fbpx
Продължете към съдържанието

Валутният риск при инвестициите е фактор за реалната доходност

валутният риск

Валутният риск при инвестициите не винаги е очевиден. Много инвеститори не го осъзнават и реалните резултати често не са добри. Както казва Уорън Бъфет “Рискът идва от това, че не знаете какво правите”. Затова е важно да разбирате валутния риск и неговото влияние върху крайния резултат от инвестицията.

Какво представлява валутният риск?

Валутният риск е потенциалната печалба или загуба за инвеститорите, които конвертират пари от една валута в друга, инвестират в чужбина или търгуват международно. Това е по дефиниция. Да видим как това се отразява на инвестициите.

Внимателно с инвестициите в чужди валути!

Поводът да напиша това беше един мейл, който получих. Ако и вие инвестирате в iuvo сигурно сте получили това съобщение, което ви подканя да получите още по-висока доходност от кредити в руски рубли:

валутният риск в iuvo иуво

Ето и пълния текст на писмото:

„Сега е правилният момент да диверсифицираш портфолиото си с инвестиции в други валути. Знаеш ли, че в iuvo има кредити с максимална годишна доходност от 20%? Можеш да я достигнеш с инвестиции в рубли и партньорите ни от Kviku!

Превалутирай в рубли* в своя iuvo профил и не забравяй да добавиш към автоматичното си инвестиране портфолио за инвестиции в съответната валута. Можеш да създадеш стратегия за дългосрочни инвестиции не само в рубли, а и в лева, евро, полски злоти и румънски леи.

Инвестирай умно. Надграждай стратегията си!

*Превалутирането е налично при валутен курс, който е прозрачен и можеш да видиш, преди да потвърдиш транзакцията.“

На пръв поглед всичко звучи добре, но има една сериозна опасност, която не бива да забравяте. Винаги, когато инвестирате във валута, различна от тази, в която са основните ви приходи и разходи, поемате един допълнителен риск – валутния риск. Той се добавя към всички останали рискове.

Ето какво ни казват от iuvo: “Знаеш ли, че в iuvo има кредити с максимална годишна доходност от 20%? Можеш да я достигнеш с инвестиции в рубли и партньорите ни от Kviku!”

Звучи добре, нали? Кредитите на Kviku в евро предлагат 14% годишна доходност, а тези в рубли 20%. Защо пък да не инвестираме в рубли и да получим още 6% годишна доходност? Звучи лесно да се направи, защото можем да превалутираме “при валутен курс, който е прозрачен и можеш да видиш, преди да потвърдиш транзакцията”. Лесно е да се инвестира в рубли, но съвсем не е сигурно, че ще спечелите от това.

Колко точно е 20% годишна доходност в рубли?

През февруари 2020 купуваме рубли за 10,000 лева. По тогaвашния курс това са около 350,000 рубли. Инвестираме ги за една година при 20% доходност и получаваме около 420,000 рубли. Звучи чудесно, но само на пръв поглед.

валутният риск при инвестирането

През последната година рублата доста се е обезценила и в момента това са около 9100 лева. Накратко, не само нямаме печалба, но имаме и около 9% загуба, заради валутния риск. Гонейки 6% допълнителна доходност, постигнахме 9% реална загуба!

Разбира се, може да се случи обратното. Рублата би могла да поскъпне и да реализираме доходност над очакваните 20%. Всичко е възможно, но дали е вероятно? Лично аз се съмнявам.

Какъв е изводът?

Винаги, когато инвестирате в чужда валута, оценявайте валутния риск. Всяка инвестиция в чужда валута е не само инвестиция, но и валутна спекулация. Вие залагате на това курсът на дадената валута да остане постоянен или да се покачи. Ако сте убедени в това – проблем няма. Важно е да знаете, че може да стане и обратното.

Валутният риск при акциите

Валутният риск не е нещо, което се отнася само до инвестиции в P2P платформи. Той може да съществува при всички инвестиции. Типичен пример са американските акции, които са една много популярна инвестиция. Да кажем, че преди година сте решили да инвестирате в акции. Купили сте долари за 10,000 лева. През февруари 2020 това са около $5500 долара (0.55 лева за долар).

курс долар лев

Приемаме, че сме консервативни инвеститори и купуваме акции на компанията на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), които преди година са стрували около $227. Сумата от $5500 ни позволява да купим 24 акции и ни остават $52. Година по-късно продаваме акциите на цена $237 и вече имаме $5740. Имаме, макар и скромна 4.3% печалба.

инвестиции и валутен риск

Обръщаме ги при актуалния курс от 0.63 лева за долар и ще получим около 9100 лева. Или номинална загуба от 900 лева или почти 9%! Опа! Каква я мислехме, каква стана.

Ами ако бяхме купили индексен ETF?

Ако вместо акции на Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B), преди година бяхме купили най-популярният индексен фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), то при цена $338 щяхме да имаме 16 акции и да ни останат $92 долара.

Една година по-късно една акция на този ETF е с цена от $390. При продажбата им щяхме да получим $6240 и да имаме обща сума от $6332. Това си е отлична печалба от 15%, но…в долари! Ако днес ги обърнем при курс 0.63 лева за долар ще получим около 9900 лева. Или номинална загуба от 100 лева или около 1%.

Ами ако бяхме купили злато?

Тогава за нашите 10,000 лева (или $5500 преди година) можехме да купим 36 акции по $150 на най-популярния ETF в злато SPDR Gold Shares (GLD). Щяха да ни останат едни $100.

Година по-късно стойността на една акция на GLD е $171 и при продажбата ще получим $6156. Като прибавим и остатъка от $100 ще имаме обща сума от $6256. Това са почти 14% печалба, но… отново в долари. Разходите ни, обаче са в левове. Ако днес ги обърнем при курс 0.63 лева за долар, ще получим около 9930 лева. Или номинална загуба от 70 лева или 0.7%. Малка, но все пак загуба. Никой не инвестира с цел да губи пари.

Забележка: Изчисленията са с илюстративна цел, а не с идеята да определят една инвестиция като по-добра от друга. Използвани са реалните котировки на валутите за 09.02.2021. Не са отчитани курсови разлики и транзакционни разходи за такси и комисионни. Избраният период е последната една година. За друг период резултатите може да са много различни, но принципите са същите.

Валутният риск е съвсем реален

Както видяхте в горните примери, валутният риск съвсем не се отнася само до екзотични валути като руската рубла или турската лира. Той се проявява дори при щатския долар, който се приема за световна резервна валута. Валутният риск може да окаже голямо влияние върху крайния резултат от всяка инвестиция. Затова е важно да го разбираме и управляваме.

Как да управляваме валутния риск?

Като всеки риск и валутният риск може и трябва да бъде управляван. При това доста успешно. За да го правите, обаче, първо трябва да го осъзнавате. Както казва Уорън Бъфет: “Рискът идва от това, че не знаете какво правите”.

Рискът идва от това, че не знаете какво правите

Съществуват няколко начина за управление на валутния риск при инвестирането. Ще ги разгледаме накратко.

Избягване на валутния риск

Най-лесният начин да управляваме всеки риск е да го избягваме, когато това е възможно. Валутният риск не е изключение. Това може да стане като инвестираме само в основната си валута. Основна е онази валута, в която са основният процент от приходите и разходите ни. За българите, живеещи у нас или в страните от Еврозоната, това са левът и еврото. Ако живеете и работите във Великобритания – това е британският паунд, а за Швейцария – швейцарският франк.

Най-разумно е да инвестираме само в активи, които са деноминирани в лева или евро, което за България е практически едно и също.

Ако се върнем на iuvo, то най-разумно би било да се инвестира в лева или още по-добре в евро, тъй като в този случай няма валутен риск. Инвестицията във валути като полски злоти, румънски леи и руски рубли са свързани с много сериозен валутен риск. Освен ако не живеете и работите в съответната страна. Валутният риск би могъл да окаже много голямо влияние върху крайния резултат от инвестицията и да превърне номиналната доходност в дадената валута в реална загуба в основната ви валута.

Няма валутен риск когато инвестираме в акции на компании, листвани на Българска Фондова Борса (БФБ). Няма валутен риск и при инвестиране в акции, емитирани в евро. Такива са акциите на повечето европейски компании, листвани на европейските борси.

Хеджиране на валутния риск

Съществуват ETF, които хеджират валутния риск, но за съжаление, това не оказва много голям ефект върху реалната доходност, когато активите не са емитирани в евро. Просто в случая реалната и номиналната доходност ще са (почти) еднакви. Недостатък е, че тези фондове обикновено са свързани с по-големи разходи за управление, обусловени от инструментите за хеджиране на валутния риск.

Можете и сами да хеджирате валутния риск, като купите или продадете съответния обем валута на левъридж, чрез опции или фючърси. Това не е толкова лесно и изисква определени умения, а и си има съответна цена под формата на разходи, които са свързани с управление на валутната позиция, хеджираща риска. Споменавам го само, защото е възможно, но за повечето инвеститори това не е реална възможност.

Валутният риск като възможност

Принципно всеки риск е и възможност. Валутният риск не е непременно лошо нещо. Той може както да намали реалната печалба, така и да я увеличи значително.

Например, ако очаквате повишаване на курса на щатския долар спрямо еврото, няма нищо лошо да инвестирате в американски акции. Ако доларът наистина поскъпне, това ще увеличи реалната доходност в основната ви валута от акциите над номиналната.

Ако смятате, че руската рубла ще се повиши спрямо еврото, няма нищо лошо да инвестирате в кредити в рубли на платформата iuvo. Ако рублата се повиши, може да постигнете доста повече от очакваната 20% печалба. Това, обаче, трябва да е осъзната възможност, която е плод на анализ на валутния пазар. Не по-високата номинална доходност трябва да е причината. Иначе казано, важно е много добре да знаете какво правите и защо го правите. Последното важи за всички инвестиции.

Валутна кошница с инвестиции

Когато инвестирате може (и трябва) да диверсифицирате класовете активи и отделните активи в даден клас. Възможно е също да диверсифицирате и валутите, в които инвестирате, което обикновено се нарича валутна кошница. Една добра възможност за диверсификация на валутния риск е да поддържането портфейл, в който имаме инвестиции в различни валути. Вероятно точно това са искали да ни кажат и от iuvo, но не съм убеден че точно руската рубла, полската злота и румънската лея са най-добрият избор за тази кошница. Поне според мен не са.

За мен е важно да имам инвестиции само в стабилни валути, освен ако не говорим за (напълно осъзната) валутна спекулация. Сред валутите, които използвам в моя портфейл са лева, евро, долари и малко британски паунди. Липсва ми една стабилна валута – швейцарският франк, но не съм намерил достатъчно привлекателни и достъпни възможности за инвестиции, деноминирани в швейцарски франкове. Няма пълно щастие.

Това не е инвестиционен съвет☝️

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям за Иуво и инвестициите по принцип, е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно! Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Това, че инвестирам в определени активи – акции, валути и P2P платформи, не означава, че те са добри или без риск. Означава, че съм преценил, че за мен рискът е приемлив и доходността си заслужава. За вас може изобщо да не е така! Сами си решавате. И печалбите и загубите ще са само ваши.

Най-важното нещо, което трябва да научите като инвеститор е, че единствено вие сте отговорен за решенията, които взимате. Добре е ясно да го осъзнавате, преди изобщо да решите да инвестирате. Ако не е така по-добре не го правете. Помнете, че вашите пари са във вашите ръце!

Мнения за инвестиции в P2P платформи 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 6,000 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит или да натрупате знания. Можете и да задавате въпроси, както за iuvo, така и за други P2P платформи.

Споделете с приятели

Ако смятате, че тази статия е интересна и полезна, споделете я с вашите приятели, за които мислите, че може би не осъзнават валутния риск и неговото влияние върху инвестициите. Може да са ви благодарни някой ден 👍

2 коментара за “Валутният риск при инвестициите е фактор за реалната доходност”

  1. Отлична статия! Ако не оценяваме правилно инвестицициите си в един момент активите се превръщат в тиква. Тук валутите се оценяват спрямо BGN (т.е. Евро), но в период една година. Ако се разглежда в дългосрочен план еврото също се превръща в тиква.
    След като ЕЦБ започва политика на количествени улеснения, отрицателни лихви и наводняване на икономиката с достъпни пари, резултатът е налице: 2019 година унция злато е оценена за 1100 Евро, 2020 вече е 1400 Евро, а 2021 достига 1600 Евро.
    Правилно е активите и инвестициите да се оценяват не въвв валути, които лесно се маниппулират, а в злато.

    1. Нямам против да ги оценявате в каквото решите. За мен е доста просто – оценявам ги в основната си валиута – онази, в която са основната част от разходите ми. При мен това са лева (или евро). При други може да е различно. Иначе масово всики ги разглеждат в долари, тъй като доларът е световната резервна валута в момента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *