fbpx
Продължете към съдържанието

Reinvest24 – инвестиране в недвижими имоти и доход от наем

Reinvest24 P2P ревю недвижими имоти доходи наеми наем имот

Reinvest24 е различен тип P2P платформа, която позволява да инвестирате в недвижими имоти и да получавате доходи от наем. Ако сте мечтали да бъдете хазяин, без да се занимавате с квартиранти, поддръжка на имота и без да е нужно да инвестирате големи суми, то Reinvest24 е вашата сбъдната мечта. Екипът на платформата купува имота, ремонтира го и се занимава с поддръжката и отдаването му под наем. Те събират наема от наемателите и го разпределят пропорционално между инвеститорите. Инвестицията е напълно пасивна, обезпечена с ипотека върху недвижимия имот, като минималната сума е само 100 евро.

Reinvest24 позволява да инвестирате в недвижими имоти с много по-малки суми, отколкото ако купувате самостоятелно, и да започнете да печелите от инвестицията си почти веднага. Дава възможност да постигнете диверсификация между различни имоти на пазари в Европа, които не са лесно достъпни за българските инвеститори. Инвестицията е сигурна, тъй като е обезпечена с ипотека върху недвижимия имот в полза на инвеститорите.  Предимство е също, че инвестицията е в евро. Подобни P2P платформи съществуват в UK, но там инвестицията е в британски паунди, което носи валутен риск за европейските инвеститори, а brexit внася допълнителна несигурност.

Какво е Reinvest24?

Това е нова платформа, базирана в Естония и работеща само от няколко месеца. Reinvest24 е основана от екип експерти в областта на недвижимите имоти, финансите и информационните технологии.

Екипа изглежда доста способен, като според тях самите, имат над 10 години опит в реализиране и управление на имотни проекти. Преди да основат Reinvest24, екипът се е занимавал с инвестиране и управление на недвижими имоти като частен инвестиционен фонд. След като са видели сериозния инвеститорски интерес към отдаването под наем на недвижими имоти, са решили да предложат тази възможност и за инвеститори, които не разполагат с голям начален капитал. Платформата позволява да инвестирате в недвижими имоти и да получавате доходи от наем с минимална инвестиция от 100 евро на проект.

Как печелят инвеститорите на Reinvest24?

Инвеститорите в Reinvest24 получават доходност по два начина. Можете да бъдете съсобственик в имота и да получавате дял от месечния наем.  Предлаганият месечен доход от наем е много добър за инвестиция, обезпечена с недвижим имот. Можете да спечелите и повишаването на стойността на имота. Периодично или при достигане на определен етап от проекта се прави пазарна оценка на стойността на имота. Инвеститорите имат възможността да гласуват дали да продадат имота.

Платформата ще предлага и вторичен пазар, на който инвеститорите ще могат да продават дяловете си от даден имот на цена по-висока или по-ниска от номиналната му стойност. В момента, вторичният пазар все още не работи, но изпълнителния директор на Reinvest24  ме увери, че ще стартира до края на годината. Хубавото е, че няма да има такси за продажба на вторичния пазар. Основния фокус на платформата е към инвеститори, които търсят дългосрочна инвестиция в недвижими имоти и пасивен доход от наем. Целта на вторичния пазар е да им предостави възможност за ранно излизане от инвестицията, ако това се наложи.

Какви имотни проекти има на Reinvest24?

В момента само два проекта на Reinvest24 са отворени за инвеститори. Описанието им е много детайлно. Освен общо описание на проекта, придружено със снимки и карта има и детайлно описание на фазите и разбивка на разходите на инвестицията, финансово и техническо описание. Има възможност за сваляне на основните документи за проекта, включително схеми и чертежи. Документите са сканирани оригинали и са  на Естонски, но все пак чертежите дават представа за какво става въпрос, а ако е нужно могат да бъдат преведени.

Единия проект е апартамент за отдаване под наем с 8% чиста годишна доходност. Точно такива проекти ще са основния фокус на платформата.

Другият проект е апартамент предвиден за продажба, който предлага 14% фиксирана годишна лихва и е с продължителност 9 месеца. Този проект е по-скоро мостово финансиране. Предложен е най-вече, за да даде на новите инвеститори повече възможности за инвестиране в началото. Съдейки по бързината, с която набира средства, може да се окаже, че инвеститорите много харесват такъв тип проекти. Ако екипа прецени, че има добри възможности, може и в бъдеще да има проекти с фиксирана доходност и продължителност. Такива проекти в момента са много популярни на Grupeer, но както ще видим има някои доста съществени разлики в начина на обезпечение на инвестицията.

Финансирани и приключени проекти

Има и два проекта, отбелязани като „Funded“, в които вече не може да се инвестира. Нямах възможност да инвестирам в тях, тъй като бяха вече финансирани, когато се включих в платформата. Има и два проекта отбелязани с „Exited“, което означава, че имотите вече са продадени. Бях доста изненадан, как е възможно това, тъй като Reinvest24 е много млада платформа. Оказа се, че има просто обяснение. Тези проекти никога не са били публично отворени за инвеститори. Екипът е решил да обработят тези проекти чрез платформата, за да я тестват.

За напред се предвижда да има малко продажби на имоти, за които има много добри оферти. Продажбата ще се случва, само ако инвеститорите в проекта гласуват за това. Как точно ще се реализира гласуването не е ясно на този етап.

Структура на инвестицията

Харесвам начинът, по който се структурира всяка инвестиция в Reinvest24, тъй като е обезпечена с имота, в който се инвестира. Всеки проект се реализира от SPV (Special Purpose Vehicle) – специална инвестиционна компания, която представлява интересите на акционерите, които са инвеститори в дадения проект. Тя представлява юридическо лице (фирма), специално създадено за конкретния имотен проект.

След като платформата набере цялата инвестиция (нужния капитал) за даден инвестиционен проект, имота става актив в специалната инвестиционна компания (SPV). Тази компания има отделен юридически статут, което минимизира рисковете и осигурява спазването на поетите задължения. Всеки проект има своя собствена специална инвестиционна компания (SPV), което осигурява допълнителна сигурност. Тази структура позволява всички имоти да са напълно самостоятелни и да не бъдат засегнати от финансовото състояние на други проекти. Всеки проект е независим от другите, така че ако с даден проект възникнат някакви проблеми, това няма да се отрази на останалите.

Графичното представяне на инвестиционната структура изглежда по следния начин:

Обезпечение с ипотека

При покупката на имота, той се ипотекира  в полза на инвеститорите от правна кантора, играеща ролята на агент по обезпечението. Агента по обезпечението действа като безпристрастен попечител, който пази интересите на акционерите. При настъпване на определени неблагоприятни събития, дефинирани в договора с агента по обезпечението, той получава контрола върху дадения имот с единствената задача да го продаде на най-добрата възможна цена и след това да разпредели получената сума между инвеститорите, пропорционално на дяловете им. Тази схема дава сигурност на инвеститорите, че ако нещата тръгнат зле, професионалисти ще имат грижата да защитават техните интереси.

Не съм влизал в детайли кой точно е този агент по обезпечението в момента, какъв точно е договора му и как се гарантира неговата независимост от собствениците на платформата. Това са въпроси, които тепърва планирам да изясня с изпълнителния директор на платформата, с който съм в непрекъснат контакт от няколко седмици. Важното, което е ясно за момента е, че имота, в който се инвестира служи за обезпечение на инвестицията и всеки един проект е напълно отделен от другите в специална инвестиционна компания, която е самостоятелно юридическо лице.

Такси за инвеститорите

По принцип не харесвам P2P платформи, които имат такси за инвеститорите. В конкретния случай, това е единственият начин платформата да печели. При платформите за инвестиции в имоти, обаче, това е по-скоро правило. Reinvest24 не е обичайна P2P платформа тип пазар за кредити (marketplace), каквато е Mintos например, която предлага заеми на инвеститорите, като събира такси от оригинаторите. Заради специфичния бизнес модел на платформата, тя просто няма от кого да събира такси, освен от инвеститорите. Платформата има и значителни разходи по структурирането на инвестицията. Създаването на специалната инвестиционна компания (SPV), административните разходи по нея, учредяването на ипотека, са еднократни разходи, но управлението на имота и събирането на наема са постоянни разходи. Затова платформата има два вида такси, които според мен са съвсем разумни.

Има еднократна инвестиционна такса от 2%, която автоматично се приспада от инвестицията. Тази такса се прилага и при покупка на дялове от вече финансиран проект на вторичния пазар. Това означава, че за всеки инвестирани 100 евро, получавате акции за 98 евро. Доходността на проектите е достатъчно привлекателна, за да компенсира таксите. Много добре говори за прозрачността на платформата това, че за всеки проект е посочена освен брутната, и нетната доходност, като при втората таксите са приспаднати.  Reinvest24 взема 10% от наема като такса, затова че управлява и поддържа имота . При положение, че в нея са включени всички разходи по имота, тази такса ми изглежда оправдана и напълно разумна.

Моят опит с Reinvest24

Опитът ми в тази P2P платформа е съвсем скромен, тъй като я използвам едва от няколко месеца. Процеса на включване в Reinvest24‘s е безпроблемен и удобен. Платформата е отворена за инвеститори от цял свят. Регистрацията е много лесна, а проверката на данните е бърза. Всичко, което е нужно е снимка на паспорта или двете страни на личната карта. При мен проверката премина за малко повече от час.

След като премине проверката, може да депозирате средства в сметката си в платформата. Това е много лесно, като в момента единствената възможност е с превод по банкова сметка. Няма никакви такси за внасяне и теглене от страна на Reinvest24. Можете да избегнете високите такси на банките, като използвате услуги като Paysera, TransferWise или Revolut, които се поддържат от платформата.

Инвестирах и в двата проекта, които са отворени за инвестиции, като те все още не са напълно финансирани. След като инвестирате в даден проект, няма възможност да се откажете от инвестицията си, дори ако проекта не е напълно финансиран.

Краткият ми опит с тази P2P платформа за инвестиции в имоти е положителен. Като мине известно време ще напиша по-детайлно ревю на Reinvest24, а ако има нещо ново междувременно, ще го споделям във Facebook групата.

Какво харесвам в Reinvest24?

Харесвам P2P платформи, които позволяват инвестиции в недвижими имоти и доход от наеми, тъй като носят стабилен дългосрочен доход от обезпечена с имот инвестиция.

Няма валутен риск

Във Великобритания това е популярен модел, но там за повечето инвеститори от Европа има валутен риск. Друг проблем е, че според последните данни, пазара на имоти в UK и особено в Лондон изглежда доста надценен. Допълнителна несигурност създава и Brexit, чиято процедура и до момента не е напълно ясна и потвърдена. В момента има и промени в регулациите в UK по отношение на инвестициите в имоти за отдаване под наем (BTL – buy to let). Някои UK платформи дори не приемат инвеститори, които не са британски граждани. Reinvest24 е отворена за инвеститори от целия свят и процеса на регистрация и проверка е лесен и бърз. Reinvest24 предлага възможност за инвестиция в евро и няма валутен риск.

Растящ имотен пазар

Имотите са в Балтийските републики, които са стабилен и бързо развиващ се регион. Не случайно Литва, Латвия и Естония са известни като „балтийските тигри“. За повечето инвеститори няма лесен начин да инвестират в имот в този регион. Платформата позволява диверсифициране на инвестицията в имоти от съвсем различен географски регион със стабилен растеж.

Стабилни дългосрочни доходи

Инвеститорите имат възможност за дългосрочни, сравнително сигурни и постоянни приходи от наем на имота, както и евентуални бъдещи печалби от повишаването на стойността на имота, ако има такова. Проектите с фиксирана доходност и продължителност пък, са подходящи за инвеститори с по-краткосрочен хоризонт. В допълнение, възможността за продажба на дяловете на вторичния пазар, прави инвестицията много по-ликвидна от продажбата на реален недвижим имот.

Малка минимална инвестиция

Размерът на инвестицията в реален имот е висок и непосилен за голяма част от инвеститорите. Възможността да се инвестира минимална сума от само 100 евро в имот е огромно предимство на платформата Reinvest24. За много инвеститори това е единственият начин да инвестират в имот и да получават доходи от наем. Малкият минимален размер на инвестицията в един отделен имот, позволява изграждане на диверсифициран портфейл от недвижими имоти за отдаване под наем, което трудно може да се постигне с реални имоти от индивидуални инвеститори.

Опитен екип и прозрачна платформа

Екипът изглежда опитен и отзивчиво отговаря на всички въпроси. Платформата е прозрачна, което е изключително важно за изграждане на доверие. От няколко седмици имам много чести контакти с изпълнителния директор на платформата, който отговаря изключително бързо и конкретно на всички въпроси, без да използва увъртания и заучени фрази, които не казват нищо. Лично за мен това е от изключителна важност.

Обезпечена с ипотека

Инвестицията е обезпечена с ипотека на имота, а структурирането й в максимална степен защитава интересите на инвеститорите. Всеки проект има своя собствена специална инвестиционна компания (SPV), което заедно с наличието на агент попечител на обезпечението, осигурява допълнителна сигурност.

Какво не харесвам в Reinvest24?

Платформата е съвсем нова и все още има малко инвеститори и проекти. Няма доказана история, което е риск за инвеститорите.  Пазарът на недвижими имоти в Балтийските републики, от където са и се очаква да бъдат основната част от проектите, не е добре познат за повечето инвеститори извън тях. Данните, които са дадени за него изглеждат добре, но за повечето инвеститори няма лесен начин да разберем бързо тенденциите и промените на този пазар.

Макар инвестицията да е обезпечена с ипотека и структурирането й да защитава инвеститорите, сигурността на инвестицията в имот чрез платформа е по-малка в сравнение с реалното притежаване на такъв имот. Друг потенциален проблем е, че при срив на пазара на недвижими имоти, стойността на обезпечението може да е по-малко от първоначалната инвестиция. При такава ситуация е възможно частична загуба за инвеститорите.

10 причини да инвестирате в Reinvest24:

1. Нещо доста различно от повечето P2P платформи. Не препродават или управляват заеми, а инвестират в недвижими имоти и ги управляват.
2. Инвеститорите се възползват от собствеността си в имота – получават съответния дял от наема или евентуална продажба.
3. Недвижимите имоти се считат за една от най-сигурните инвестиции. Инвестицията е защитена със специална инвестиционна компания (SPV) за всеки проект и обезпечена с ипотека на имота.
4. Нисък праг за инвестиране в недвижими имоти от 100 евро на проект.
5. Краткосрочни и дългосрочни възможности за печалба – редовни доходи от наем и капиталова печалба от евентуалното нарастване на стойността на имота.
6. Екипът на платформата увеличава стойността на имотите чрез строителство, ремонти и подобрения.
7. Инвеститорите получават пасивен доход. Екипът на платформата се занимава с поддръжката и управлението на имотите.
8. Инвеститорите лесно могат да създадат диверсифициран портфейл от различни имоти без да влагат големи средства.
9. Инвеститорите могат да започнат с малки суми, които да увеличат, ако са доволни от резултатите.
10. Опитен екип и прозрачност – добър микс от опитни специалисти по финанси, недвижими имоти и ИТ, бързи и конкретни отговори на всички въпроси.

Заключение

Харесвам концепцията на Reinvest24, защото ми липсваше възможността да получавам доход от наеми в евро. Харесвам и реализацията. Потребителското преживяване при работата с платформата е приятно. Особено ми харесва, че Reinvest24 поставя акцента върху сигурността на инвестицията, като използва специална инвестиционна компания (SPV) за всеки отделен проект и обезпечение с ипотека на имота. Това е нещо доста различно от повечето P2P платформи. Разбира се, това си има своята цена – такси за инвеститорите.

Екипът изглежда доста опитен и много мотивиран. Постоянно контактувам с изпълнителния директор, Танел Оро, през последните няколко седмици. Той отговори на всичките ми въпроси бързо, конкретно и детайлно. Ако имате въпроси може да му ги зададете директно – мейла му е достъпен на сайта.

Планирам след няколко месеца да направя детайлно ревю на Reinvest24, когато имам първите резултати от платформата, но първите ми впечатления са много добри. Ако платформата ви се струва интересна и подходяща за вашите инвестиционни цели, може да се включите в Reinvest24 още сега. Ако ви се струва твърде млада и недоказана, може да изчакате да видите как ще се развие. Аз определено ще я следя и ще инвестирам по малко в новите имоти, които се появяват.

Ако имате въпроси или искате да споделите впечатления, може да го направите в специализираната група за P2P инвестиции –  https://www.facebook.com/groups/InvestP2P/. Добре сте дошли!

Вашите пари са във вашите ръце

Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Не давам съвети, а споделям личния си опит. Този материал има аналитичен характер и разглежда една инвестиционна възможност, която може и да не е подходяща за вас. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Вие и само вие, сте отговорни за вашите инвестиционна решения. За себе си, аз съм преценил, че доходността е добра, а рискът е минимален и си заслужава. Инвестирам в P2P платформи от 3 години и съм много доволен от резултатите. През последната година постоянно увеличавам дела на P2P в инвестиционния ми портфейл и в момента той надхвърля 20% от всичките ми инвестиции.

53 коментара за “Reinvest24 – инвестиране в недвижими имоти и доход от наем”

 1. Николай Минчев

  Здравейте,
  Какво става с инвестицията ако в един момент Reinvest24 решат,ч е повече няма да се занимават с този бизнес? Какво правя аз с моята част от имот?
  Благодаря!

  1. Дела от всеки имот си стои в SPV-то. Сигурно доста компании за управление на имоти ще имат желание да се управляват имота срещу такса. А и ако над 50% от инвеститорите (по дял) са съгласни може да бъде и продаден.
   Това ми се струват възможни решения, макар че, обичайната практика е компанията просто да бъде продадена на някой, който има интерес да се занимава с този бизнес. Аз лично съм продал така няколко компании като цяло, а не просто активите им.

  1. Имам, но не я харесвам и инвестирам там, най-вече заради високите такси и удържането на данък от инвеститорите, който варира между 23% и 25%. Това е една четвърт от доходността. Това е основната причина. Друго притеснение е, че пазара на имоти в Испания и Италия, от където са проектите им, беше един от най-големите балони при предишната криза. Принципно аз избягвам ваканционните имоти. Предпочитам жилищни или офис имоти.

 2. Здравейте, инвестирате ли в GRUPEER или не ви допада и го използвахте само за пример?

 3. Здравейте г-н Недев,

  Как става облагането на доход получен от Reinvest24 ?

  Благодаря предварително!

   1. Здравейте, господин Недев.
    Вашата прозрачнсот, невероятен дух и решителност ме удовлетворят най-сърдечно. Ако не представлява за Вас някакво неудобство,тъй като най-вероятно, умишлено не сте сложили средство с което бихме могли да се свържем с Вас лично, имам няколко въпроса , които Вашите познания и добър поглед над нещата биха могли да ме насочат.
    Ще се радвам ако откликнете на молбата ми.Вие сте достатъчно зает и ви моля, единствено ако имате свободно време, да откликнете на молбата ми.

   2. А ако се реинвестира в друг проект, без да се тегли печалбата от платформата, облагаема ли е?

     1. Благодаря за бързия отговор.

      Успешен ден!

 4. Pingback: 14. Какво е Phyre и защо то е бъдещето на електронните плащания? (с гост Константин Джелебов)

 5. Здравейте г-н Недев,
  интересува ме следният въпрос, споменахте че сте инвестирали преди няколко месеца в reinvest24 а проектите в които сте инвестирали още не са завършени, има ли някъкви приходи за периода през който сте инвестирали, а проектите не са започнали или възвращаемостта започва едва след като бъде завършен проекта?
  Благодаря предварително за отговора!

  1. Не. Няма никакви приходи до момента, в който проекта не бъде завършен. Когато бъде завършен в зависимост от типа инвестиция се продава или отдава под наем. Ако е за продажба се получава еднократе приход, което е дела на дадения инвеститор от продажната цена и всичко приключва. Ако проекта е за под наем се получава всеки месец съответния дял от наема.

   1. Ами то в този случай излиза че нетният приход съвсем не е този за който се опоменава… Ако аз хипотетично инвестирам днес примерно 100Euro в даден техен проект, а проектът събере нужните инвестиции след да речем 3 години, и примерно за да бъде изграден след още 2 години то означава че аз за тези 5 години няма да получа никъкви дивиденти нали така?

    1. Не е точно така. Всеки проект има фиксирано време за финансиране, в което средствата само се резервират, но не се дават за ползване и не се създава проектна компания (SPV). Ако за този период, търсеното финансиране не бъде набрано проекта отпада, а средствата се връщат на инвеститорите. Някои платформи изплащат лихвата и за времето, в което се е финансирал проекта, включително и ако не бъде финансиран изобщо. Тук мисля, че не е така, поне никъде не го видях описано. До момента нямам завършени проекти, за да видя точно как е изчислена доходността, но би трябвало да е включен периода, в който са инвестирани средствата. За всеки проект има дадено колко ще продължи фазата на завършването и продажбата, ако е за продажба и за това време се начислява доходност. Ако за под наем, но има и фаза реновиране или строеж, то е посочено колко продължава фазата и каква доходност се очаква от нея. Посочено е и от кой месец започва да носи доходност от наеми. Така, че не няма как да се случи, това което сте описали.

   2. Здравейте Стойчо!
    Опитвам се да вникна в идеята на Реинвест24 и ми възниква следният въпрос. Получаваш дял в SPV, но не ми става ясно точно в кой момент и кога парите които инвестираме получават обезпечение. Вариант 1 е SPV компанията да е създадена в самото начало на обявяване на проект и инвестирайки в нея срещу парите ти няма обезпечение защото имотът ще бъде придобит след набиране на финансирането. Вариант 2 е SPV се създава след набиране на финансирането за съответния проект. И в този случай парите които инвестираш седят известно време без обезпечение. Мислите ли че тези мои разсъждения са правилни?
    Разбира се има и трети вариант – създадена е SPV и имотът е придобит от нея. След това той се пуска като проект в сайта. Тогава обезпечение на инветираните пари има от първият момент след като сме ги сложили в съответният проект. Но аз лично не видях никъде подобна информация..
    Поздрави
    Д. Д.

    1. Предполагам, че е Вариант 2, без да съм 100% сигурен. Вариант 3 изисква мостово финансиране, което трябва да е собствен капитал, тъй като имотът не може да служи за обезпечение, но също е напълно възможен. Не съм се задълбочавал, но е интерсно, тъй като очевидно няма срок, в който да се придобие имота. Това трудно би се случило, ако продавача не е обезпечен. Ще питам Танел, ако не забравя, тъй като самия процес ми е имтересен.

 6. Здравейте! Имам малко неясноти относно доходността от наем и по-точно до каква степен тя е гарантирана. При промяна на пазара на наеми в района и повишаване на номиналната стойност на получавания наем повишава ли се % на доходността или е фиксирана величина? Аналогично и при спад на пазара?… Къде остава разликата в положителна и отрицателна посока? И въобще ще има ли актуализиране на наема при промяна на ценовото равнище или ще търсят постигане на първоначално дефинираната доходност на всяка цена, дори това да означава празен имот за определен период от време? Благодаря!

  1. Никоя доходност не е гарантирана, а очаквана прогноза. Ако пазара позволява по-високи наеми ще получавате по-висока доходност. При спад на наемите ще получавате по-малко. Реално сте собственик на част от имота и получавате пропорционална част от наема какъвто е той във всеки един момент. Положителна или отрицателна разликата от прогнозната доходност е изцяло за вас.

 7. Здравейте г-н Недев,
  казвате че имате няколко месечен опит с тази платформа, искам да попитам за този период изплащали ли са Ви някъкви дивиденти, или те ще бъдат изплащани след като са готови проектите? И ако е така то не е ли по-добре тогава да инвестираме момент преди да събере нужната сума проекта, за да не задържаме парите си „затворени“ вътре в него без да имаме дивиденти за това?
  Благодаря!

  1. Не са изплащали нищо до момента. Изплащат се, когато проектите са готови. По принцип е най-добре, стига да улучите правилния момент. Разбира се дали това упражнение има смисъл, зависи най-вече от това дали средствата ви носят някаква доходност, докато решите да ги инвестирате.

 8. Здравейте,
  а имате ли представа примерно след като инвестирам в тази платформа т.е. вече съм акционер, в описанието пише че след завършването на проекта ще имам възможност или да си продам дяла или да го отдам под наем, но аз не виждам по какъв начин ще се случи това то в платформата няма опции за подобно нещо?! Как точно ще се случи?

  1. Ако не правите нищо, просто ще си получавата вашия дял от наема. Ако решите да продадете част или целия си дял – предлагате го на вторичния пазар и там някой инвеститор го купува. Вторичния пазар ще бъде активен на 25.02.2019, затова не виждате тази опция в момента.

 9. Здравейте,
  На мен идеята ми се струва страхотна. Аз имам два-три въпроса.
  1.Има ли подобни платформи, които предлагат същата услуга, и които са по-добре развити на този етап.
  2. Според Вас има ли бъдеще в подобен тип платформи?
  3. За сега гледам, че имат само имоти в Естония, което е малко рисково според мен. Какво е Вашето мнение?

  За сега това се сещам. Надявам се не е проблем да питам и други неща, ако се сетя.

  1. 1. Има, но не са много. Една от най-добрите е в UK, но заради Brexit не препоръчвам да се ползва. Една, която изглежда интересно е Rendity, която е насочена към имоти във Виена, но минималната инвестиция в един имот е доста по-голяма – 1000 евро.
   2. Според мен има, тъй като предлагат добри възможности за пасивен доход.
   3. Не знам защо е рисково според вас, но вие си решавате дали е ок или не. Аз им гледах уебинара и погледнах данни за пазара. За мен изглежда добра възможност.

   1. Здравейте г-н Недев,
    разгледах платформата Rendity и ми се стори доста обещаваща, макар и с такава голяма минимална сума за влизане. Все пак имотите са във Виена, при това на доста хубави места. Имате ли намерение да участвате в нея, или ако не, какви са доводите ви за това?

    1. Здравейте! И на мен ми изглежда добре и вече инвестирам в нея, но едва от 2 месеца. Ще изчакам още поне месец преди да споделя някакви впечатления, но ми изглежда доста обещаваща. Като основни недостатъци за момента виждам три неща:
     1. Доходността е малко ниска, но все пак говорим за апратаменти във Виена, не в Талин.
     2. Няма предсрочен изход от инвестицията.
     3. На немски има доста повече информация, отколото на английски, което може да е проблем за хора, които не го владеят. Като мен например 😉
     И трите неща не са сериозен проблем за мен, както и минималната инвестиция от 1000 евро в проект.
     Планирам да направя някакво кратко ревю след 1-2 месец с впечатленията си. Ако на някой не му се чака, ето линк за 25 евро бонус при регистрация в Rendityhttps://vivainvest.eu/join-rendity

     1. Благодаря за изчерпателния отговор!
      С нетърпение ще чакам ревюто 🙂

 10. Здравейте,
  1) Какви са възможностите за изтегляне на вложените средства преди падежа на инвестицията?
  2) Сега сме края на март месец но не намирам Вторичния пазар на сайта.
  Предваарително благодаря 🙂

  1. Здравйте!
   1. Няма такъв начин, докато не пуснат вторичния пазар.
   2. Пробваха да пуснат вторичния пазар на 23-24 фееруари, но при тестовете излезли бъгове и се бавят.

 11. Здравейте г-н Недев,
  Инвестирали ли сте в платформата Bulkestate?
  Имате ли впечатления от нея?
  Предварително благодаря

  1. По-скоро си правя експерименти с Bulkestate в момента. Не бих го нарекъл инвестиране за сега. Впечатленията ми за сега не са лоши, но съм доста по-доволен и инвестирам от доста време на друга платформа, която предлага малко по-голямо разнообразие от проекти EstateGuru. А има доста добър аналог на ReInvest24, който инвестира в пазара на имоти под наем във Виена – Rendity. Там проектите са с доста по-ниска доходност, но все пак говорим за доста по-нисък риск. Виена е няколко пъти е избиран за най-добрия град за живеене в Европа.

 12. Здравейте господин Недев, полезни и аналитични стати и коментари. От няколко месеца следя вашия блог , чакам всяко ново ревю с нетърпение. За мен както и за по-консервативните българи инвестицията в недвижими имоти е най-разбираема (все пак имота е нещо реално,което е ситуирано в пространството и може да се види и пипне ). Вече имам инвестиции в reinvest24 (концепцията на обезпечена инвестиция с ипотека ми допада) , но бих желал да диверсифицирам . Ще се радвам да споделите вашият личен опит, мения и възгледи относно другите платформи коментирани в горните редове, а именно: Rendity, EstateGuru, Bulkestate. Успях да разгледам Bulkestate изненадах се ,че са включили проект от България гр. Ахелой, който е отфинансиран успешно и се очаква да падежира 26.06.2019.

  1. Планирам да го споделя скоро, но просто не стига времето за всичко, а и избягвам дс пиша ревюта на платформи преди да са минали поне 3 до 6 месеца, най-добре повече. Горе-долу поне толкова е нужно, за да се усетят особеносктите на дадена платформа.

 13. Pingback: Новото в Reinvest24 - платформа за инвестиции в имоти под наем

 14. Здравейте , може ли да опишете най-важните ключови моменти за тази инвестеция :
  – каква доходност дават при наем и каква при продажба (може да се ползва актуален проест който е в платформата)
  – разбрах, че когато инвестираме в проект, който не е завършен още не взимаме нищо от него. Когато обаче финансираното е готово получаваме ли и това се брои за ден 1 или се взима периода в който сме инвестирали ?
  – когато чакаме проеста да се финансира , трябва ли да чакаме след това и изграждането му или от този ден получаваме доход ?
  – до колкото разбрах инвестираме дадена сума и чакаме доход, след което не можем да си изтеглим парите ,а можем да си продадем дяла ,а ще има ли кой да го купи на цената на която сме го взели , за да можем да си върнем пълната супа + печалбата от наемите след 1 година да кажем ?

 15. П.С с този последния проект ,който са публикували ( https://www.reinvest24.com/en/view/12 ) пише че лихвата започва веднага с инвестирането, това друг модел ли е тези които са били досега ?
  Също така пише 7% за 6 месеца , тоест след тези 6 месеца си получавате инвестицията + 7% и търсите да инвестирате в друг имот ли ?
  Таксата която казахте 2% трябва да се извади и остават 5% лихва за 6-те месеца или бъркам.

  Благодаря

  1. На база получения първи наем :))) дохода е точно толкова колкото пише. Таксата се удържа преди „прехвърляне на дяловете“ или ако депозирате 100 евро ще ви удържат 2 евро и инвестицията ще е в размер на 98 евро, в/у които ще си получите дохода – 7% ( 14 % за 12месеца), или 6,86 евро. +/- закръгленията :).

 16. Здравейте,

  Имате ли наблюдения върху платформата EvoEstate? Доколкото виждам през тях може да се инвестира в около 18 други p2p платформи, като правят допълнителна проверка на офертите.

  1. Да. Ползвам я от около половин година и имам много добри впечатления. Мисля да и напиша подробно ревю скоро. Ако нямате търпение да чакате ето линк за регистрация, който дава +0.5% бонус за всичко инвестирано в рамките на първите 6 месеца – https://vivainvest.eu/join-evoestate

 17. Имате ли представа как се декларират доходите от платформата? Предполагам, че доходите от наем следва да се впишат в приложение 4 с код 401, а тези от продажбата на имота в приложение 5 с код 501.

 18. Здравейте Г-н Недев,

  Бихте ли споделили към днешна дата впечатленията си и резултата от инвестицията Ви в REINVEST24. Ще ми е интересен, коментара Ви след изтеклите годинаи половина, две.

  1. Впеачтленията ми са отлични. Единственото изходт от два от имотите се забави единия с близо 6 месеца, а другия с 8-9, но мен това не ме притесняа, защото донесоха много добра доходност. Иначе нещата си вървят чудесно. Надявам се и за в бъдеще да е така.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *