P2P платформи

Обобщен преглед на различните P2P платформи за  инвестиране. Основните им характеристики, предимства и недостатъци. Събрани на едно място, за да може бързо да се насочите към подходящите за вас.

За всяка продукт и P2P платформа даваме:

 • Обща оценка – от 0 до 5
 • Очакваната доходност – на годишна база
 • Нивото на риск – от 1 (минимален) до 10 (екстремно висок)
 • От кога работи – колко време функционира
 • Изход от инвестицията – колко бързо може да изтеглите парите си
 • Автоматично инвестиране – предлага ли се и с какъв контрол на параметрите
 • Време за управление – колко време е нужно за управление на инвестицията
 • Опит на инвеститора – за инвеститори с какъв опит е подходяща
 • Такси – какви такси събира платформата от инвеститорите
 • Предимства – какво харесваме
 • Недостатъци – какво не харесваме
 • Бонуси – какви бонуси предлага за нови инвеститори

За продуктите и P2P платформите, за които има детайлно ревю ще даваме връзка към него. Ако дадена P2P платформа ви се струва подходяща и обмисляте да инвестирате, препоръчваме ви първо да прочетете ревюто и да се запознаете с детайлите.

Mintos – най-добрата P2P платформа в Европа

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 5.0/5*
Доходност:11.88% (9.1-12.5%)
Ниво на риск: 3/10**
Работи от:2015
Регулирана:Не.
Изход от инвестицията:Бързо - много ликвиден вторичен пазар.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с много настройки.
Време за управление:Минимално, като зависи от избраната стратегия.
Опит на инвеститора:Нужен е известен опит.
Такси:Няма.
Бонуси:1% от инвестираната сума през първите 90 дни.
Подбробно ревю:Да. Прочетете го.

Предимства: Отлична доходност. Огромен избор от оригинатори, видове кредити, държави и валути. Възможност за настройване на много голям брой параметри за автоматично инвестиране, включително на вторичния пазар. Много детайлно описание на всеки кредит. Детайлна информация и кредитен рейтинг на оригинаторите. Пълна прозрачност на платформата. Най-голямата P2P платформа в Европа (без UK) с над 1,700,000,000 евро инвестиции и над 110,000 инвеститора от над 70 държави. Висока ликвидност на вторичния пазар и възможност за бърз изход от инвестицията. Никакви такси за инвеститорите. Дори инвеститори с минимален опит и без да отделят време, могат да постигнат добра доходност.

Недостатъци: Платформата не е регулирана. За постигане на максимална доходност е нужно ръчно инвестиране в кредити на вторичния пазар. Подходящ е най-вече за инвеститори с известен опит и възможност да отделят време за активно управление. Автоматичните стратегии, за инвеститори без опит, имат доходност под средната.

Една от най-старите и доказани платформи за P2P кредитиране в Европа. Мненията за Bondora на инвеститорите са отлични. Платформата е печеливша и прозрачна. Платформата предлага три възможности за инвестиране в P2P кредити, подходящи за различни типове инвеститори.

Bondora Go&Grow – висока лихва, нисък риск и бърза ликвидност

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 5.0/5*
Доходност:6.75%
Ниво на риск: 1/10**
Работи от:2008
Регулирана:Да. От три регулатора - Великобритания, Финландия и Естония.
Изход от инвестицията:Незабавен. В рамките на работния ден.
Автоматично инвестиране: Изцяло автоматично. Без никакви параметри.
Време за управление:Не изисква.
Опит на инвеститора:Без опит.
Такси:1 евро при теглене без значение от теглената сума.
Бонуси:5 евро бонус без значение от инвестираната сума.
Подбробно ревю:Да. Прочетете го.

👍 Предимства: Най-добрият избор за инвеститори без опит и време. Възможността за незабавно изтегляне на инвестицията, без загуби е без аналог. Ако сега започвате с P2P инвестирането, не искате да изучите различни стратегии и да управлявате активно инвестицията си – това е най-добрият избор.

👎 Недостатъци: Сравнително ниска доходност за P2P, но многократно надхвърляща банковите депозити. Макар и много да прилича на банков депозит, инвестицията не е гарантирана.

Bondora Portfolio Manager – автоматично инвестиране без възможност за контрол на риска

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 1.5/5*
Доходност:11.2% (4.87-16.83%)
Ниво на риск: 9/10**
Работи от:2009
Регулирана:Да. От три регулатора - Великобритания, Финландия и Естония.
Изход от инвестицията:Сравнително бавно - на вторичен пазар.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с минални настройки.
Време за управление:Минимално.
Опит на инвеститора:Минимален опит.
Такси:Няма.
Бонуси:5 евро бонус без значение от инвестираната сума.
Подбробно ревю:Очаквайте скоро.

👍 Предимства: Подходящо за инвеститори с минимален опит и време. Предлага добра доходност и автоматично диверсифицирано портфолио. Лесен избор на нивото на риск и доходност. Никакви такси за инвеститорите.

👎 Недостатъци: Подвеждащо лесно, но без никакъв контрол върху риска и резултатите. Бързината на излизането от инвестиция зависи от търсенето на вторичния пазар. Няма възможност за контрол на риска. Доходността силно варира.

Bondora Portfolio Pro – активно управление с висока доходност и риск

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 4.0/5*
Доходност:средна 16.83% (8.38-25.15%)
Ниво на риск: 9/10**
Работи от:2009
Регулирана:Да. От три регулатора - Великобритания, Финландия и Естония.
Изход от инвестицията:Сравнително бавно - на вторичен пазар.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с много настройки.
Време за управление:Значително.
Опит на инвеститора:Голям опит.
Такси:Няма.
Бонуси:5 евро бонус без значение от инвестираната сума.
Подбробно ревю:Очаквайте скоро.

👍 Предимства: Много висока доходност. Възможност за настройване на голям брой параметри за автоматично инвестиране. Много детайлно описание на всеки кредит. Ликвиден вторичен пазар и възможност за сравнително бърз изход от инвестицията. Никакви такси за инвеститорите.

👎 Недостатъци: За постигане на максимална доходност е нужно ръчно инвестиране в кредити на вторичния пазар. Подходящ избор само за инвеститори с голям опит и възможност да отделят време за активно управление. Бързината на излизането от инвестиция зависи от търсенето на вторичния пазар.

iuvo – най-популярната P2P платформа в България

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 4.5/5*
Доходност:8.9% (5.0-15.22%)
Ниво на риск: 4/10**
Работи от:2016
Регулирана:Да. От Естонската финансова комисия.
Изход от инвестицията:Сравнително бавен - вторичния пазар не е много ликвиден и има 1% такса.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с много настройки.
Време за управление:Минимално, като зависи от избраната стратегия.
Опит на инвеститора:Средно ниво на опит.
Такси:1% при продажба на вторичен пазар.
Бонуси:3% при инвестиция над 1000 евро
Подбробно ревю:Вижте го!

👍 Предимства: Много добра доходност и наличност на заеми. Възможност за настройване на голям брой параметри за филтриране и автоматично инвестиране. Детайлно описание на всеки кредит. Детайлна информация за оригинаторите. Най-популярната P2P платформа в България. Платформата е регулирана. Постоянно се развива с нови типове кредити и оригинатори.

👎 Недостатъци: Ограничен избор от оригинатори, държави и валути. Ниска ликвидност на вторичния пазар – сравнително бавен изход от инвестицията. Вторичния пазар има 1% такса при продажба. Подходяща е най-вече за инвеститори с известен опит.  Няма готови автоматични стратегии. Няма готови справки и полезни статистики. За анализ на портфейла трябва да се използва Excel.

PeerBerry – Отлична P2P платформа с висока доходност

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 4.5/5*
Доходност:12% (11.0-13.00%)
Ниво на риск: 4/10**
Работи от:2017
Регулирана:Не.
Изход от инвестицията:Сравнително бърз - заемите са краткосрочни до 45 дни.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с лесни настройки.
Време за управление:Почти никакво, напълно автоматична стратегия.
Опит на инвеститора:Минимален или никакъв опит.
Такси:Няма.
Бонуси:1% при инвестиция над 500 евро
Подробно ревю: Прочетете детайлното ревю на Peerberry.

👍 Предимства: Много лесна и удобна за работа. Функционален сайт с отличен дизайн. Много добра доходност и наличност на заеми. Лесна настройка на автоматичното инвестиране. Подходяща е за инвеститори без опит. Детайлно описание на всеки кредит. Всички заеми са краткосрочни с гаранция за обратно изкупуване, която изплаща и дължимата лихва. Бързо се развива с нови типове кредити и оригинатори.

👎 Недостатъци: Платформата работи малко повече от година. Ограничен избор от оригинатори и държави. Липсва вторичен пазар – няма възможност за непланиран изход от инвестицията.  Информация за оригинаторите не е достатъчно детайлна. Платформата не е регулирана. Няма готови справки и полезни статистики. За анализ на портфейла трябва да се използва Excel.

Klear – стабилни кредитополучатели и средна доходност

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 4.0/5*
Доходност:средна 6.3% (4.7-7.7%)
Ниво на риск: 7/10**
Работи от:2016
Регулирана:Да. Вписана в регистъра на БНБ.
Изход от инвестицията:Сравнително бързо. Редовните кредити се продават на първичния пазар.
Автоматично инвестиране: Да. Автоматично с много настройки.
Време за управление:От минимално до значително.
Опит на инвеститора:Нужен е опит.
Такси:Няма.
Бонуси:20 лева при инвестиция над 100 лева
Подбробно ревю:Очаквайте скоро.

👍 Предимства:  Кредитополучателите са много надеждни – в прайм сегмента, който се кредитира от банките. Платформата отпуска необезпечени потребителски кредити при по-изгодни условия от банките. Лесна и удобна за работа. Функционален сайт с отличен дизайн.  Лесна настройка на автоматичното инвестиране.  Детайлно описание на всеки кредит. Продажбата на редовните кредити става на първичния пазар – възможност за сравнително бърз непланиран изход от инвестицията. Платформата е прозрачна, регистрирана в България и регулирана.

👎 Недостатъци: Няма гаранция за обратно изкупуване. Заемите са потребителски с висока стойност (1,000-30,000) и дългосрочни (1-5 години) – висок кредитен и лихвен риск. Доходността е сравнително ниска. Няма избор от оригинатори, валути и държави. Платформата е единствения оригинатор, а заемите само в левове в България.  Не е подходяща за инвеститори без опит. Няма възможност за повече от едно портфолио за автоматично инвестиране. Няма готови стратегии за автоматично инвестиране.

Grupeer – бизнес заеми и имотни проекти с висока доходност и риск

Във фалит! Оценката и ревюто са останавени без промени с цел прозрачност и възможност за извличане на поуки. Препоръчвам да ги прочетете внимателно.

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 3/5*
Доходност:средна 14.40% (13-15%)
Ниво на риск: 9/10**
Работи от:2017
Регулирана:Не.
Изход от инвестицията:Много бавно. Само на падеж. Вторичния пазар не работи.
Автоматично инвестиране: Да. Много базово. Не се препоръчва.
Време за управление:Незначително, но се препоръчва ръчно инвестиране.
Опит на инвеститора:Изисква се опит.
Такси:Няма.
Бонуси:Късно е либе!
Подбробно ревю: Да. Прочетете го.

👍 Предимства: Много висока доходност. Детайлно описание на всеки кредит. Всички заеми са с гаранция за обратно изкупуване и са обезпечени. Никакви такси за инвеститорите. Инвестиране в бизнес заеми и имотни проекти от Норвегия, Германия, Полша, Русия, Литва, Латвия и Естония. Двойна проверка на кредитополучателите – от оригинатора и от платформата. Нито един дефолт за 2 години. Платформата е печеливша.

👎 Недостатъци: Препоръчва се ръчно инвестиране. Автоматичното инвестиране е много базово и не е добър избор. Подходяща за инвеститори с опит и време за ръчно инвестиране. Вторичния пазар не работи – няма възможност за непланиран изход от инвестицията. Повечето заеми са без амортизация – главницата се изплаща на края. Липсва информация за повечето оригинатори – няма прозрачност и обективна информация. Липсват средства за анализ на портфейла.

Flender – бизнес заеми от Ирландия

ХарактеристикаОписание
Обща оценка: 3.5/5*
Доходност:средна 10.4% (9-15.9%)
Ниво на риск: 9/10**
Работи от:2015
Регулирана:Да. От FCA UK.
Изход от инвестицията:Много бавно. Само на падеж. Няма вторичен пазар.
Автоматично инвестиране: Да. Лесно и удобно.
Време за управление:Незначително, но се препоръчва ръчно инвестиране.
Опит на инвеститора:Изисква се опит.
Такси:Няма.
Бонуси:Няма.
Подбробно ревю: Да. Прочетете го.

👍 Предимства: Ниско ниво необслужвани кредити – едва 0.2%. Прост и удобен потребителски интерфейс. Регулирана платформа от FCA – най-стриктния и взискателен финансов регулатор в ЕС. Голям и опитен екип. Регистрирана в Ирландия – географска и политическа диверсификация. Кредитира малкия бизнес – стимулира икономиката и води до диверсификация на потребителските кредити. Експозиция към ирландския бизнес – компании работещи в стабилна западноевропейска икономика.

👎 Недостатъци:  Няма защитни механизми за инвеститорите – няма гаранция за обратно изкупуване и защитен фонд. Няма вторичен пазар – не е възможен ранен изход от инвестицията, като падежът най-често е от 24 до 36 месеца. Малко на брой заеми – обикновено от 1 до 4 седмично. Сравнително млада и малка платформа – има 4-годишна история и близо 7,000 инвеститори.

Моето лично мнение за P2P платформите

Моето мнение за P2P инвестициите е изцяло положително и се базира на личния ми опит с описаните P2P платформи. Аз инвестирам личните си средства в тези платформи. Описаните предимства и недостатъци, отразяват личното ми мнение за различните P2P платформи. Това е не препоръка за инвестиция.

*Общата оценка е личното ми мнение за конкретния продукт или Peer to peer платформа. Варира от 0 до 5. Определена е на база основните характеристики, сравнени с другите P2P платформи, достъпни за български инвеститори.

**Оценка на риска е личното ми мнение за степента на риск на дадения продукт или P2P платформа. Варира от 0 (никакъв риск) до 10 (изключително висок риск). При оценката на риска са взети базовите рискове за всяка инвестиция.

Сравнението на различните платформи за P2P инвестиране, има аналитичен характер и цели да ви помогне бързо да се ориентирате кои са подходящи за вас. При всяка инвестиция съществува риск от загуба. Решението за инвестиция е изцяло ваша лична отговорност. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Опит и мнения за P2P инвестиции 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 6500 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси!

Споделете тази статия с вашите приятели, за които смятате че ще е интересна и полезна 👍

Сподели
Leave a Comment