fbpx
Продължете към съдържанието

Данъци за инвестиции в P2P и акции (попълване на ГДД за 2020)

данъци НАП П2П P2P данък ГДД данъчно облагане инвестиции

Попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) за доходи, получени от инвестиции в P2P и акции през 2019 трябва да стане до 30.06.2020 година. До края на март 2020 може да се ползва 5% отстъпка при деклариране по електронен път и пълно плащане на целия дължим данък и липса на стари задължения от физическите лица подаващи декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Преди година направих една статия „Данъци и данъчно облагане на доходи от P2P инвестиции„, в която споделих личния си опит при деклариране на доходите, получени от инвестиции в P2P платформи. Почти всичко принципно написано в нея е актуално, затова няма да го повтарям отново. Препоръчвам ви да я прочете преди да продължите с тази статия. Нещо много важно!

Внимание! Не съм данъчен консултант или счетоводител. Споделям собствен опит и мнение. Никой данъчен инспектор от НАП няма да признае моето мнение, като оправдание за евентуални грешки в ГДД. Ако искате да сте сигурни в максимална степен, че правите всичко правилно – най-добре потърсете услугите на специалист. Това важи с особена сила, ако вашите данъци за годината са четирицифрена сума или по-големи.

Преди всичко, искам да поясня, че ГДД не е съкращение от „Голяма данъчна дандания“, а от „Годишна данъчна декларация“. Дори и второто е разговорно наименование, но за простота аз ще използвам ГДД в тази статия и ще имам предвид декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, тъй като тя се подава в масовия случай от инвеститорите.

Ентусиазъм за подаване на ГДД и плащане на данъци

По данни на НАП за първите 24 часа над 12,000 души са подали предварително попълнените от НАП годишни данъчни декларации за доходите получени през 2019 година. Над 80% от всички ГДД са подадени в непроменен вид – както са били предварително попълнени от НАП. В останалите случаи са добавяни ръчно доходи от наем, инвестиции в P2P и акции. Ползвани са и данъчни облекчения. Средното време за попълване на данъчната декларация според НАП е около 15 минути. Мисля, че на повечето от хората, които имат да отчитат инвестиции, ще им е нужен поне половин час.

Как се попълва годишната данъчна декларация през 2020?

Новото през 2020 година е, че данните за доходите, изплатени от работодателите по трудови и граждански договори през 2019 година са попълнени автоматично в годишната данъчна декларация. Това се отнася и за доходите от отдаване под наем на юридически лица. Това е голямо облекчение при попълването на годишната данъчна декларация за данък върху доходите, получени през 2019 година.

НАП са направили едно много полезно видео как се попълва и подава годишната данъчна декларация (ГДД) по електронен път – с ПИК или КЕП. Ако не сте го правили досега, ви препоръчвам да го изгледате.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), имат достъп до предварително попълнена информация за получени от тях доходи от трудов договор, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Срокът за подаването на декларацията е 30 юни 2020 г, като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и пълно плащане до края на март. Условие за отстъпката и за ползването на данъчно облекчение е лицето да няма неплатени публични задължения.

Не само заради епидемията от коронавирус, най-добре е да се ползват електронните услуги на НАП, вместо да се ходи в офисите. Много по-удобно е, а има и 5% отстъпка при подаване на ГДД по електронен и път и плащане на данъка до 31.03.2020. Нужно е, обаче да имате персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Ако нямате, си извадете. Ще ви е полезен сега и за в бъдеще.

Как се декларират доходи получени от P2P платформи и акции?

Не мисля да описвам подробно начина на самото попълване на ГДД. Тази работа вече я е свършил Васил Димитров, с който се познаваме, засега само виртуално, от групата за P2P инвестиции във Facebook. Той е направил много полезни видео уроци как се попълват отделните приложения на ГДД. Едно голямо благодаря от мен! Ако и вие сте му благодарни, ударете един палец на видеата или се абонирайте за канала му в YouTube.

Какво трябва да се декларира в ГДД?

Накратко, декларират се всички доходи, които не са предварително обложени при източника, независимо от какво са получени. Тези, които са били обложени, обикновено, или са предварително попълнени, или не е нужно да бъдат декларирани. Голямото изключение са печалбите от европейски акции. Има и други, но не изключенията са целта на статията.

Аз лично декларирам това, което показва данъчната справка или справката за печалбата на дадената платформа. Не влизам в големи детайли. За тази цел си има данъчни консултанти. Аз не съм.

Деклариране на печалбата от P2P – Приложения № 5 и 6 от ГДД

Декларирането на доходи от P2P платформи става в Приложение №5 и Приложение №6 от ГДД. Получените приходи от лихви се декларират в Приложение №6 с код 603, а получените бонуси при регистрация, покани от приятели и кешбек с код 606. Печалбите и загубите от сделки на вторичния пазар се декларират в Приложение №5 с код 508.

Ако имате доходи от няколко P2P платформи е най-добре да си направите една таблица в Excel. В нея лесно може да разделите видовете приходи по кодове и приложения и да ги преизчислите в лева по фиксинг, когато са в евро.

Направил съм примерна таблица за няколко най-популярни платформи Bondora, Mintos, Iuvo, Klear, Grupeer, Robocash, Peerberry, Flender и doFinance. Може да използвате този подход и за всяка друга P2P платформа за споделено кредитиране. Може да си я свалите във формат Excel и да я ползвате, ако ви е полезна и удобна.

Как да попълним ГДД?

Процесът на попълване е показан много детайлно в това видео, направено от Васил Димитров:

Той е избрал по-различен подход от мен. Сложил е всички приходи от P2P платформи само в Приложение №6 с код 603 – приходи от лихви. За мен разделянето на отделните видове приходи е по-правилният подход, но това е само мое лично мнение. Крайният резултат на данъка за плащане е един и същ, така че едва ли има голямо значение как ще решите да подходите.

Деклариране на притежавани акции в чужбина – Приложение №8 от ГДД

Дори да не сте продавали никакви акции през 2019 година и да не дължите данъци, нужно е да декларирате притежаваните акции в чужбина. Това става в Приложение № 8 на ГДД. То се попълва, когато имате купени, но още непродадени акции. Ако през 2019 година сте купили 10 акции с Revolut, то те със сигурност са от американските борси NYSE или NASDAQ. Ако не сте ги продали и ги притежавате към 31.12.2019, то трябва да ги декларирате в Приложение №8. Разгледайте справките в раздела за търговия с акции на приложението Revolut. Справката за декември 2019 ще ви покаже притежаваните акции към 31.12.2019. Ето как изглежда една примерна справка за притежавани акции в Revolut:

ГДД справка акции в Revolut

Може да си я извадите в PDF формат и ако искате да я приложите към декларацията си. Това не е задължително, но е много удобно. Аз правя така за всички документи, за да са заедно с декларацията в НАП при проверка. Пазя си електронно всички документи и при мен.

Деклариране на печалби от продадени акции – Приложение №5 от ГДД

Необходимо е да се декларират само печалбите от акции, търгувани на борси извън ЕИП. Ако през 2019 година сте продали акции и сте реализирали такива печалби, тогава трябва да попълните Приложение №5. Тук нещата са малко по-сложни, особено ако имате активна търговия през годината. Идеята, която НАП са заложили в ГДД е да опишете всяка сделка на отделен ред. Сигурно е добра идея, ако имате десетина сделки, но при по-голям обем, това просто не работи.

За мен един добър подход при по-голям брой сделки е да си експортирате транзакциите за покупка и продажба в Excel и да си направите изчисленията там. После може да декларите точния краен резултат само в един ред за всяка платформа, в която търгувате с акци. Задължително си запазете тази таблица и всички документи и справки от платформата, а най-добре я приложете при подаване на данъчната декларация. Със сигурност това не е най-правилния начин, но пък е сравнително лесен и удобен и по никакъв начин не променя крайния резултат на данъка. Не го препоръчвам! Споделям идея само. Напълно възможно е при проверка да не я харесат, ако не сте убедителни или попаднете на кон с капаци. Все пак има буква на закона и дух на закона. Важното е да спазите духа на закона.

Ако имате нужда от помощ за самото попълване на Приложения №5 и Приложение №8 от ГДД, вижте видеата на Васил Димитров в YouTube канала му.

Ако искате да сте сигурни, питайте НАП

В тази статия описвам начина, който аз използвам, за да подам моята годишна данъчна декларация през 2020. Той може и да не е правилен! Как ще направите вашата ГДД е само ваша отговорност. Този подход не е официално потвърден от Националната агенция по приходите (НАП). Ако искате официално потвърждение, което да има реална стойност е нужно да изпратите на НАП много конкретни въпроси и казуси. Най-лесният начин е да изпратите писмено запитване, подписано с електронен подпис. Ще получите официален отговор от НАП. Не съм сигурен дали е правно обвързващ, но винаги може да се позовете на него при проверка. Важно е много подробно да опишете ситуацията и да зададете конкретни въпроси. На принципни въпроси вероятно ще получите само принципни отговори, пълни с членове и алинеи, които едва ли ще са ви от полза.

Промоция от НАП -5% отстъпка до края на март

Ако подадете ГДД по електронен път и платите целия дължим данък до 31.03.2020, може да ползвате 5% отстъпка. Сумата е ограничена до 500 лева. Важно условие за ползване на отстъпката е също да нямате неплатени стари задължения. Ако побързате, имате достатъчно време. При всички случаи си заслужава.

По-евтино е да си плащате данъците

Ако имате каквито и да било доходи извън заплатата си и лихви от депозити в банки, най-добре ги декларирайте. Ако някой ден се установи, че не сте го направили, а е трябвало – глобата е до 500 лева. Това не е малко, особено, ако се окаже, че дължимият данък е бил например 50 лева. Върху него ще бъдат начислени и лихви (10%+основния лихвен процент). Вероятно при по-малка сума на доходите, основното ще е глобата за неподадена данъчна декларация. Дори да декларирате неправилно, ако не става въпрос за доходи от 6 цифрени суми и повече, това няма да ви се отрази толкова, колкото самата глоба. Ако става въпрос за такива суми, то ползването на услугите на специалисти е задължително.

Данакът върху доходите в България е нисък в момента, но не е сигурно дали дълго ще остане така. Винаги е по-добре да платите данък върху по-ниска ставка, отколкото да го отложите за по-късно, когато ставката може и да е по-висока. Това е лично решение, но моето е просто. Не се опитвам да хитрувам и си плащам данъците навреме и с отстъпка. Разбира се, всеки решава за себе си.

Ако имате въпроси или искате да споделите опит, може да го направите в нашата Facebook група за P2P инвестиции – https://fb.com/groups/InvestP2P. В нея ще намерите почти 5000 души с интереси в P2P инвестирането, с които можете да споделите опит, да дискутирате интересни теми или да зададете въпроси.

31 коментара за “Данъци за инвестиции в P2P и акции (попълване на ГДД за 2020)”

 1. След попълване на ГДД и успешното изпращане, как става самото плащане? Възможно ли е през сайта на НАП или ако искам през online банкирането ми, какво трябва да попълня?

  1. Здравейте,
   след като се подаде декларацията откъде проверявам колко дължа? Получил съм мейл само за това, че е приета декларацията

 2. Здравейте,
  За Bondora Go & Grow нали си остава правилото, че докато не се изтегли сума не е нужно да се попълва ГДД и отчита доход?

 3. Може ли едно пояснение?
  Имам приходи от лихви за код 603 и сделки на вторичен, но тотала им е отрицателно число. Имам ли право да приспадам загуби и приспадам ли ги от сумата за 603 или 508 е нула, а 603 колкото е прихода от лихви?

  1. Нямам представа. Аз лично нищо не приспадам, ако не съм 100% убеден, че може. Предполитам да платя малко повече данък, вместо лихви после (10%+олп!). Ти си прецени или питай някой специалист, ако сумата е голяма.

 4. Никола Славчев

  Последно до 30 юни ли е срока за ходаване на декларацията и плащането на данъците? Аз разбрах, че този срок е за юридимески лица, физически лица които са ЕТ и земеделски производители избрали да се облагат като ЕТ. За всички останали физически лица срока си остава 30 април. Или греша?

 5. Здравейте, имам въпрос относно приложение 8 и декларирането на притежаваните акции.
  Имам отворени позиции по десетина акции още от 2018 година. В ГДД за 2018 съм декларирал всички стари покупки, не бяха особено голям брой. Сега в първите месеци на 2019 имам още покупки по съшите позиции, някъде юни има разпродажби на голям процент от акциите, но нито една позиция не е закрита напълно. След това отново имам покупки на същите акции. Общо са някъде около 200 транзакции, всички те са на европейски борси.
  Как би трябвало да ги декларирам или как точно бихте постъпили вие, г-н Недев?

 6. Здравейте благодаря за труда който полагате.
  Не успявам да намеря откъде трябва да пусна справката в Минтос, за да мога да попълня данните в данъчната декларация.
  От „Account Statement“ или?

 7. Здравейте Стойчо!

  Как процедирате с попълването на ГДД и кредите закупени на вторичен пазар?

  Пример: Купувам 100 кредити на 2 вторичен пазар с обща отстъпка 10%. Как го декларираме под код 508? Всеки кредит ли се описва или един общ запис за платформата?

 8. Здравейте. Относно описването на закупените, но непродадени американски акции. Всяка покупка ли се описва- например днес купувам 0,5 от акция на компания Х, след два месеца 0,1 дял, след седмица 0,4 дяла все с различна цена.
  В Револют е отразено, че притежавам 1 акция, закупена за… и се посочва общата цена.
  Та въпросът ми е: всяка покупка ли се вписва или броят на акциите от всяка компания след сбор на закупените дялове.
  И дали се включва и комисионната към цената на покупката или само цената на акцията?

 9. Здравейте г-н Недев!
  Закупих си някои акции от американската борса през телефонния ап през октомври 2019г на обща стойност около $1700 и до ден днешен 2020 април и имам само около $300 печалба с покупкопродажби на тези акции които направих през годината.Понеже нямам ПИК нито декларирам каквито и да е било доходи като цяло , как да декларирам тези закупените акций след като искам да ги имам за дълъг период от време + закупуване на нови и бъдещите печалби които ще направя? Долу горе година е минала от както се занимавам с тези акции и сега ако искам да ги декларирам , подлежа ли на някаква глоба , като реша това лято да си направя ПИК и да започна да подавам стандартна годишна декларация за доходи?

  Благодаря Предварително

 10. Много важно: Срокът за подаването на декларацията е 30 юни 2020 г само за ЕТ. За всички останали физически лица е 30 април!

 11. Здравйте. Имате ли идея какво се прави в следната ситуация?
  – купувам акции 2018 година
  – декларирам притежанието им в ГДД за 2018-та година
  – 2019-та година купувам други акции
  – в ГДД за 2019-та само акциите купени 2019-та ли декларирам или и тези от 2018-та?

 12. Здравейте! Трябва ли да се декларират доходи, получени от кешбек от физически лица? Зависи ли това от размера на сумата, получена от кешбека (напр. 200 лв. или 1000 лв.)?

 13. По темата с акциите някой наясно ли е дали продажбата на акции на загуба (закупени акции на стойност $5000 бъдат продадени за $3000) ще намали печалбата, която ще се декларира.
  За пример.
  През годината от продажби на акции съм натрупал да речем $7000 (усвоени), които следва да бъдат деларирани.
  Имам позиции, които са на минус в момента. Ако ги продам да речем на загуба в размер $2000 и си ги закупя след това пак, то това ще ми направи ли печалбата $5000?
  И дали това е ок счетоводно, разбира се.

 14. Кристиан Антов

  Здравейте, ако имате продажба на печалба 1000лв и продажба на загуба 500лв, облагаемата сума 500 или 1000лв е?
  Благодаря.

 15. Понеже виждам в блога, че си инвестирал и в Reinvest24, където има такси при закупуването на дяловете в заемите исках да те попитам две неща за декларирането на доходите от тази платформа при твоето попълване:

  1. Dividents received from rent – това като лихва ли го декларирах в 606 или е като дивидент от акция или получен реален наем?
  2. За вписване на печалбата от лихви по заемите там директно ли извади таксите за закупуването на дадените дялове или тях ги описа с друг код за приспадане, а лихвите като цяла стойност с код 606?

  Поздрави,

  Светлин

  1. Според мен:
   1. Не е реален наем. Това е дивидент от печлабата на проектната компания SPV.
   2. Нищо не вадя. Има си отчет за печалбата и каквото пише там – това вписвам.
   Не твърдя, че е вярно. Просто така го правя. Може би плащам повече, но ми е по-спокойно.

 16. Здравей. Има ли как да се приспаднат разходите, които са се получили при такси за депозити, при превалутиране в сайта също се губят средства и реално спечеленото е по-малко от това, което пише в извлеченията от IUVO.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *