Съвети

Защо не инвестирам в облигации чрез взаимни фондове и ETF?

Не инвестирам във взаимни фондове и ETF и не смятам да го правя. Особено опасни, според мен, са взаимните фондове и ETF, които инвестират в облигации. Вероятно с това изказване загубих доста читатели, които вече са убедени, че не съм наясно с материята и не си заслужава да си губят времето да четат повече. За тези, които все пак искат да разберат защо говоря такива, поне на пръв поглед налудничави неща, ще дам някои аргументи.

Разглеждам взаимните фондове и ETF заедно, защото по своята същност те са едни и същ инструмент за пасивно инвестиране в кошница от активи – акции, облигации или суровини, но все пак те са различни финансови инструменти. Да разгледаме накратко взаимните и борсово търгуваните фондове (ETF).

Взаимните фондове – финансова иновация на 100 години

През последните години българските банки вече предлагат взаимни фондове на клиентите си. Взаимните фондове са стари като концепция (на около 100 години) и се „дистрибутират“ от банки на клиентите им. За съжаление, в тях често инвестират хора, които съвсем не са запознати с риска. За тях е достатъчно, че банка им ги предлага и че „последните 10 години носят отлична доходност“. Някак си имплицитно това им внушава доверие, както и идеята, че следващите 10 години също ще е така. Все пак парите в банките са гарантирани! Не всички пари и не безусловно, но това са досадни подробности, с които почти никой не се занимава.

Забравя се да се спомене, че най-разпространените у нас фондове Amundi съществуват от едва 10 години и не са преминали през нито една криза. Този факт някак си се пропуска при презентацията на фондовете. Изтъква се факта, че управляват активи за близо €1.5 трилиона евро – т.е. твърде големи са, за да се случи нещо с тях 😉

Банките дистрибутират взаимни фондове

Самата дума е притеснителна. Звучи като пласират. И въсщност е точно така. Независимо, че банковите служители вероятно са им обяснили, че има рискове, често самите клиенти (в повечето случаи те самите не биха се определили като „инвеститори“) го приемат за досадна формалност, която са длъжни да изслушат, а не за реален риск. Не са малко случаите, в които и самите банкови служители го казват точно като досадна регулаторна формалност, а не като реален риск. В резултат, все по-често напоследък имаме „пишман инвеститори“, които са направили инвестиция във взаимен фонд без да са напълно наясно какво точно правят. Много често това се случва чрез „структуриран депозит“, който съвсем няма характеристиките на обикновен депозит, а просто се нарича така. Но има шанс за по-добра доходност, а част от парите са гарантирани. В някои случаи само половината, но това отново не става ясно от пръв поглед.

Не мисля да разглеждам повече взаимните фондове, тъй като смятам, че ETF са много по-добра алтернатива за хората, които наистина искат да инвестират съзнателно. Несъзнателно инвестиране трябва да се избягва, тъй като обикновено не води до добри резултати.

ETF – борсово търгувани фондове

При ETF нещата са далеч по-добри, тъй като, за да инвестира в тях човек трябва да ги купи на борсата. Това предполага едно по-високо ниво на финансова култура и по-ясно осъзнаване на риска. Все пак това не се случва в банковия салон.

Предимството на ETF спрямо взаимните фондове е, че те се търгуват борсово, а не се продават и купуват от издателя им или негов дистрибутор. Не е нужно да ходите в банката. Можете да го направите онлайн. Борсовата търговия дава на ETF по-голяма и по-бърза ликвидност спрямо взаимните фондове. Като правило ETF имат и значително по-ниски такси, особено тези, следващи пасивно даден пазарен индекс.

Предимства на ETF 👍

Едно от основните предимства на ETF е, че лесно се купуват – също като акции на борсата, с един клик в избраната платформа. Имат много добра ликвидност и бързо може да излезете от инвестицията. Това важи с особена сила за популярните индексни фондове. ETF имат много по-ниски такси за управление. Това е по-силно изразено при пасивните индексни фондове, тъй като нямат активно управление, както и разходи за дистрибутирането, характерни за взаимните фондове. Голямо предимство е, че само с един ETF може да постигнете голяма диверсификация в рамките на даден клас активи или пазарен сектор. Това е възможно дори с малки суми. Така значително може да се намали риска спрямо покупката на индивидуални акции или активи. Някои активи е трудно или почти невъзможно да бъдат придобити от дребните инвеститори, освен чрез ETF. Добър пример тук са облигациите и петролът.

Недостатъци на ETF 👎

По ирония, някои от най-големите предимства на ETF са техен основен недостатък. Ликвидността и това, че лесно се купуват и продават, води до балони и увеличаване на загубите по време на криза. Всички са дългосрочни инвеститори, докато пазарът върви нагоре. Това рязко се променя, когато спадът надхвърли 25%.

Механизмът на работа на ETF е такъв, че те създават или ликвидират своите акции в зависимост от поведението на инвеститорите. Когато инвеститорите купуват акции от ETF фонда, той издава нови такива и купува съответните активи, които стоят зад него. По този начин фондът създава търсене за активите и това покачва цената им, без да се отчита качеството на всеки отделен актив (примерно акция на компания в лошо положение). Когато инвеститорите продават акциите от фонда, той продава активите, стоящи за него, като така допълнително намаля цената им, отново без отчитане на индивидуалните особености. Звучи като перфектния инструмент за подхранване на балони и създаване на паника, нали?

Най-опасни са фондовете, инвестиращи в облигации

За повечето хора това твърдение не е вярно. И най-вече необяснимо. Според всички книги за финанси, облигациите са един от най-консервативните инструменти, с най-нисък риск и като резултат с най-ниска доходност. Как е възможно да са опасни? Изобщо не твърдя, че облигациите са опасни. Напротив! Облигациите безспорно са един от най-консервативните и нискорискови инвестиционни активи. Това, което твърдя е, че ETF-ите, инвестиращи в облигации са опасни. Според мен е много вероятно те да са ако не причината, то поне катализатор на следващата криза.

Инвестиция във фонд за облигации не е същото като инвестиция в облигации

За съжаление много инвеститори не разбират разликата. А тя не е толкова сложна. Инвестирането в облигации на държави или компании с висок рейтинг и сравнително кратък падеж е една от най-надеждните инвестиции, които съществуват. Това е заем с фиксирана лихва и падеж, който, когато е издаден от стабилна държава или компания, носи много нисък риск от загуби за инвеститора. Ако бъде купен по номинал или под него и държан до падежа! Това е едно много голямо АКО! Тази стратегия не може да бъде реализирана на практика чрез ETF или взаимен фонд за облигации. Причината е, че както видяхме тези фондове постоянно купуват или продават активи, за да приемат нови инвеститори или да плащат на излизащите от инвестицията си. При това, на практика фондовете правят трейдинг на облигации, а не ги държат до падежа им. Просто механизмът им на работа налага това.

Фондовете са пълни с облигации, купени над номиналната им стойност

Как ви звучи облигация с 5% лихва от стабилна компания при условие, че лихвите в момента са под 0.5%. Примамливо нали? И на мен. Има само един проблем. Преди примерно 5 години, когато тази облигация е била издадена, 5% е било нормална лихва. Сега обаче е много висока лихва. Бихте ли продали тази облигация, която при номинал $100 ви носи $5 годишно, за да купите друга с номинал $100, която ви носи $0.5? Едва ли. Или поне не и по номинал $100, а на цена от $105 например.

Не забравяйте, че така купувате $100 дълг за $105 и на падеж ще получите $100, а не $105 колкото сте платили. Дали бихте го направили? Съмнявам се. Напълно възможно е да го направят, обаче, мениджърите на фонда в облигации, за да задоволят търсенето от нови инвеститори. Те вземат такса за управление върху инвестираните суми. Няма пряка връзка между резултатите на фонда и на неговите мениджъри.

Постоянното падане на лихвите през последните 10 години направи облигациите много привлекателни. Вижте как изглежда TLT – един от най-популярните фондове в 20-годишни американски облигации за последните 5 години:

Ниският риск значи и ниска доходност. Да, ама не!

Не мислите ли, че тази графика е доста волатилна за скучен актив като облигациите? Не очаквахте ли да видите една почти права линия с лек наклон вместо тази инфарктна кардиограма? Нали облигациите са стабилен и скучен актив, който носи 2-3% годишно? В конкретния случай с TLT е точно 2.23% за годината. Как тогава за последните 52 седмици (година) се е качил от 118 на 149?!? Това са 26% доходност! Това е почти като инвестиция в акции – SP500 се е покачил с около 25% в този период! В същото време лихвите по актива, в който инвестира фонда (20-годишни американски ценни книжа) са паднали от около 3% на 2%.

От къде идва този невероятен за инвестиция в облигации резултат? Отговорът е прост – от покачването на номинала на облигациите, за да компенсират намалената лихвена доходност (купон). А номиналът на облигациите се покачва защото по новите облигации лихвите падат и защото към този вид активи се насочват все повече пари, търсещи доходност. Логично възниква въпросът правилно ли оценяваме риска от инвестиране в ETF с облигации като по-нисък от този на самите облигации? Моето мнение е, че не го оценяваме.

Как се формират балоните?

Голяма роля в този процес играят ниските лихви по депозитите. Банките не ви искат депозитите, защото не печелят нищо от тях, но с удоволствие предлагат на клиентите си фондове, които дистрибутират срещу комисионна. А и те са много по-изгодни от депозитите. Кой не би инвестирал в един от най-сигурните активи в света – 20-годишни американски облигации, ако му кажат, че са донесли 20% доходност за последната една година? Едва ли някой ще забележи, че за последните 5 години доходността е около нулата.

Даже е най-добре да не го наричат инвестиция, а вложение. Така някак си съвсем изчезва всякакво чувство за риск. Какво бихте отговорили на предложение от банка дистрибутор на фондове в облигации, което звучи така:

Знаете ли, че освен депозити предлагаме и възможност за вложение във фонд с държавни ценни книжа на САЩ, издадени и гарантирани от американското правителство. За последната година се представи отлично и донесе над 20% доходност.

За типичният банков клиент това съвсем не звучи лошо. Изглежда, че май няма някакъв риск. Особено като го чуете в банка. Какво може да се обърка щом са гарантирани от правителството на САЩ? И как изобщо може да не знам за това толкова изгодно вложение?!?

Наливане на средства в актива

Явно доста хора са се насочили към тази нискорискова и доходна инвестиция. През последната една година инвестираните средства в TLT са се удвоили. От под $8 до над $17 милиарда долара. Това е само един ETF фонд в 20-годишни облигации на САЩ. Ето как изглежда промяната на обема на инвестираните средства в него за последните 5 години. Нарастването е над 4 пъти – от около $4 милиарда до почти $18 милиарда.

Увеличаването на обема на инвестициите в даден актив не води задължително до формиране на балон. Особено ако е свързано с реална положителна промяна в доходността на актива. В случая, обаче, трудно можем да кажем, че има такава. Покачването на номинала на съществуващите облигации, намалява доходността им от лихва и води до загуба на главница при падежа. За последните 5 години лихвата по 20-годишните американски ценни книжа е варирала между 1.7% и 3.3%.

Повишаване на цената на актива при понижаване на доходността

Особено впечатление прави последната 1 година. За това време обемът на инвестираните средства се е удвоил, а лихвата е паднала от 3% до 2.1%. Явно желаещите да дадат 20-годишен заем на американското правителство с 3% годишна лихва са два пъти по-малко от тези, които искат да получат 2%.

Обърнете внимание на текста над графиката и особено на последното изречение. Доходността от 2.1% е по-ниска от средната доходност от 2.93% за последната година и много по-ниска от дългосрочната средна стойност, която е 4.6%.

А когато лихвите започнат да се повишават?

Знам, знам. Това не е възможно. Просто няма как да стане. Тръмп няма да го позволи. Нито Федерания резерв. Нито ЕЦБ. Високите лихви само носят още пари на хората, които имат и грабят бедните, които взимат скъпи кредити. Знам, че този път е различно. Но все пак – какво ще стане? За един приятел питам. Виждаме, че лихвите по 20-годишните американски ценни книжа са над два пъти по-ниски от средното ниво от 4.6% и над 7 пъти под пика си от 15.13%.

Въпросът не е дали лихвите ще се повишат, а кога?

Най-вероятно тогава, когато инфлацията започне да нараства. Когато спирането на растежа на инфлацията стане по-важно от с(т)имулирането на икономическия просперитет. Това е най-очевидната причина, но може да има и други. Унищожаването на спечелените пари може да накара спестителите да ги насочат към потребление и реални активи, а не да ги дават на заем, без да бъдат адекватно компенсирани за риска, който поемат. Някои това правят. Има хора, които предпочитат да държат спестяванията си в акции на доказани компании с добри пазарни позиции и дивидент. Други купуват земеделски земи и имоти, които дават под наем. Трети дават заеми с лихви, които са в пъти по-високи от тези по депозитите чрез P2P платформи.

Да видим какво се случва с TLT, когато през юли 2016 лихвата започва да се повишава от 1.7% до декември, когато достига 2.8%, което отново е почти два пъти по-ниско от средното ниво. За същия период фондът TLT спада от 143 до 117 или почти 20% за 6 месеца. 20% спад при повишаване на лихвите с 1%. Вижте отново горната графика. Явно нещо не е наред с TLT. Това е фонд, който инвестира в сигурни активи. Какво ли не е наред? Краткият отговор е „Инвеститорите“.

Инвеститорите са най-големите врагове на самите себе си

Това е така, защото всички са дългосрочни инвеститори, докато пазарът върви нагоре. Загуба от 10-15% в рамките на месеци е психологически непосилна за по-голямата част от инвеститорите и те забравят, че са дългосрочни инвеститори. Това е така при всички инвеститори. Проблемът е още по-голям при инвеститорите във взаимни фондове, които много често не са съвсем наясно, че са инвеститори, още по-малко да имат базов опит и знания как да се държат на пазара. Много често те не са наясно нито с механизма на работа на фондовете, нито с активите, в които инвестират. Неразбирането винаги води до загуби. Не само за тях, а за всички, инвестирали в съответния фонд. В резултат на разпродажбите на фонда е възможно и намаляване на цената на активите, което води до още по-голямо спадане на цената на фонда.

Парите обичат тишината. Фонд мениджърите също.

Финансовата индустрия у нас предпочита да не се говори по темата даже на специализирани форуми.На тазгодишния Investor Finance Forum 2019 имаше интересна дискусия за инвестирането чрез ETF и взаимни фондове. Реших да задам един прост въпрос на панелистите – представители на фондовете Amundi и една банка, която ги дистрибутира. Въпросът беше: “Какво ще се случи с облигациите, когато отрицателните лихви започнат да се повишават и инвеститорите в ETF и взаимни фондове в облигации започнат да изтеглят вложенията си и как това ще се отрази на пазара и на институционалните инвеститори в облигации?” Изобщо не получих отговор. Явно или въпросът или отворът не беше подходящ за публиката. Искрено се надявам, че панелистите знаеха отговора. А въпросът безспорно е важен, защото институционалните инвеститори, които имат регулации за активите, в които инвестират, са големи инвеститори в държавни ценни книжа и облигации. Напоследък, обаче, фондовете сериозно увеличават обема си.

Над 1 трилион са инвесирани само в ETF за облигации

Обемът на инвестициите само в ETF (без класическите взаимни фондове) нарастват с 473% за 10 години по данни на Morningstar. Данните са към края на юни 2019, но тендецията е ясна. Последните данни на МВФ посочват $1,7 трилиона долара във фондове за облигации.

Това е сериозна сума, която вероятно бързо и драстично ще намалее, когато стане ясно че лихвите започват да се повишават. Да видим какво ще се случи с активите на тези фондове, когато лихвите се повишат до ниво от 5% например. Да кажем, че даден фонд има 20-годишна облигация с номинал $100 и лихва (купон) от 2%. Такива са облигациите, издадени миналия месец. Ако след 6 месеца или година се издават същите, но с лихва от 5%, то цената на вече издадената облигация с 2% лихва ще падне под номинала – примерно на $97. Това незабавно ще доведе до падане на цената на ETF фонда, както и до загуба на главница при падеж. Същото се отнася и за цените на облигациите, които фондът е закупил над номинал. Платената за тях премия се превръща в чиста загуба за инвеститорите.

Няма да е все така

Накрая ще ви покажа, че най-популярният ETF фонд TLT не винаги се е търгувал с премия над номинала. Добре е да го знаете.

Забележете, че до края на 2008 цената е трайно под 100. Моментът, в който рязко се качва над номинала съвпада с пика на финансовата криза и обявяването от Федералния резерв на първата програма за количествени облекчения (QE). От този момент започва партито на ETF за облигации, което се вихри вече над 10 години. Струва ми се, че когато приключи, махмурлукът ще е доста тежък.

Още за ETF и облигациите

За онези, които искат да получат повече интересна информация по темата за ETF, препоръчвам тази статия и видео на Bloomberg. Интересна е гледната точка на Майкъл Бъри, който казва, че ETF са съвременният инвестиционен балон. Дали е прав, ще видим. Рано или късно 😉.

По отношение на опасността за финансовата система, която създават фондовете за облигации, препоръчвам статията „Bond bubble puts global financial system at risk“ на Financial Times. В нея има мнения на авторитетни източници като МВФ, гуверньорът на Английската централна банка (Bank of England), както и доста сериозни предупреждения от страна FCA – финансовият регулатор на UK и европейският финансов регулатор ESMA. Определено си заслужава да прочетете статията. За да ви заинтригувам ще цитирам само думите на Mark Carney, управителят на Bank of England (Английската централна банка), който казва, че „фондовете, инвестиращи в неликвидни активи, които предлагат дневно обратно изкупуване са изградени върху лъжа“. 

Защо ги пиша тези неща?

Много се чудих дали изобщо да пиша по темата. Не фондовете и облигациите са силната ми страна, а и темата е доста комплицирана. Опитах се да я представя максимално достъпно, но не съм убеден, че се получи. Силно се съмнявам, че много хора са достигнали чак до тук. Поздравления, ако сте сред тях! Реших да го направя, когато започнах да пиша една друга статия „В какво ще инвестирам през 2020?“, която обещах в последния за 2019 P2P преглед. Надявам се скоро да е готова. Почувствах се длъжен да обясня подробно защо не ползвам ETF и най-вече такива, които инвестират в облигации. Започнах да го правя в самата статия, но реших, че е по-добре да го извадя в отделна тема. Надявам се да е полезна и интересна.

За да ви провокирам да мислите!

Мисля, че фондовете и ETF насърчават инвестирането без много да се мисли. Аз го наричам безмозъчно инвестиране. Политически коректният термин би бил безотговорно инвестиране. Обикновено не води до добри резултати. Надявам се, че съм обяснил разликата между инвестиране в облигации и инвестиране във фондове за облигации. Най-голямата разлика е, че фондовете реално търгуват облигации (трейдинг), заради механизма, по който работят. С тях е практически невъзможно да се реализира стратегия за държане на облигациите до падеж (hold to maturity). Това напълно променя рисковия профил. Рискът е съвсем различен. Добре е инвеститорите да го знаят и да го имат предвид, когато вземат решения.

Връщам се към P2P

Мисля да не правя повече отклонения от темата за P2P инвестициите, на която съм посветил блога си. Една добра аналогия на ETF при P2P платформите е Invest&Access на Mintos. Това е продукт, който също като ETF не харесвам, тъй като също смятам, че насърчава безотговорното инвестиране. Пробвах от чист научен интерес и повече не го ползвам. Предвиждам да му направя едно ревю, но от сега казвам, че не смятам, че е добър продукт. С минимални усилия всеки може да постигне по-добри резултати, при по-нисък риск и почти същата ликвидност. Показал съм как го правя в подробното описание на инвестиционната си стратегия в Mintos.

В кои P2P платформи не инвестирам? ⚠

В предложенията ви за неща, за които искате да пиша имаше няколко човека, които предложиха да напиша в кои P2P платформи не инвестирам. Ще го направя в отделна статия, в която ще се аргументирам защо не инвестирам във всяка една платформа. Причините са различни за отделните платформи и мисля, че ще е полезно да ги знаете, когато вземате решение дали да инвестирате в дадена P2P платформа или не. Още сега искам да споделя някои от P2P платформите, в които не препоръчвам, за да ги знаете. Те се делят на 3 групи:

Платформите, в които изобщо не съм се регистрирал и не бих инвестирал: ❌

 • Wisefund
 • IbanWallet
 • Kuetzal
 • Monethera

Платформи, които съм пробвал, но не инвестирам и не препоръчвам:

 • Fast Invest
 • Envestio
 • FinBee
 • Neofinance
 • Monestro

Платформи, в които инвестирам, но все още нямам формирано мнение:

 • Cashlend
 • PropertyClub
 • Crowdestor

Надявам се този списък да ви е полезен. Имайте предвид, че считам първата група за откровени измамници или абсолютно некомпетентни. Втората група са платформи, които не си заслужават или са съмнителни, непрозрачни или дават обещания, които считам, че не могат да изпълнят. Платформите от третата група са много различни от тези от първите две. Те са платформи, в които инвестирам от скоро или които считам за много рискови, но (засега) смятам, че се управляват от почтени екипи.

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Опит и мнения за P2P инвестиции 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 4000 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси!

Споделете тази статия с вашите приятели, за които смятате че ще е интересна и полезна 👍

Последна промяна на 12.02.2020 11:16

Стойчо Недев

Вярвам , че никой няма да се грижи за вашите пари по-добре от самите вас. От 2007 година сам управлявам моите пари и съм много доволен от резултатите. Желанието ми е да ви помогна да вземете управлението на вашите пари във вашите ръце. Това не е трудна задача, а резултатите си заслужават.

Leave a Comment

Виж коментарите

 • Благодаря за интересната статия. Дава доста поводи за размисъл.

  • Много се радвам. Притеснявах се дали съм успял ясно да обясня нещата, които имам предвид, че не са съвсем прости ;)

 • Благоадря ви за изчерпателният анализ.

  • Аз благодаря. Радвам се, че е бил интересен.

 • Благодаря за отделеното време и споделените знания!

 • Много поучително четиво! Благодаря!
  С цел смислена дискусия искам да задам въпроса: къде да си инвестира парите човек със смислен доход и никакво желание за следене на пазар, тенденции, технологии, секторно и индустриално развитие и т.н. Не са ли ЕТФ-ите инструмента за такъв тип хора?

  • ETF са много добър инструмент за секторно и регионално инвестиране на макро ниво. Основната идея на статията не е да ги отрича като инструмент, а по-скоро да обърне внимание на определени рискове, които се подценяват - най-вече при ETF инвестиращи в облигации.

 • Г-н Недев, поздравления и от мен, страхотна статия, абсолютно ясно и точно написана. Бих казал че е най-доброто, което сте писали, може би от статията за реалните собственици на Iuvo.

 • Благодаря! За статията и за всички споделени знания и опит.

 • Благодаря за новата и много интересна публикация, Г-н Недев! Мисля, че именно такива анализи са изключително полезни, тъй като много от нас се оглеждат за диверсификация именно към ETF-и. Успешна инвестиционна 2020!

  • И аз благодаря! Успешна и на теб!

 • Най голям проблем с ETF върху облигации, е че цената му ще падне ако лихвата от централна банка ще почне да се увеличава.
  iShares имат едно семейство от бондове https://www.ishares.com/us/strategies/bond-etfs/build-better-bond-ladders . Идеята там е, че облигации са групирани по дата на падеж. Дори, ако лихва ще почне да се покачва, в най-лошия случай, ще изчакате експирация на ETF.

  • Това е много интересно. Не знаех, че го има. Това е стратегия bond ladder, която е много интересна, ако реализирана както трябва. Ще го проуча. Благодаря!

 • Благодаря ,за изключително разбираемия и конкретен анализ ,отговорих си на доста въпроси,продължавайте по същия начин.

  • Благодаря и аз за хубавите думи. Радвам се, че е полезно и съм успял да го направя разбираемо.

 • Благодаря г-н Недев.
  Отдавна не бях чел по-смилсено четиво.
  Респект.

  • Благодаря! А аз си мислех, че няма да е интересно и от дълго време го отлагам.

Сподели
Публикувано от
Стойчо Недев

Последни статии

Rendity – инвестиции в имоти в Австрия и Германия

Rendity е платформа, която позволява да инвестирате в кредити за имоти в Австрия и Германия.… чети нататък

26.07.2022

xChange Boost мнение, впечатления и какви са рисковете.

В тази статия споделям моето мнение за Boost - новата финансова услуга на xChange.bg, обещаваща… чети нататък

30.06.2022

2% кешбек в Lendermarket за нови инвеститори🤑

2% кешбек бонус предлага P2P платформата Lendermarket за нови инвеститори до 07.06.2022, при регистрация от… чети нататък

19.05.2022

MyFin – безплатно мобилно банкиране от ПИБ с 10 лева бонус 💸

MyFin е безплатен мобилен портфейл от Fibank, който предлага всичко необходимо за банкиране в България… чети нататък

01.05.2022

MyFin – мнение, предимства и недостатъци на мобилния портфейл

MyFin е безплатен мобилен портфейл, който предлага сметка с български IBAN, виртуални и физически карти… чети нататък

14.04.2022

2% кешбек за инвеститорите в Lendermarket и 1% за новите🤑

2% кешбек бонус предлага P2P платформата Lendermarket на своите инвеститори до 30.04.2022 г. Бонусът се… чети нататък

14.04.2022