fbpx
Продължете към съдържанието

Инвестиционна стратегия в Mintos с висока доходност и нисък риск

стратегия в Минтос

Искам да споделя личната си инвестиционна стратегия в Mintos, тъй като смятам, че ще е полезна и подходяща за голяма част от инвеститорите. Тя е напълно автоматична и дава много добра доходност, над 12%, при ниско ниво на риск. Всичко, което се изисква е да я наглеждате 1-2 пъти месечно. Да проверявате дали цялата ви сума е инвестирана и има ли нужда от някакви подобрения. Ще дам точните настройки и конкретните резултати, които се постигат.  Ще обясня защо съм я избрал и как поддържам ниско ниво на риск, без да жертвам доходността.

Готовите автоматични стратегии в Mintos

За начинаещите инвеститори Mintos предлага три готови автоматични стратегии, с които да започнат веднага. За инвеститори без никакъв опит, това е добра възможност бързо да започнат да получават доходност от платформата. Те са с ясно описани очакваната доходност, вида и срока на кредитите и за какви цели са подходящи.

минтос п2п платформа peer to peer lending auto invest strategy

Доходността на трите готови автоматични стратегии е много над максималната доходност на депозитите – между 7 и 9%, но доста под средната за платформата 11.8%. При това, тази сравнително ниска доходност е постигната с доста високо ниво на риск. Нивото на риск е високо, защото готовите стратегии включват заеми без гаранция за обратно изкупуване и заеми от всички оригинатори. Инвестирането в заеми без гаранция е доста рисково, освен ако не правите много внимателен подбор на заемите. Дори при заемите с гаранция за обратно изкупуване, съществува риск оригинатора да не може да я изпълни. Ето защо не е добра идея да не се подбират оригинаторите, а готовите автоматични стратегии не го правят.

Аз лично не ви препоръчвам да използвате готовите автоматични стратегии. Те са създадени за напълно неопитни и много мързеливи инвеститори. С тях те могат веднага да постигнат доходност, но тя е под средната, при ниво на риска над средното. Тези готови стратегии са създадени по-скоро, за да обслужват интересите на платформата, а не на инвеститорите. С минимални усилия може да създадете своя собствена напълно автоматична инвестиционна стратегия. С нея ще реализирате по-добра доходност, но най-важното е, че тя ще бъде постигната с много по-нисък риск.  Ето как го правя аз.

Целите на моята инвестиционна стратегия в Mintos

Стратегията ми е доста проста и цели да се постигне максималната възможна доходност, при ниско ниво на риска. Ако забелязвате наблягам на риска, тъй като той е единственото сигурно нещо във финансите. Първото нещо, за което винаги трябва да мислите е да запазите капитала си. Доходността е на второ място. Или поне така трябва да е, ако инвестирате разумно.

Основен принцип във финансите е, че доходността и риска вървят ръка за ръка. Въпреки всичко, моята инвестиционна стратегия в Mintos има по-висока доходност от всички готови стратегии, при много по-нисък риск. Това е така, най-вече, защото готовите инвестиционни стратегии, отчитат преди всичко интересите на платформата и не са оптимални за инвеститорите.

Основните цели, които се стремя да постигна с моята автоматична инвестиционна стратегия в Mintos са следните:

 1. Намаляване на риска до минимално възможното ниво, в което доходността е над средната.
 2. Постигане на максималната доходност за избраното ниво на риск.
 3. Поддържане на висока ликвидност и възможност за бърз изход от инвестицията.

Целите звучат доста амбициозно, но както ще видите, са напълно постижими. Ще ги разгледам една по една, като обяснявам какво правя за постигането на дадената цел, в моята автоматична инвестиционна стратегия в Mintos.

Намаляване на риска

За да постигна минимален риск, инвестирам само в заеми с гаранция за обратно изкупуване. Това ме предпазва изцяло от фалит на кредитополучателя. Важно е да отбележа, че така прехвърлям риска върху кредитора, тъй като той трябва да е в състояние да изпълни обещанието си да изплати задължението на длъжника, ако последния не е в състояние да го направи. За да намаля риска от фалит на оригинатора, избирам само оригинатори с висок кредитен рейтинг. В моята стратегия ниското ниво на кредитен рейтинг е В-. До него достигам само, ако на пазара няма кредити с падеж до 3 месеца и достатъчна доходност (над 10%). В момента над 80% от кредитния ми портфейл е от оригинатори с ниво от А+ до В, както е зададено в първия по приоритет автоматичен портфейл.

За да намаля риска от фалит на кредитополучателя е добре да имам портфейл с голям брой заеми. Избирам такава сума за инвестиране в един кредит, която да ми позволи да имам портфейл от поне 150-200 кредита. Кредитен портфейл с по-малко от 100 кредита има висока концентрация на риск във всеки отделен кредит. Например при инвестирана в платформата сума от 2000 евро, сумата за инвестиране в един отделен кредит е от 10 до 15 евро. Минималната сума, която може да се инвестира в един кредит е 10 евро. За да постигна минимален риск е добре да инвестирам сума от поне 1500-2000 евро. При по-малка сума, риска ще е по-висок, заради недостатъчната бройка кредити, в които инвестирам.

За да поддържам ниска концентрация в един кредит, изключвам опцията за инвестиране в заеми, в които вече съм инвестирал „Include loans already invested in“. Това е важно, тъй като съм дефинирал повече от едно портфолио за автоматично инвестиране.

За да намаля риска от фалит на оригинатор е добре да имам в портфейла си много различни оригинатори. За да диверсифицирам в максимално количество оригинатори включвам опцията „Diversify across loan originators“. Това ще разпредели кредитите в портфолио между много оригинатори. Възможно е да се задават също и процентните съотношение на отделните оригинатори, но това е малко висш пилотаж, който изисква доста усилия.

Висока доходност

За да постигна висока доходност правя две неща:

 1. Инвестирам при възможно най-високата лихва за избраното ниво на риск.
 2. Реинвестирам веднага всички падежирали кредити и получената лихва.

Ето как постигам горните две цели. Избирам максимално високото ниво на доходност (в случая 10.1%), при което в първото по приоритет портфолио има поне 1000-1500 кредита, от избраните оригинатори в рамките на 3 месеца. Задавам второ портфолио с малко по-висок риск, В-, и съвсем малко по-ниска лихва (10%). Задавам трето автоматично портфолио с още малко по-ниско лихва (9.5%) и нивото на риск от първото портфолио. Включвам опцията за реинвестиране на всичко и за трите автоматични портфолиа.

С тази стратегия си гарантирам, че първо ще обера кредитите с най-висока доходност, но ако случайно няма такива на пазара, ще инвестирам в такива с малко по-ниска лихва. Това е много по-добре, отколкото парите да стоят неинвестирани известно време. Давам възможност на сложната лихва да направи своите чудеса.

Висока ликвидност

Вторичният пазар в Mintos е много ликвиден и няма никакви такси. Статистиката показва, че 30% от инвеститорите са активни на вторичния пазар. В повечето случаи, на вторичния пазар има повече кредити от първичния. Обема на вторичния пазар е огромен. Само през август 2018 на вторичния пазар са сключени над 1 милион сделки на обща стойност над 11 милиона евро. Това е чудесна новина, тъй като вторичния пазар е най-бързия начин за предсрочно излизане от инвестицията, ако ви се наложи. Казвайки всичко това, може би някои от вас се чудят дали изобщо трябва да вземаме мерки за повишаване на ликвидността. Независимо, че вторичния пазар в Mintos е много ликвиден в момента, това може да не е така, когато искате да излезете от инвестицията.

За себе си, съм преценил, че съм склонен да жертвам част от доходността, като инвестирам само в заеми с падеж до 3 месеца. Със сигурност това намаля доходността, но ми дава спокойствие. Дори ликвидността на вторичния пазар да намалее или изчезне съвсем, то в рамките на 3 месеца аз ще получа цялата сума на инвестицията си, само като спра автоматичното реинвестиране.

Настройките на моята инвестиционна стратегия в Mintos

След като описах подробно основните цели на личната ми стратегия и подхода за реализацията им, сега да видим какви са конкретните настройки, с които ги постигам.

Минтос стратегия в Mintos

Ето трите автоматични портфолиа с техните основни параметри. Всички са с кредити с гаранция за обратно изкупуване, с падеж до 3 месеца и инвестирана сума в 1 заем от 10 до 15 евро. Всички включват реинвестиране и диверсификация на оригинаторите. Изпълняват се в приоритета, в който са наредени. Както виждате, до момента последното портфолио с лихва от 9.5% не е изпълнявано. Над 80% от инвестираната сума е в първото портфолио с лихва над 10.1% и оригинатори с рейтинг А+ до В. Само 20% от портфейла е с лихва над 10% и оригинатори с рейтинг А+ до В-. Това е един отличен резултат, постигнат с доста консервативна стратегия.

Настройки на портфолио за автоматично инвестиране

Ето как изглеждат настройките на първото портфолио:

Минтос стратегия в Mintos

Заеми в евро с гаранция за обратно изкупуване, оригинатори от А+ до В. В момента има над 4700 кредита, които отговарят на условията на най-консервативното портфолио, с най-високата лихва. При обща инвестирана сума от 2000 евро и максимална сума в един кредит от 10 евро, са ми нужни само 200 кредита, за да инвестирам всичко при най-оптималните условия. Имам почти 25 пъти запас. Сигурно се чудите, защо не вдигна лихвата или да изключа някои от оригинаторите от по-нисък клас. Отговора е, че така ще увелича силно концентрацията на портфолиото в много малко на брой оригинатори. Предпочитам да не го правя, тъй като това води до повишаване на риска. Ето и останалите настройки на портфолиото:

Минтос стратегия в Mintos

Няма нищо сложно в тях, което вече да не сме обсъждали. Полето „Portfolio size“ показва при достигане на каква сума, това портфолио да спре да инвестира. Това позволява да си направите разпределение на сумата на целия инвестиционен портфейл по определени портфолиа, с различни параметри. Може да разпределите по типове заеми, по страни, по класове оригинатори и какво ли още не. В моята стратегия с краткосрочни заеми, това поле не е приложимо и затова го държа 2-3 пъти над максималната сума на портфейла. Ако някой ден тя достигне 5000 евро, портфолиото ще спре да инвестира и ще трябва да коригирам тази сума.

Как изглежда моят инвестиционен портфейл в Mintos

Ето до какво води реалното изпълнение на описаната инвестиционна стратегия в Mintos:

Минто стратегия в Mintos

Виждате, че по-голямата част от заемите са с лихва над 10%. Има няколко заема, които са с падеж от 6-12 месеца, тъй като съм си играл с някои ръчни сделки, основно на вторичния пазар. Средно претеглената лихва на заемите в портфейла е 11.85%, което означава, че скоро доходността може да падне и под 12%. Това изобщо не ме притеснява, тъй като до момента, в който най-високия лихвен процент по депозитите е под 1%, за мен всичко над 10% е отлична доходност. Средно претегленото време до падежа, на заемите в портфейла ми, е 41 дни, което е доста под максималната стойност от 90 дни, която е целта ми. Тук има резерв и обмислям да експериментирам, как ще се отрази на доходността, при заеми с продължителност до 4-5 месеца.

Обърнете внимание на разпределението на заемите по оригинатори. В портфейла ми от 180 заема има 17 оригинатора. Това на пръв поглед е отлична диверсификация, но има 3 оригинатора, които преобладават – Varks (B) с 40%, ID Finance (В+) с 16% и Lendo (В-) с 16%. За мен това е доста голяма експозиция, особено по отношение на Varks, която в момента не ме притеснява, но определено е възможност за подобрение. Почти съм сигурен, че това се дължи на ръчни сделки на вторичния пазар и ще се намали в рамките на месец или два.

Резултатите от тази инвестиционна стратегия в Mintos

След като подробно ви описах моята стратегия за автоматично инвестиране, мисля да споделя и конкретните резултати за малко над 4 месеца.

Минтос резултати от стратегия в Mintos

Искам да отбележа, че това, което виждате е съвсем реален акаунт, но не е единствения ми в Mintos. Правя така с много платформи по много причини. Сумата, която е депозирана (2000 евро) е по-близка до средната инвестиция в P2P платформи и дава реални резултати. Средната сума, която инвеститорите влагат в Mintos е около 4500 евро. Има доста стратегии с потенциал за постигане на доста по-висока доходност, но това изисква умения и усилия, които повечето инвеститори не полагат. Демонстрирането на нетипично висока доходност, за мен е некоректно и подвеждащо. По мое мнение, описаната стратегия предлага много добър баланс между доходност и риск. Всеки лесно може да я пригоди към собствените си нужди, като я направи по-доходна или по-малко рискова, така че да съответства на неговия инвестиционен стил.

Допълнителен 1% бонус за Mintos

Благодарение на сътрудничеството си с Mintos, мога да ви предложа и 1% допълнителен бонус за първите 90 дни. Той се отнася за всичко, което инвестирате през първите 90 дни след регистрацията. За съжаление, не важи за вече регистрирани потребители. За да получите бонус 1% допълнителна доходност, върху инвестираната сума през за първите 90 дни, е нужно да се регистрирате от тази връзка (1% cashback бонус за 3 месеца).

Депозиране на пари в Mintos

За да инвестирате в Mintos трябва да преведете пари в инвеститорската си сметка в P2P платформата чрез международен превод в евро. Тази елементарна операция може да ви излезе доста скъпо, благодарение на българските банки. За да не се случи това, препоръчвам да използвате услуги за международни парични преводи като Paysera и TransferWise, които по мое мнение, са най-изгодния начин за превеждане и получаване на пари в чужбина. Повече информация за изгодни международни преводи може да прочетете в отделна статия.

Вашите пари са във вашите ръце

Не сте забравили, че аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор, нали? Този материал има аналитичен характер и разглежда една инвестиционна възможност, която може и да не подходяща за вас. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Вие и само вие, сте отговорни за вашите инвестиционна решения. Лично за себе си, аз съм преценил, че рискът е минимален и си заслужава. Двугодишният ми опит от инвестиране в P2P кредити е изцяло положителен. Mintos е предпочитаната от мен платформа. Доходността на описаната инвестиционна стратегия в Mintos е 12.21%. При ниско рисковата и краткосрочна (до 3 месеца) инвестиционна стратегия, с внимателно подбрани оригинатори, това за мен е отличен резултат. Отношението доходност/риск напълно ме устройва. Препоръчвам ви да прочетете и пълното ревю на Mintos, ако вече не сте го направили.

Ако и вие смятате, че това предложение е подходящо за вас и рискът си заслужава, можете да се инвестирате в Mintos. Ще получите бонус 1% допълнителна доходност, върху инвестираната сума през за първите 90 дни, ако се регистрирате от тук (1% cashback бонус за 3 месеца). Надявам се да останете доволни от резултатите си като мен.

108 коментара за “Инвестиционна стратегия в Mintos с висока доходност и нисък риск”

 1. Pingback: 12% доходност носи платформата за P2P инвестиране Mintos

 2. Имам абсолютно същата логика на инвестициите ми в Минтос. Само не се бях сетил за номера с няколко подредени стратегии за автоматични инвестиции. Сега ще пускат и автоматично инвестиране и на вторичния пазар така че ще е по-интересно.

 3. Pingback: Допълнителен 1% бонус в Mintos за 90 дни - как да вземем максимума

 4. Привет,

  Благодаря за статията, помогна ми да се ориентирам по – бързо.
  Имам само 1 въпрос към момента, след колко време се активира автоматичното инвестиране? Захраних сметката си вчера и си бях пресетнал няколко автоматични стратегии, подобни на описаните тук, но вече цял ден нищо не се случва.

  П.С. Използах кода описан в тази статия, така че се надявам да получите referral bonus 🙂

  1. Автоматичното инвестиране се активира веднага. Проверете параметрите и дали сами автоматични стратегии не са спрени.
   Щом сте се регистрирали от връзка ще го получа, за което благодаря. А тук е описан и реда за получаване на допълнителния 1% за 90 дни.

  1. Няма специално изключени държави. Вероятно тези 5 отпаднали са, защото в тях не се предлагат кредити в евро или защото ги предлагат само оригинатори с нисък рейтинг.

 5. Моя грешка, след запомняне на промените и връщане към настройките се вижда, че са махнати 4 държави, които очевидно са само рейтинг C или D, там няма А и Б оригинатори.

 6. Pingback: Ревю на PeerBerry - инвестирането лесно и доходно - 12% без никакъв опит

 7. Страхотна статия!

  До момента пробвах българските Klear и Iuvo и благодарение на vivainvest открих още интересни p2p платформи. Следващия месец ще открия сметка в евро в Iuvо и ще пробвам и Минтос с описаните тук стъпки.

  Г-н Недев дали може да споделите Вашата стратегия за инвестиране и в Iuvo ? И благодаря за ценната информация – следя с интерес публикациите Ви във facebook групата и форум финанси.

  Поздрави

  1. Ще го направя. Ползвам iuvo повече от две години и стратегията ми дава много добри резултати – над 12% доходност в евро.

 8. Г-н Недев, здравейте чета вашите постове и съвети с голям интерес но, имам един въпрос към вас като човек с опит в P2P инвестирането. Искам да попитам, примерно решавам да инвестирам в някоя P2P платформа, така регистрирам се правя депозит и инвестирам наистина звучи много лесно но, дефакто ако нещо се случи как можем да си потърсим правата, ако например един ден платформата изчезне, или обяви фалит нямаме нищо черно на бяло например договор само превод от банка но, не мисля че това ще е достатъчно ако нещо се случи, знаете какво се случи с КТБ аз бях един от потърпевшите, но имах договор и си взех парите, а за крипто платформите да не говорим появят се и изчезват… Ще се радвам да чуя вашето мнение по въпроса.
  Подзрави.

  1. По принцип отдавна не е нужно нещо „черно на бяло“, за да се сключи договор. Има много примери за дистанционни договори и те са не по-малко валидни от тези на хартия. Всяка платформа има общи условия, които определят правата и задълженията. Съвсем отделен въпрос е колко хора ги четат, но винаги още с регистрация вие се съгласявате с тях. Ако не ви харесват не ги приемате и не използвате тази конкретна платформа. Банковия превод е само потвърждение от трета страна, че вие сте превели дадената сума към тази платформа, което значи, че сте приели условията.

   Аз също (съвсем съзнателно) държах пари в КТБ под размера на гарантирания минимум и съвсем естествено си ги получих, но никой не ми е искал договор „черно на бяло“ за това.

   Ако под „платформата изчезне“ имате предвид, че е това се окаже мошеническа схема, в която създателите на платформата просто открадват парите и бягат, то това е съвсем реален риск. Вие си имате правата, но едва ли ще има от кого да си ги търсите. За да се намали този риск е важно внимателно да се подбират платформите – от колко време работят, колко инвеститора имат, кои са собствениците, до колко са прозрачни.

   Именно върху тези неща се старая да акцентирам в нещата, които пиша, защото доходността е ясна и тя е причината всички да се интересуваме от тези платформи. Трябва, обаче, да се преценя и риска и се радвам, че повечето хора го правят. Именно за това давам и моето мнение за рисковия рейтинг на всяка платформа. Защото единственото сигурно във всяка инвестиция е рискът!

 9. Станимир Тодоров

  Г-н Недев, здравейте! И отново поздравления за трудът, който полагате :). Разглеждайки стратегията, ми изникна въпроса – В кои страни не сте решили да инвестирате?

  1. Няма специално избрани страни, които да избягвам. Има определени оригинатори, които избягвам и когато дадена страна има само един такъв оригинатор, тя автоматично се изключва.

 10. Pingback: Инфлацията стигна 5-годишен връх. Как да защитим парите си?

 11. Николай Минчев

  Здравейте,
  Възползвах се от Вашия линк за препоръка и си направих акаунт в Mintos, който вече захраних и днес пуснах кампания с 1000 Евро, съвсем аналогична на Вашата. Почти цялата сума беше инвестирана веднага с очаквана лихва от 13.26%. Притеснява ме, че оригинаторите са само 4, като над 60% се държи от заеми на Varks… Това, от гледна точка на диверсификация е доста малко. Какво е Вашето мнение? Има ли начин в модула Auto Invest да повлияем на броя оригинатори, между които е разпределена инвестицията?
  Благодаря и поздрави,
  Николай

  1. Светозар Косев

   Нормално е. В този сегмент (3 месеца и 10+%) най-много кредити имат Varks.
   От друга страна при създаване на Auto invest стратегията диверсификацията се определя от текущите кредити отговарящи на критериите. За да коригирате тази настройка влезте в Diversification settings и в новия прозорец коригирайте процентите. В текста над табличката има линк ‘here’, чрез който автоматично се изравняват всички проценти.
   След известно време нещата ще се изравнят.

 12. Здравейте, направих си подобни стратегии като вашата и направих два депозита в рамките на един ден. Сутринта още когато получих първата ми вноска (400) веднага благодарение на auto-strategy всичката сума бе разпределена между кредитите предимно с около 15 евро, което бях задал като макс. На следващи ден рано сутринта получих и останалата вноска (1000) , но този път не ми бе разпределено абсолютно нито един кредит и те ми стоят като свободна сума, дори и имах падеж след един ден така че имах 1015 свободни 🙂
  Въпросът ми е, дали е нормално или може бу има някакъв проблем от време на време с auto-strategy и с оглед на свободната сума мисля да започна да взимам други кредити от secondary market, но в които може да се инвестира под 10 евро максимум, докато аз бях задал участие между 10 и 15, както вас. И затова вторият ми въпрос е, какво бу станало ако участвам в повече депозити под 10 евро, което есъщност не е част от вашата стратегия?

  1. На мен не ми позволява да задам стойност по 10 евро в автоматичното инвестиране. С ръчно не се занимавам, но там няма проблем да купувате заеми. Странно защо не инвестира. При мен почти няма случай да се задържат повече от няколко евро.

 13. Преди когато си нагласях стратегията за инвестиране ми показваше колко кредита отговарят на зададените от мен критерии. В момента не виждам тази функционалност. Забеляза ли ли сте тази промяна?

 14. Привет, един въпрос относно инвестиране чрез пейсера. Там има два акаунта ма Минтос:

  – Mintos Finance
  – Mintos Finance Estonia Eu
  На кой акаунт трябва да се направи захранване на сметката?
  Благодаря
  Славчо Ненков

  1. Здравей,
   къде намери информация за двата акаунта на минтос в пейсера успя ли да прехвърлиш пари по този начин? Намирам опцията за прехвърляне на средства между два пейсера акаунта за супер. Така захраних акаунта си в iuvo.

   Поздрави

   Стоян

 15. Неделчо Иванов

  Имам следния коментар: Направих подобна стратегия Autoinvest като вашата, но преди това си поиграх да задам ръчно параметрите на първичния пазар за да видя колко заема ще отговорят на тези критерии. Всичко добре, докато не почнах да задавам типа на оригинаторите. На практика с вашите критерии за първото портфолио например в момента почти няма такива заеми. А и B+ за три месеца – забравете. Останалите са само B и надолу и то концентрирани 95% във Varks. Страхувам се да пусна тази стретегия. Дали много хора я следват и затова тези заеми са толкова малко. Какво ще ме посъветвате в този случай?

  1. В даден момент на платформата има определено количество кредити. След час може да е съвсем друго. Вярно е, че няма много кредити, отговарящи на критериите на първото портфолио, тъй като те са най-рестриктивни. Именно затова има още две. Ако са включени настройките за дивесификация, както е описано в стратегията, те ще си свършат работата, но ще отнеме време. По отношение на концетрацията във Varks, тя наистина е доста голяма и при мен – около 60%. Не ми е много конфортно, но за да се промени трябва или да се намали лихвата или да се увеличи срока нанкредиите.

 16. Станислав Кирчев

  Привет,

  Невероятна статия, следя с интерес темата.
  Имам въпрос относно това на кой пазар се настройват автоматичните стратегии във вашият случай – доколкото разбирам би трябвало да са на първияният или не съм разбрал правилно ?

 17. Pingback: Mintos ще предложи банкова сметка и дебитна карта

 18. Здравейте,
  От два месеца инвестирам в Минтос. Поиграх си да сметна XIRR и резултата, който получавам е далеч от обявената доходност. Наистана има заеми, които не са приключени или изплащането им се бави. В тази връзка имам въпрос – след колко месеца се достига доходността на заемите, в които се инвестира?

  1. Преди да са минали 3 месеца няма как да се изчисли нищо близко до истината. Разбира се зависи от заемите, но все пак гаранцията се задейства след 60 дни забава, така че няма да как изчислявате доходност. По-реални стойности се получават след 6 месеца.

   1. Звучи логично, но все пак нетърпението си казва думата 🙂
    Още един въпрос, който ме заинтригува. Споменавате, че имате 2 акаунта в Минтос. В този случай бих ли могъл да препоръчам сам себе си и да получа бонус двоен бонус? Няма ли да има проблем тъй като основната информация ще се повтаря – име, паспортни данни, банкова сметка?

    1. Не е точно така. Не може да имате 2 акунта. Платформата не го позволява, но може да имате акаунт на човек, на който имате доверие да поверите парите си 😉

 19. Преведох по Пейсера в Минтос на данните, които Минтос са публикували на страницата си под менюто Deposit, бутон BankTransfer. Обаче сега се сещам, че сметката в пейсера не праща името ми, а пък то се иска от Минтос. Посочил съм клиентския ми номер в Минтос, обаче самия подател няма как да бъде идентифициран, че съм аз. Просто не намерих как се прави нареждане от пейсера. Станал ли е голям гаф, и какво следва да направя?

 20. Как да разбера дали правилно съм се регистрирал през Вашлия линк и получавам 1% бонус?

 21. Неделчо Иванов

  Имам въпрос свързан с Минтос. Как се задават дискаунт или надценка ако искате да продадете нещо на вторичния пазар. След като натиснете „Sell“ може да изберете по-ниска стойност, но не и по-голяма – веднага изписва „Amount exceeds the amount of the investment you own“ Четох в сайта, но нищо не открих. Няма ли начин да зададете процент нагоре или надолу както излизат заемите на вторичния пазар? Моля за отговор.

  1. намерих това в друг блог – If you get this message, you are trying to sell a loan part at a premium, that would cause the YTM to become negative for the buyer. This can especially happen if the loan part has very little time remaining until maturity.

 22. Pingback: Grupeer - инвестиране в имотни и бизнес заеми с висока доходност

 23. Здравейте,
  Любопитен съм, какво е времето за което може, да се изтегли инвестицията, без наказателна лихва? Може би трябва, да се спре автоматичното реинвестиране и да се изчакат всички падежи, да приключат и тогава!?

  1. Ако просто спрете автоматичното инвестиране ще трябва да се чакат падежите, което не е много удобно дори при краткосрочни кредити от няколко месеца. Понятие „наказателна лихва няма“. Има и по-добър вариант да ги продадете на вторичния пазар с минимална отстъпка от 0.1-0.5% и в момента няколко хиляди евро заминават за минути.

 24. Георги Демирев

  Добър ден, г-н Недев и благодаря ви за полезната статия!
  Разбрах за P2P платформите преди около година, по-добре късно,отколкото никога!
  От известно време събирам информация от различни източници,тъй като ми липсват познания в тази област. Разбирам,че разделяте вложените средства в голям брой кредити,за да намалите риска за инвестицията си или т.нар. диверсификация. Ясно е,че е нужна и определена сума ,за да може да постигнете тази диверсификация по оптимален за вас начин,тъй като минимума е 10 евро. А във вашата стратегия инвестирате между 10 и 15 евро в един кредит. Въпроса ми към вас е , разумно ли е да се прилага тази стратегия с по-малка първоначална инвестиция. Например около половината от средствата ,които сте инвестирал вие или риска ще бъде прекалено голям? Благодаря ви предварително!

  1. Възможно е да се направи с всякаква сума. Ако е под 1500 евро е добре да се използва минимума от 10 в кредит. Единствения резултат, който може да се получи е леко намалена доходност (около 1-2%) при суми под 1000 евро.

 25. Здравейте ,това ли е настройката по вашата стратегия за първата по приоритет:
  Снимката е качена тук – https://prnt.sc/nvd69e
  2-рия приоритет е същия само ,че до B- и с 10%
  3-тия е като първия но с 9.5%

  П.С ако сте подобрили нещо от тогава до днешни дни може да споделите промените.
  Благодаря

  1. Така изглежда да. Подобрил съм някои неща. Най-вече е добавено автоматично инвестиране на вторичния пазар. И лихвените проценти на първите 2 са на 12.55+, а на последния от 12.0% нагоре.

 26. Здрасти Стойчо,
  Какво означава BBG в името на твоята стратегия (AB, BBG, 3, 10%+)?
  Поздрави,
  Борис

 27. Йордан Стоянов

  Здравейте, Стойчо и много благодаря за изчерпателната информация. Статията наистина ми беше много полезна (а съм сигурен, че не само на мен).
  Виждам, че в секцията със страните не са избрани всичките 23. Има ли конкретна причина за това и ако да, кои страни изключвате?

  Поздрави,
  Йордан

 28. Pingback: Плановете на Mintos за 2019 - интервю с хората, задаващи посоката

 29. Йордан Стоянов

  Здравейте, Стойчо. Бихте ли пуснал обновената стратегия? Ще ми е интересно да видя, защото в един от предните постове сте писал за подобрения, особено „добавено автоматично инвестиране на вторичния пазар“. Означава ли това, че вече автоматичните Ви настройки включват само вторичния пазар, или портфолиото е разделено на две между първичния и вторичния?

  1. Ще го направя, но ще е след месец-два сигурно. Промените не са съществени. Просто на първо място съм добавил една автоматична стратегия на вторичния пазар, който е аналогичен по параметри на първата стратегия за първичния. Просто по времето, когато е писана статията не съществуваше още автоматично инвестиране на вторичния пазар.

   1. Йордан Стоянов

    А какъв Discount/Premium задавате на тази стратегия (ако въобще задавате някакъв discount)? Защото видях в статията Ви „Mintos пуска автоматично инвестиране на вторичния пазар“, discount от -0.5%, но като филтрирам ръчно, такива кредити въобще не излизат. Евентуално излизат няколко с -0.1%.

    Иначе аз избирам А/А-/B+/B, Buyback Guarantee, YTM – 12.5% и нагоре, 0 – 3 м., Investment in one loan – 10-15$. Само не знам за този discount дали да слагам нещо…

    1. Задавам да има поне минимален дискаунт от -0.1%, коклото да не купувам с надценка. Задавам и YTM, който да е поне 0.5% по-висок от минималната лихва на първичния пазар. Идеятс ми е от една страна да хвана ако има малко по-добри сделки от първияния, а и да създавам ликвидност.

 30. Здравейте,
  В списъка на автоматичните инвестиции виждам общ опис на инвестициите без разграничаване по стратегии. Има ли начин да се види кои инвестиции по коя стратегия са направени? Интересувам се по-специално за автоматично закупените заеми от вторичния пазар. Разгледах сайта и не можах да видя как да ги разгранича от тези на първичния пазар. Излизат като бройка, но без конкретно да е ясно кои са. Може би не се ориентирам добре.
  Също така, подобно на други, задали подобен въпрос, не ми е ясно какво да се попълни в двете полета на discount/premium, за да се купуват заеми с 0% или по-голяма отстъпка.
  Предполагам, че ако се оставят празни, се включват всички заеми по номинал, с надценка и с отстъпка.
  Ако се впишат нули, предполагам се включват само заеми по номинал.
  Ако в лявото поле се зададе минималната стойност на дискаунта (напр. -0.1%), а в дясното – празно, това означава ли “без горна граница за дискаунта”, т.е. купувам само с дискаунт, изключват се номиналните заеми и тези с надценка. А може да означава и друго – отворена горна граница, което включва всички заеми с означения дискаунт -0.1%, номинални и с надценка.
  Каква би означавало ляво поле празно, дясно поле напр. -0.1 – отворена долна граница – “купувам всичко с отстъпка до означената в дясното поле” , т.е. изключвам заеми без отстъпка.
  Според мен, за купуване на заеми по номинал и с дискаунт трябва да се зададе затворен интервал: вляво 0, а вдясно напр. -5%, или обратно – вляво -5%, а вдясно 0, което ми се струва равностойно по смисъл.

  Нов съм в Минтос и е възможно да не разсъждамвам правилно, изхождайки само от общи математически познания.
  Вероятно доста хора си задават същите въпроси. Би било полезно да дадете разяснение, ако сте се замислял над този въпрос.

  1. Ако за времето, за което изписахте целия този ферман бяхте пробвали с няколко стойности щяхте сам да си отговорите на въпроса, а именно че се премиум/дискаунт са една скала от – безкрайност до +безкрайност. И ако искате да купувате само снотдтъпка вдясно задавате най-лошата стойност, с която да купувате, напр. -0.1. Не ми приемайте коментара като злобен, не е, просто наистина можете да си отговорите по-бързо сам…

 31. Здравейте отново.
  В отговор на предишния ми въпрос за отстъпка-надценка си поиграх със заемите на вторичния пазар и установих, че за тази настройка важат общите математични правила за интервали. Ако зададете стойност в дясното поле и празно в лявото, това означава интервал, ограничен отгоре, който включва всички заеми с показатели, равни или по-малки от зададената стойност.
  Напр., ако вдясно зададете 0, това включва всички заеми с отстъпка и по номинал, а изключва тези с надценка.
  Ако вдясно зададете напр. -0.1%, това включва само заеми с отстъпка равна или по-голяма от зададената и не включва заеми по номинал и с надценка.
  Ако не зададете нищо, включвате всички заеми – с отстъпка, номинал, надценка.
  Ако вляво зададете стойност, включват се заеми с показатели, равни или по-големи от зададената. Напр. – 5% включва заеми с отстъпка равна или по-голяма от 5%, всички номинални и всички с надценка.
  Извод: В най-разпространения случай, когато искаме да купуваме на вторичния пазар по номинал или с отстъпка, задаваме в дясното поле 0%, а лявото оставаме празно.
  Разбира се, всички други зададени от нас в индивидуалната стратегия филтри си действат и отстраняват неотговарящите заеми, така че може въобще да не излезнат заеми с отстъпка или даже въобще да не излезнат заеми при много рестриктивни филтри.
  Надявам се тази информация да е полезна.

 32. Здравейте г-н Недев.
  Благодаря ви за изчерпателната информация и споделената стратегия. Направих си регистрация през посочения промо линк и вчера заредих сметката си с 1000 евро. Направих същата като вашата стратегия в автоматично инвестиране като зададох 10 евро на кредит. В първия час бяха вложени около половината от сумата и след това нищо не се инвестира. Днес сутринта промених сумата за инвестиране в кредит на 10-11 евро. След около час се инвестираха още малко от средствата. Но от тогава около 12 часа стоят 300 евро неинвестирани. Това нормално ли е или греша някъде.

 33. Благодаря за изчерпателната статия и за споделената информация 🙂

  Ползвам много подобна стратегия. За да диверсифицирам в максимално количество оригинатори, аз също включвам опцията „Diversify across loan originators“. На теория, това ще разпредели кредитите в портфолио между много оригинатори, да, но на практика – при мен 100 кредита са разделени между само 3 оригинатора (в съотношение 60% – 27% – 13%).

  При вас така ли е? С тази стратегия в колко оригинатора се саморазпределят кредитите?

  Иска ми се по някакъв начин да настроя процентните съотношение на отделните оригинатори, но не успявам да намеря лесен начин, освен да си направя отделно портфолио за всеки оригинатор и да си играя с размера му (като размера ще е равен на процентното съотношение, което съм склонен да алокирам за този оригинатор).

  1. Същия проблем имах и аз. Default-ните съотношения се променят спрямо другите настроики като срок на кредита, лихва, рейтинг и т.н. и въобще не са осреднени! Mintos подвежда като променя разпределянето между оригинатори с напълно различни проценти. Нормално на оригинатор ви трябва около 4%, но реално някои оригинатори при default настройка може да получат примерно 20-30%, а други само 4-5%. Това лесно се отстранява като проверите ръчно какво е разпределението на процентите между отделните оригинатори и общата сума трябва да е около 100%, защото иначе стават такива лоши разпределения на средствата в 2-3 оригинатора.

    1. Здравейте. Благодаря за отговорите. Да, размера на портфолиото, в което са влезли, съм го задал 5 пъти по-голямо от реалната сума, която в момента съм инвестирал. Това ли е причината? Нямах идея, че може да е от това… никъде не го прочетох.

 34. Здравейте,

  Съгласни ли сте с тази стратегия за търгуване на вторичния пазар с цел увеличаване на доходността с няколко процента? Правилно ли е да се купуват заеми с 30-60 дни закъснение и YTM 12-20% с цел да default-нат за по-голяма печалба?

  https://www.p2p-banking.com/countries/baltic-investing-on-the-mintos-secondary-market-hint-2-buying-overdue-loans-at-discount/

 35. Привет,

  Имам направена една автоматина стратегия с 500Е (50 кредита) в нея.
  След изчетена статия по-горе искам да си направя втора такава с леки настройки от моя страна.
  Ще си преведя нови 1000Е, но как след това тези 1000Е да ги „вложа“ в тази нова стратегия?
  Какъв е правилният ред за стартиране и захранване на втора ръчно настроена автоматична стратегия?

  Поздрави

  1. Правилният начин е да ограничите размера на портфолиото на първата до желания (примерно 600 евро), а на втората да зададете по-голям (примерно 1200 евро). Може да им зададете и приоритет, в който да се изпълняват.

 36. Привет г-н Недев,

  Как се задават приорите за инвестиране на свободни пари (funds) ако имам две автоматични стратегии, които са активни по едно и също време.

  Поздрави

 37. Привет г-н Недев,

  Измина месец в който бях инвестирал 500Е, платени интерси (профит 2Е).
  Реших да инвестирам по-голяма сума та да видем за бъдеще.
  Въпроса ми е следния: след като съм инвестирал всичките пари, тоест в графата (свободен кеШ – Available Funds) e 0, коя е причината някой път там да стоят повече пари от тези които имаш в profit часта?

 38. Здравейте,
  Регистрацията в Mintos иска, снимал на документ (лична карта или паспорт). Това сигурно ли е? И при вашата регистрация беше същото?
  Благодаря.

 39. Здравей, Стойчо,

  Много полезна и обективна статия, благорим, за което. Минало е време, от както е писана и вече има повече оригинатори и кредити, та искам да попитам, все още ли държиш тези портфолия на същите проценти доходност (10.1%, 10%..) или си ги увеличил спрямо увеличението на възможността за кредитиране, която има сега? Второ виждам, че някои държави си ги изключил, грубо можеш ли да кажеш кои и на какъв критерии? (икономическа стабилност/политическа..?)И последен въпрос, трите портфолия, които си посочил са всичките за първичния пазар или не само? Хубаво ли е да правим портфолио за вторичния или не? Винаги ми остават под 10 евро в акаунта и си мисля, че ако може дори по 1евро (приемайки, че там го няма ограничението от 10евро на кредит) автоматично да пускам и във вторичния, то така 100% от парите ми ще работят.

  Благодаря предварително за отделеното ти време над този въпроси!

  Поздрави,
  Виктор

  1. Променял съм процентите нагоре, а преди няколко месеца отново надолу. Следвам пазара на кредитите, така че да не остават неинвестирани средства. Не съм изключвал никакви държави. Намам такива критерии. Статията е писана преди да има възможност автоматично инвестиране на вторичния пазар. Иначе в момента съм сложил такова и то е първо по приоритет.

 40. Здравейте бих искал някой лично ми обясни тези инвестиции бих дал 100 лв за 2 часа от стара загора съм .

 41. Здравейте!Много полезна информация и адмирации за положеният труд!Имам въпрос относно аuto invest във вторичен пазар.Какви параметри слагате на „interest rate“ и „discount/premium“,че не ми стана много ясно от коментарите по-горе.Благодаря предварително.

  Поздрави.

 42. Здравейте,
  по невнимание изтрих инвестиционната стратегия, която беше с най-голям приоритет. Виждам, че инвестициите си стоят, но имам следния въпрос: Какво може да се случи от тук нататък с инвестираните пари, как мога да контролирам инвестициите, няма ли да се прехвърлят автоматично към втората по приоритет стратегия и има ли опасност да изчезнат.

  Благодаря и се извинявам ако въпросът ми звучи наивно!

 43. Здравейте Стойчо,
  имам интерес да инвестирам в Минтос, направих си акаунт и сега се чудя каква автоматична стратегия да си изготвя. Забелязвам, че когато задам някакви критерии (очаквана минимална лихва, срок на кредита и т.н.) се появяват оригинатори, които обаче като потърся в ръчното инвестиране със същите критерии не ги намирам. Това го правя с цел да видя колко и какви кредити е листнал оригинаторът (В автоматичните стратегии нямам толкова подробна информация,)та се чудих дали става дума за бъг, или аз нещо не схващам как работи системата.
  Пример: задавам критерии в автоматично инвестиране над 9% лихва, и ми излиза оригинатор ACEMA, който дава ипотечни кредити в Чехия, където ипотечните кредити на много с много по-ниска лихва…в ръчното инвестиране със същите настройки АСЕМА не се появява изобщо. Как можете да обясните това?
  Благодаря предварително!

  1. Не мисля, че има начин да видите колко и какви кредити е листнал даден оригинатор в автоматичното инвестиране. Ако ползвате като проучване, може да ползвате ръчното. Но няма особен смисъл, тъй като след няколко часа количеството и вида на кредитите могат да са съвсем други. Информация за самите оригинатори има на страницатс Loan Originators.

 44. Благодаря ви за отговора!
  Имам още един въпрос към Вас Стойчо – знаете ли как работи точно енджина на Минтос за автоматичните стратегии, които сам създаваш? Имам предвид с какъв приоритет се избират заемите в които да инвестират твоите пари – да речем ако по критериите, които си задал, той ти намира 200 заема, но парите, които ще инвестираш са само за 100, как точно избира в кои заеми и кои оригинатори да инвестира, какъв е приоритета (да речем на първо място е лихвата, после следва рейтинга на оригинатора и т.н.)?
  Благодаря предварително!
  Поздрави
  Иво

 45. Привет Стойчо,

  Благодаря задълбоченото ревю на стратегията ти!

  Във връзка с по-високите лихви на първичния пазар в момента, променял ли си минималните проценти от 10.1% на 12/14% или ги дървиж същите?

  Променял ли си стратегията предвид много пендинг пеймънтс на повечето оригинатори?

  Благодаря.

  1. Променям ги. Стратегията е само база, от която да тръгнете по-лесно. Променям и лиивнеите проценти и диверсификацията между оригинаторите, както и нивото на риск (рейтинга) им според ситуацията. В някои ситуации, като паниката при преди няколко месеца – изключвам автоматичното инвестиране и инвестирам ръчно.

   1. Аз също изкупих доста кредити с 20-30% дискоаунт от вторичния пазар предните месеци. При кредити с еднакъв рейтинг А до B, но с различна лихва 12% и 15%, носят ли по голям риск тези с по-високия процент според теб?
    Задавайки мин 12%, означава ли че кредити с 14-16% ще бъдат изпуснати от аутоинвеста при еднакви други показатели ?

    Благодаря!

   2. Има ли оригинатори с рейтинг А-B , който въпреки рейтинга им ги избягваш или държава която избегваш ?

    Мислиш ли, че един оригинатор препродавайки кредит на п2п платформа и след това използвайки парите за отдаване на нов кредит, който евентуанлно да препродаде на п2п платформа и т.н докато вече няма стойност да продаде, надува балон ?

    1. По принцип всички държави извън ЕС са по-рискови, но и доходността е по-ниска. Аз лично избягвам Албания, Замбия, Зимбабве и Косово. Не виждам как може да говорим за балон, тъй като всички кредити се продават по номинална стойност от оригинаторите.

 46. Привет, Стойчо!

  Страхотна статия, благодаря!

  Не виждам опцията за автоматично реинвестиране.
  Да не би вече да е default?

  Поздрави,
  Слав

 47. Здравейте, г-н Недев. Поздравления за страхотната статия и по-скоро серия от статии, интервюта и полезна информация за този вид инвестиции. Браво! Няколко месеца инвестирам в платформи за P2P инвестиции и към момента съм напълно начинаещ. Прочетох много информация и отделих време да помисля за моя собствена стратегия, базирана на коментари от Ваши статии и други източници. В момента ме дерзае един върпос, за който определено ще се радвам ако имам Вашият напълно неангажиращ отговор.

  В момента на пазара се предлагат потребителски кредити с по-ниски лихви от средната доходност от инвестиции в P2P платформи. Стурва ли си човек да изтегли кредит например с около 5% ГПР с цел да инвестира средствата в P2P платформа?

  Предварително се извинявам, ако въпроса е неусместен.
  Успехи на Вас и всички читатели и инвеститори.

  1. Благодаря! Радвам се, че ви харесват и са ви полезни нещата, които правя. Принципно е възможно, но ако разбирате ясно риска, който поемате. Лихвите по кредита са гарантирани, а доходността от инвестициите не е. Иначе е възможно по принцип.

 48. Здравейте г-н Недев, въпроса ми е:Удачно ли е да купувам на вторичен пазар кредити в Афранга,тъй като от известно време кредити няма, и чрез автоинвеста нещо не стигат, предполагам че и вие сте забелязали това.Изобщо купуване от втор.Пазар добра тактика ли е или не?

   1. Както обикновено сте готов с отговора, Благодаря!
    Купувам със надценка 0.1 – 0.3.за да не ми седят средствата свободни.

 49. Здравей г-н,изпращам линк сигурен съм че сте е чели.
  https://trud.bg/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
  Вашето мнение, банки няма ли да финансират, че се обръщат към платформите, нещо не мога да си обясня тази ситуация, какво преследват с този ход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *