябва да предоставите копия на личните си документи, заради изискванията за предотвратяване прането на пари.

Няма нужда от обучение

Може да започнете да получавате доходност веднага, без да е нужно обучени и разучаване на функциите на платформата. Настройването на параметрите на Bondora Go&Grow е много лесно. То е необходимо единствено, за да знаете:

 • с каква цел спестявате;
 • дали и колко ще довнасяте месечно;
 • за какъв период спестявате;
 • колко ще бъде натрупаната сума в края на периода.

Просто, лесно и ясно и всичко се вижда в рамките на един екран:

Конкретен пример от горния екран. Влагате 1000 евро и всеки месец довнасяте по 100 евро. След 5 години ще сте внесли общо 7000 евро, ще имате обща доходност от 1463 евро или натрупана сума от 8463 евро. Просто и ясно! Не съм видял българска банка, която да представя депозит по този достъпен и ясен начин.

Няма нужда от управление на инвестицията

Това е всичко. От тук нататък, остава само да внасяте парите, без да се интересувате от нищо друго. Не е нужно да разучавате тънкостите на различните видове кредити, рейтинги, гаранции и обрано изкупуване, надеждност на кредитополучатели и кредитори, да следите състоянието на портфейла си, да продавате и купувате на вторичен и първичен пазар. Не е нужно да следите какво се случва със забавените кредити или в каква степен се събират фалиралите. Не е нужно да определяте оптималната, за вашия рисков профил и спецификата на платформата, стратегия за инвестиране и периодично да я актуализирате според промените на пазарните условия и самата P2P платформа. Всичко това ви е спестено с Bondora Go&Grow!

Накратко, Bondora Go&Grow не изисква от вас да инвестирате време в обучение за особеностите на споделеното (Peer2Peer) кредитиране и конкретната P2P платформа, както и да полагате усилия, свързани с управлението на вложените средства. Bondora Go&Grow е отличен продукт за пасивно влагане на средства, които можете да ползвате когато ви потрябват и без да губите натрупаната лихва.

Вложение в евро. Няма валутен риск от промени на курса

Валутата на Bondora Go&Grow е евро, което е идеално за всички в Еврозоната, както и за такива като нас с фиксирана към еврото валута. Напълно елиминиран е валутният риск – промяната на курса на валутата. Специално за България, спестяването в евро е допълнителна защита от (минималния в момента) риск от обезценяване на лева при вземане на решения за премахване на валутния борд.

Проблем в нашата страна може да бъде цената на банковия превод към Bondora Go&Grow, тъй като българските банки имат безобразно високи такси за валутни преводи. Повечето български банки не предлагат преводи през системата SEPA, която е безплатна в по-голямата част от Европа. Тези които предлагат такива, все още изискват доста високи такси. За щастие, може да използвате услугите на Paysera и TransferWise, които са напълно безплатни. И двете услуги поддържат левови сметки в български банки и предлагат много изгоден курс за превалутиране на левовете в евро. Така преводът реално ще ви струва колкото левов превод в българска банка. Отличният курс, който ще получите е допълнителен бонус!

Ръководство стъпка по стъпка как да депозирате пари в Bondora ще намерите тук.

Доказана и надеждна платформа, лицензирана от европейските регулатори

Bondora е доказан лидер на P2P пазара, стартирал през 2009 година. Към момента има почти 40,000 инвеститори, които са инвестирали чрез платформата над 140,000,000 евро. Вложителите са получили доходност от над 19,000,000 евро. Мненията за Bondora в TrustPilot са много добри. Платформата е е отлично оценена с 9 от 10 точки от над 600 вложители. Над 70% са дали отлична оценка, а 20% много добра (можете да видите детайлите тук).

Лицензирана от 3 регулатора

От голямо значение е, че Bondora е регулирана P2P платформа от 3 (три!) независими финансови регулатора – на Естония, Финландия и Великобритания. Те имат много сериозни изисквания,  които гарантират спазването на най-високите финансови стандарти, добри практики и защита на спестяванията на клиентите. Клиентските средства се държат в отделна попечителска банкова сметка и не могат да бъдат ползвани от компанията. От една страна, това защитава от измами и злоупотреби. От друга, гарантира, че при евентуален фалит на платформата, средствата на вложителите ще бъдат защитени. Те няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията й, а в последствие ще бъдат върнати от синдика.

Отлично представяне на кредитния портфейл

Много малка част от заемите, предоставени от Bondora, не се обслужват редовно. Това се дължи, от една страна, на стриктния процес за подбор на кредитополучателите и ефективното управление на кредитния риск. От друга страна, на пазарите където се отпускат кредитите. Над 61% от кредитите са в Естония, 36% във Финландия и само 3% в Испания. Първите две държави имат много ниско ниво на кредитен риск. Комбинирано с прецизния подбор на кредитополучателите води до голяма финансова стабилност на кредитора.

Bondora е доказана платформа за P2P инвестиции, високо оценена от вложителите. Оперира на пазари с висока финансова дисциплина и е лицензирана от 3 европейски регулатора. Всичко това води до максимална защита на вложените средства, в съответствие с най-добрите стандарти за P2P кредитиране.

Няма такси, освен 1 евро при теглене без значение от сумата

Любим на банките и много неприятен за клиентите им похват, в ерата на нулевите лихви, е да слагат такси за всичко. Същите са и пенсионните фондове. Те освен, че предлагат „отрицателна доходност“, взимат и такса от 2% за всяка вноска и 4% годишно за управление. В случая с Bondora Go&Grow нещата стоят просто и ясно. Няма никакви такси за откриване, закриване, управление, поддържане или довнасяне.

Има една единствена такса – 1 евро при теглене без значение от сумата. Тази такса определя и за какво не е подходящо да използвате Bondora Go&Grow – за често теглене на малки суми. Такъв подход лесно може да изяде доходността. Ако ви се налага да теглите, правете го или всичко наведнъж или на по-големи суми. При 1000 евро таксата за теглене от 1 евро е символичният 0.1%.

Bondora прилага честен разходно-ориентиран подход при определянето на единствената такса, която имат – при теглене. Тя е фиксирана, тъй като административните разходи са едни същи за всякакви суми. Не такъв подход прилагат повечето банки. При тях таксите често са процент от сумата, независимо, че разходите им за дадената операция по никакъв начин не зависят от нейния размер.

Bondora Go&Grow няма скрити такси. Единствено такса за теглене от 1 евро без значение от теглената сума. Бонусът от 5 евро, който ще получите при регистрация в Bondora от този линк, също не зависи от вложената сума. Той ще бъде добавен към вложената сума в началото и върху него ще се натрупва лихва за целия период на влога ви.

Дължите данък само, след като изтеглите парите си

Bondora Go&Grow е данъчно оптимизиран продукт. Неговото използване намаля до минимум дължимия данък, при това напълно в рамките на закона. Данъчните му предимства са следните:

 1. Доходността от 6,75% е нетна. В нея са отчетени всички загуби от фалирали кредитополучатели. При традиционните P2P продукти, данък се дължи върху всички получени приходи от лихви. От тях не могат да се приспаднат загубите от фалирали кредити. Така реално се плаща по-висок данък от дължимия. При Bondora Go&Grow този проблем е избегнат, тъй като всички загуби са включени в реалната доходност от 6.75%.
 2. Лихвата се натрупва и ако държите вложението си няколко години ще получите по-добра доходност. Лихва ще се натрупва и върху сумата, която бихте платили като данък всяка година за реално получения доход.

При Bondora Go&Grow, аналогично на депозитите, които се олихвяват на падеж – дължите данък само в годината, в която изтеглите вложението си. Имайте предвид, че платформата няма да ви удържи дължимия данък, както го правят банките. Ще трябва да го декларирате сами и това е ваше задължение, ако сте изтеглили влога си. Само с един бутон, може да получите справка за получената доходност за периода, която да приложите към данъчната си декларация.

Допълнителни предимства, които правят Bondora Go&Grow още по-гъвкавo и удобно вложение:

 1. Позволява да създавате множество влогове, в които да спестявате за различни цели.  Избраната цел не оказва влияние върху параметрите на влога. Лихвата винаги е 6.75% и какъвто и срок да зададете, винаги може да изтеглите парите, ако ви потрябват предварително. Целта е само да имате ясна визия за какво спестявате и кога ще достигнете желаната сума с избраната начална и месечна вноска. Това дребно удобство е полезно за възпитаване на финансова култура и целево спестяване.
 2. Позволява да създадете спестовен план. За всеки отделен влог може да зададете вноска, която ще добавяте месечно. Може да настроите сумата автоматично да се взема от вашата дебитна или кредитна карта. Така няма опасност да пропуснете вноска и да не постигнете целта си. Това е полезно за възпитаване на спестовност и култура за финансово планиране.
 3. Позволява да направите споделен влог, в който да спестявате заедно с приятели за конкретна цел – например пътешествие, екскурзия или … ремонт на входа 😉 Може да добавяте хора към даден влог, като всички виждат какво е състоянието му и могат да внасят в него. Може да определите и кой, освен вас, може да тегли. Това е интересна възможност за споделено целево спестяване, като ще получите добра доходност, събирайки нужната сума.

Как аз лично ползвам Bondora Go&Grow?

Тъй като държа да опитвам собствените си гозби, аз самият вложих в Bondora Go&Grow. Бях убеден, че за човек с моите знания и умения в тази област, това не е най-доходоносната инвестиция.  В момента, обаче, съм изключително доволен от нея и редовно добавям нови средства.

Започнах тестово с 1000 евро на 21.06.2018 – броени дни, след като Bondora Go&Grow беше достъпен за инвеститори. Настройките ми са за допълнителен доход и очакван хоризонт от 3 години. Те не оказват никакво влияние върху доходността или ликвидността. Реално създавате спестовен план, който да ви дава представа за постигането на заложените цели и очакваната доходност.

В моя случай, зададох 3 години и допълнителен месечен депозит от 100 евро. Платформата автоматично изчисли общата депозирана сума на 4600 евро, очакваната доходност на 583 евро и общата сума в края на трите години на 5183 евро.

Реални резултати за 60 дни

Ето как изглежда тази реална инвестиция след 60 дни:

На първия месец ми показва, че съм депозирал 23% от общата сума, но изоставам целта си, защото не съм направил месечния си депозит от 100 евро.

Полезна е възможността да автоматизирате месечния си депозит чрез кредитна или дебитна карта. Ако го направите Bondora ще го взема автоматично от посочената карта всеки месец. Така няма опасност да го забравите или пропуснете. Аз предпочетох да го правя сам, но ако смятате, че може да се разсеете, възможността за автоматизация е удобна. Вижда се, че не съм го направил този месец и изоставам от плана. Напомня ми да добавя 100 евро, което и възнамерявам да направя.

Добавената от Bondora доходност е 11.98 евро за 60 дни, което е лихва от 1,09%. Това е отличен резултат. Лихвата за 2 месеца надхвърля годишната доходност на банковите депозитите в момента. На годишна база е над 6 пъти по-висока от банков депозит! Изчислена като проста лихва доходността от 1,09% прави 6,54% годишна лихва. С капитализиране (натрупване на лихва върху доходността) дава точно очакваната годишна лихва от 6,75%.

Теглене на пари

Тегленето на пари от Bondora Go&Grow става на две стъпки. Първо избирате влога, от който искате да теглите, натискате бутона Withdraw и посочвате сумата, която желаете да изтеглите. При това парите веднага се прехвърлят в личната сметка в платформата. За да ги изтеглите е нужно още веднъж да избере Withdraw funds от основното меню. След това ще се появи екран, в който да изберете къде желаете да изтеглите парите си (ако сте внасяли средства по различни начини). В моя случай ми дава възможност да избера между Visa картата и сметката ми в Paysera. Във всички случаи преводът е безплатен.

Преводите се изпълняват още същия ден, ако са в рамките на работното време. Най-късно на следващия работен ден са налични в сметката ми. Bondora прилага мерки срещу прането на пари. Тегленето  може да става само по сметки на ваше име, от които сте внесли поне 1 евро. Това е много полезно, тъй като няма опасност да сгрешите сметката или друг да изтегли парите ви.

Много или малко е лихва от 6,75%?

На този въпрос всеки трябва да си отговори сам. Ако имате нулева толерантност към риск, то тази лихва едва ли е достатъчна, за да го компенсира. В този случай за вас остават само банковите депозити, където и 1% е висока лихва. Ако пък търсите максимална доходност и сте склонни да поемете по-големи рискове, може да получите доста повече. С внимателно избрана стратегия на различни платформи може да постигнете и над 14% лихва. Разбира се това изисква време, усилия и ефективно управление на риска.

За мен Bondora Go&Grow е балансиран продукт за хора, които не желаят да отделят време за оценка на рисковете, изграждане и актуализиране на стратегии. За тях лихвата от 6,75%, е в пъти по-висока от банковите депозити, стига да са склонни на по-висок риск.

Рискове

След като разгледахме всички предимства, които предлага на вложителите Bondora Go&Grow, важно е да обясним и какви са рисковете.  Всички рискове, свързани с възможността на Bondora да изпълни поетите към вложителите ангажименти, вече подробно ги разгледахме.

Основният риск е, че за разлика от банковите депозити, които са гарантирани до 100,000 евро, Bondora Go&Grow не е гарантиран от никакъв фонд. Трябва добре да прецените дали сте склонни да поемете този риск. Независимо, че вероятността е минимална, съществува възможност да изгубите цялата вложена сума. Въпреки, че е лицензирана от три отделни финансови регулатора и средствата на вложителите се съхраняват в отделна попечителска сметка, такъв риск съществува.

Този материал има аналитичен характер и разглежда една инвестиционна възможност, която може и да не подходяща за вас. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Лично за себе си, аз съм преценил, че рискът е минимален и си заслужава. Двугодишният ми опит от инвестирането в P2P кредити е изцяло положителен. За пръв път Bondora Go&Grow предлага възможност за влагане на пари с много добра доходност от 6.75%, без да изисква срок, в който не може да ползвате парите си.

Ако и вие смятате, че това предложение е подходящо за вас и рискът си заслужава, можете да се регистрирате в Bondora и ще получите 5 евро бонус без значение от инвестираната сума. Надявам се да останете доволни от резултатите си като мен.

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Опит и мнения за P2P инвестиции 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 4000 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси!

Споделете тази статия с вашите приятели, за които смятате че ще е интересна и полезна 👍

Последна промяна на 04.09.2022 14:54

Стойчо Недев

Вярвам , че никой няма да се грижи за вашите пари по-добре от самите вас. От 2007 година сам управлявам моите пари и съм много доволен от резултатите. Желанието ми е да ви помогна да вземете управлението на вашите пари във вашите ръце. Това не е трудна задача, а резултатите си заслужават.

Leave a Comment

Виж коментарите

 • Здравей,
  Има ли лимит на инвестицията в кредит? Процент от баланса по сметката си?

  • Това е ако се инвестира ръчно - например с Bondora Portfolio Pro - там може да се задават много условия, включително и тези два параметъра.
   При Bondora Go&Grow не се задава нищо. Просто внасяте пари, получавате 6,75% лихва върху тях и когато решите ги теглите. Това е всичко.
   Не се занимавате с управлението на парите по никакъв начин. Също като при безсрочен депозит с 6,75% лихва.
   Идеята е да лесно и ликвидно. Цената за това удобство е по-ниската лихва, от тази която можете да получите при активно управление. Но ако стратегията е неразумна - може и да загубите.
   Докато при Bondora Go&Grow - лихвата над 6,75% се натрупва във фонд, чиято идея е да компенсира по-големи загуби или по-ниска доходност ако в бъдеще има такива и пак да стигне до 6,75%.

 • Здравейте,

  Не ми става ясно, какво ще ми струва, ако заредя акаунта си в Bondora GG чрез VISA/Mastercard?

  Банката дали ще ме таксува 19€ като за банков превод или е като virtual POS terminal?

  При положение, че имам банкова сметка в € в Райфайзен Банк с Mastercard към нея и доколкото знам нямам допълнитени такси за пазаруване в интернет, има ли смисъл да използвам услугите на Transferwise или Paysera?

  При теглене чрез VISA/Mastercard доколкото разбирам отново няма друга такса освен 1€ на Бондора ГГ

  Виждам че въпросите ми са обяснени и в другата Ви статия за различните начини за депозиране на средства, но исках да уточня. :)

  Поздрави!

  • Така както го описвате вероятно няма да ви струва нищо. Със сигурност е като виртуален ПОС, а не като банков превод.
   Ако картата ви е в евро, такса за превалутиране няма.
   Струва ми се, че за вас, това е най-удобния и евтин начин да използвате Bondora Go&Grow.
   От страна на Bondora няма никакви такси и в двете посоки.

   • Здравейте, г-н Недев,

    присъединявам се към дискусията със следния казус:
    искам да обърна внимание, че при зареждане на инвеститорската сметка в Bondora чрез Visa (в лева) освен таксата за превалутиране (която м/у другото е нормална), Банка ДСК ми начислиха такса от 1 лев + 1 % от сумата, тъй като това било покупка на инвестиционен продукт през интернет.
    Знаете ли дали тази такса присъства и при другите български банки и дали въобще като цяло е нормално прието да се начислява такъв тип такса?

    Благодаря и поздрави за това, което правите!

    • Не знам. Всяка българска банка си измисля всякакви такси и си ги пише някъде. Затова лично аз препоръчвам да не ги използвате за нищо. Ако искате да използвате карта е най-добре да си прехвърлите сумата в TransferWise и да ползвате тяхната карта, която е абсолютно безплатна и няма никакви други такси и ограничения, освен за превалутиране.

 • Не знам. Всяка българска банка си измисля всякакви такси и си ги пише някъде. Затова лично аз препоръчвам да не ги използвате за нищо. Ако искате да използвате карта е най-добре да си прехвърлите сумата в TransferWise и да ползвате тяхната карта, която е абсолютно безплатна и няма никакви други такси и ограничения, освен за превалутиране.

 • Привет!

  1. Относно тегленето на пари, може би е важно да се допълни в статията, че ако е направен депозит с VISA/Mastercard, Sofort, Transferwise или Trustly няма да може да се верифицира банковата сметка. Аз лично депозирах с Transferwise и имам този проблем.

  Препоръчват да се направи еднократен депозит през банков акаунт ( SEPA ) може и да е на минимална стойност ( at least 0.01€ ).

  За повече инфо тук :https://www.bondora.com/blog/video-bank-account-verification/

  Виждам, че в примера в статията е използван Paysera като начин за депозиране и по този начин вероятно става. Ще направя втори депозит и аз през Paysera да видим.

  2. Освен това ми се струва, че Paysera е по-изгоден вариант от Transfer wise. При превалутиране на 500лева в евро през Paysera взимам 255.29 EUR, а през TransferWise - 254.75.

  Освен това TransferWise имат такса - 0.80 EUR при превод от акаунта им, което е най-евтиния вариант, ако не изпускам нещо.

  За Paysera скоро ще направя първия си депозит, но някъде бях чел, че има няколко безплатни превода в месеца. Като изключим ужасния им интерфейс, какво е предимството на TransferWise в този случай ?

  • * 0.60 EUR е таксата, не 0.80 EUR както написах по-горе

  • За Paysera най-неприятното е интерфейса. Предимствата на TransferWise са наличието на сметки, на американска, UK и IBAN по които може да се превежда от цял свят - това при Paysera просто го няма. Има напълно безплатна дебитна карта без такси, което при Paysera е с такси.
   Иначе Paysera имат 30 безплатни SEPA преводи на месец за физически лица.

   • да, и аз имам TransferWise карта с активирани няколко валути. Питането ми беше по-скоро за конкретния случай - депозит в евро към платформата, че по-изгодният вариант и като превалутиране, и като такси за превод, е Paysera

    • Честно казано не съм смятал чак в такива детайли. Целта ми случая е само да избегнем такса от порядъка на 20 евро, като я заменим с такса от по-малко от 1 евро. Иначе има доста възможности за преводи. В случая сериозен недостатък на Paysera е изключително неприятния процес на идентификация по Skype, който може да е труден за доста хора. Друг проблем е, че има платформи, които не приемат сметки от Литва, Латия и Естония, дори банкови такива, а IBAN-a на TransferWise е немски.

    • Да, така e, преводът през Paysera излиза малко по-изгодно. При банков трансфер в лева Transferwise удържат 2 лв + 0.35% от преведената сума, но превалутират на възможно най-изгодния интербанк рейт. Paysera от друга страна не вземат комисиона, но курсът на превалутиране е малко по-кофти (но пък варира според сумата на превода). За сравнение при Transferwise получавам 1,272.82 евро за 2,500 лв, при Paysera получавам 1,276.48 евро за същата сума лв.

  • Paysera няма такси,само превалутиране,аз ги ползвам ежемесечно за преводи.Спестявам доста пари само от факта,че спрях да плащам на Райфайзенбанк по 25 евро на валутен превод в държава от ЕС.Наглост е при превод на 6 евро напр.да ти начисляват 25 евро.

 • Здравейте, относно тегленето на пари - възможно ли е то да стане преди т.нар. настъпване на падежа (макар че това не е банков депозит и не може да се нарече така) - в смисъл, ако е зададен период от 24 месеца, но се тегли на 14-тият месец - има ли значение, тегли се всичко с натрупаните дивиденти или се тегли само внесената от клиента част? Както и може ли да се тегли някаква част, а остатъкът да остане в сметката, с идеята на по-късен етап да продължат постъпленията от страна на потребителя?

  • Няма падеж. Това, че давате 24 месеца си е ваша цел. Все едно имате безсрочен депозит, на който се начислява лихва всеки ден. Във всеки момент може да изтеглите цялата сума - внесените средства и всички натрупани лихви. Може да изтеглите и само част от сумата, като от този ден лихвите ще се натрупват върху останалата сума. Постъпленията си продължават. Лихвата се начислява ежедневно и можа да внасяте и теглите по всяко време без да губите нищо.

 • А може ли да се внася по-голяма сума от зададената вноска ( в примера по-горе 100 евро, мога ли да внеса 130 евро)? Благодаря

  • Да. Може да внасяте и теглите колкото искате по всяко време. Включително може да надхвърлите поставената целева сума. Това е просто цел, към която да се стремите. Аз моята вече съм я надхвърлил над два пъти :)

 • Bondora направиха някои промени по сайта си. Как виждатеколко пари сте внесли по дадена сметка и каква е натрупаната ви лихва до момента?

 • Здравейте,
  Относно Бондора ГГ, възможно ли е да се направи еднократна вноска без допълнителни внасяния? Тъй като разполагам със средства в евро, Paysera / Transferwise не са опция за преводите. Идея за друг евтин вариант на превод ?
  Благодаря!

  • Здравейте!
   Може да е еднократна вноска. Няма изисквания за дованасяне. Това е само възможност, която не е задължителна. Ако парите ви са в евро в Българска или европейска банка, то най-левния начин е да направите директен SEPA превод. Разбира се, ще трябва да си платите таксите за това.

 • Възможно ли е да се направи превот с Revolute?

  • Да. Възможно е. Използвайте данните в Bondora за SEPA превод а номера си посочете в add reference.

 • Здравейте,
  как може да се деактивира автоматичното месечно плащане от карта в Bondora Go&Grow?

Сподели
Публикувано от
Стойчо Недев

Последни статии

TBI Bank Neon – мнение и впечатления за мобилното банкиране

TBI Bank пусна безплатно мобилно банкиране с дебитна карта VISA neon, което предлага всички нужни… чети нататък

24.01.2023

MyFin – безплатно мобилно банкиране от ПИБ с 10 лева бонус 💸

MyFin е безплатен мобилен портфейл от Fibank, който предлага всичко необходимо за банкиране в България… чети нататък

01.11.2022

MyFin пуска профили за деца подобни на Revolut Junior

В последната версия на MyFin има добавена интересна нова функционалност - „Детски профил“. Тя дава… чети нататък

05.09.2022

Rendity – инвестиции в имоти в Австрия и Германия

Rendity е платформа, която позволява да инвестирате в кредити за имоти в Австрия и Германия.… чети нататък

26.07.2022

xChange Boost мнение, впечатления и какви са рисковете.

В тази статия споделям моето мнение за Boost - новата финансова услуга на xChange.bg, обещаваща… чети нататък

30.06.2022

2% кешбек в Lendermarket за нови инвеститори🤑

2% кешбек бонус предлага P2P платформата Lendermarket за нови инвеститори до 07.06.2022, при регистрация от… чети нататък

19.05.2022