fbpx
Продължете към съдържанието

Paysera STO – анализ на инвестицията и компанията

инвестиция в Paysera STO

Paysera STO е възможност за инвестиция на физически лица във финтех компанията Paysera. В тази статия ще направя анализ на възможностите и рисковете, свързани с инвестицията.

Всичко написано в тази статия е неофициална информация, получена от публични източници или лични разговори. Анализирам я като потенциален инвеститор. По никакъв начин това не е препоръка за инвестиция! Това не е платена публикация. Не е “създадена съвместно с Paysera” и отразява само личното ми мнение.

Какво знаем за Paysera STO?

Paysera STO е възможност за инвестиция в Paysera. Основните параметри съм разгледал в статията „Възможност за инвестиция в Paysera„. Ако се интересувате от инвестиция в Paysera, задължително първо се запознайте с нея, тъй като тук ще анализирам само неща, които не са вече описани в нея.

Какво ново научих?

След написването на първата статия присъствах на организирания „Ден на инвеститора“, в който имах възможност да се запозная и поговоря с основателя на Paysera – Kostas Noreika и
с основателя на платформата Desico, чрез която се реализира инвестицията – Laimonas Noreika. Оказа се, че не са роднини. Явно в Литва това е доста популярна фамилия. Те дадоха доста подробна информация и отговориха на много въпроси, повечето в личен разговор след официалното представяне.

На събитието отбелязаха 3 години Paysera България. Основният акционер, Филип Мутафис, познавам от преди създаването на компанията и го смятам за отличен професионалист и почтен човек. Поговорих доста и с него, и с изпълнителния директор Мартин Богданов за перспективите за развитие в България и Румъния, които изглеждат доста добри.

Paysera STO 3 години в Бълграия

Седмица по-късно, на Webit, имах възможност доста да поговоря и с Ethan Pierse – инвеститор и специалист по токенизирани ценни книжа (това е официалното наименование на STO). Той се оказа един от основателите и консултант на платформата Desico, която реализира Paysera STO. Изключително компетентен човек, който ми даде много полезна информация за конкретната форма, регулаторната рамка и начина на реализация на инвестицията.

Какви са впечатленията ми?

Впечатленията ми от екипа на Paysera и Desico са много добри. Държанието им е открито, а отговорите на въпросите конкретни. Със сигурност не приличат на измамници, нито на инвестиционни банкери, търсещи сделка на всяка цена.

Методика на анализа на Paysera STO

Задължително условие, за да е печеливша инвестицията в дадена компания, е тя да се развие добре. Това, обаче, съвсем не е достатъчно, за да са доволни инвеститорите. Перспективите на дадена компания може да са големи и тя да постигне отлични резултати, но това не означава, че във всички случаи дадена конкретна инвестиция в нея ще бъде печеливша. Затова ще анализирам и двете неща. Ще направя анализ на компанията Paysera и на самата инвестиция Paysera STO.

Като метод за анализ съм избрал SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Това е качествен анализ, който разкрива силните и слаби страни, възможностите и заплахите. Финансов анализ няма да правя, тъй като инвестицията не е дялова (акции), а дългова (облигации) или по-точно Revenue Sharing Notes (RSN). В този случай традиционните показатели, базирани на печалбата (EBITDA), не са приложими. Макар анализът на отчети да не е стихията ми, на пръв поглед предоставеният отчет изглежда доста добре.

Paysera – Анализ на компанията

Тъй като активът, в който реално се инвестира, е компанията Paysera, от нейното развитие в най-голяма степен зависи резултатът от инвестицията. Ще разгледаме силните и слаби страни на компанията, както и възможностите и рисковете, свързани с нея.

Силни страни

Paysera е доказана финтех компания с ясен бизнес модел и 15 годишна история, която се развива устойчиво. Това не e амбициозен стартъп, регистриран вчера.

Компанията е печеливша и има добри финансови показатели и растеж, който е почти изцяло органичен. Над 400,000 потребителя ползват услугите ѝ, от тях 17,000 в България.

Екипът изглежда компетентен, почтен и мотивиран да постигне поставените цели, които изглеждат реалистични и постижими.

Много добро мобилно приложение, предлагащо почти всички основни функции, което постоянно се развива.

Специализирани решения за бизнеса, като плащания с QR код, Paysera Checkout за електронен магазин и Paysera Tickets за билети за събития, което е източник на допълнителни печалби.

Слаби страни

Липсва агресивен маркетинг. Разчита се на органичен растеж и като резултат се развива бавно в сравнение с конкурентите си. За сравнение Revolut за 4 години има над 4,5 милиона потребителя и 30,000 в България. В проспекта на инвестицията не е посочено, че част от средствата ще се използват за маркетинг.

Не е изцяло мобилно решение (mobile first). За някои важни функции все още е нужен компютър. Процесът на идентификация не е интегриран в приложението, а се извършва по Skype. Това е проблем, особено за по-младото поколение. Не видях в плановете интеграция на идентификацията в мобилното приложение.

Картите се използват малко. В момента, те се издават от външна финансова институция и предлаганите условия не са атрактивни. По-малко от 10% от клиентите използват картата. Аз също не я използвам. Хубавото е, че в проспекта е предвидено директно свързване с VISA и Mastercard, което се надявам да доведе до значително подобрение на условията по картата.

Няма мобилен портфейл с възможност за NFC плащане. За мен, това е напълно логично развитие, което не видях да е включено в стратегията за развитие на компанията. То е много привлекателно за потребителите, предпочитащи мобилни плащания пред карти. Интеграция с Google Pay и ApplePay също не видях да е предвидена някъде, а това е важно за много потребители на финтех услуги, привлечени от новото и модерното.

Възможности

Развитие чрез франчайз модел на нови пазари. Това са основно Румъния, Полша и Испания, които са много по-големи от досегашните, което пък е предпоставка за значителен растеж. Според мен това е добра стратегия за растеж, която крие по-малко рискове и не изисква значителни инвестиции, в сравнение с директното навлизане.

Наличие на български IBAN. Това ще позволи сметката в Paysera да бъде основна или единствена банкова сметка на потребителите, които желаят да скъсат с банките. Това е сериозно предимство, както за индивидуалните, така и за бизнес потребителите.

Развитие като европейска дигитална банка. Получаването на банков лиценз ще даде възможност за предлагане на нови банкови услуги в допълнение към платежните. Включването в системата Target 2 ще доведе до още по-добри платежни услуги и възможности за предлагане на нови такива.

Високите банкови такси. Таксите за услуги на банките, особено за международни преводи и валутен обмен, привличат все повече индивидуални и бизнес потребители към финтех компаниите като Paysera.

Плащанията с QR кодове. Това е уникално предимство на Paysera, което би могло да доведе до сериозен растеж и печалби. То е насочено към бизнес потребители, които носят доста по-добра печалба от физическите лица. Подобно плащане е в основата на най-голямата финтех компания AliPay и се приема отлично от по-младото поколение, за което телефонът е основно средство за всичко. Този тип плащания е по-популярен в Китай в сравнение с плащанията с карти.

Paysera Checkout. Решение за плащания в електронен магазин, което е предимство за бизнес потребителите, развиващи електронна търговия.

Paysera Tickets. Решение за електронни билети за събития, което би могло да донесе допълнителни приходи от бизнес потребителите. Има нужда от още работа, за да е привлекателно, но това е предвидено в плановете за развитие, като се надявам наемането на нови програмисти да ускори значително нещата.

Заплахи (Рискове)

Забавяне растежа на новите потребители. Това е сериозна заплаха, тъй като услугите, които Paysera предлага, се предлагат и от други финтех компании и конкуренцията съвсем не е малка. Този риск е намален с франчайз схемата за навлизане на нови пазари, плановете за подобряването на условията по картите и предлагането на сметки с локален IBAN. Всичко това би трябвало да привлече нови потребители.

Регулаторен риск. Промяната на регулациите във финтех се случва на европейско ниво в момента и е възможно някои регулации да изискват сериозни инвестиции, които не са предвидени в момента. Най-сериозната мярка, която Paysera предвиждат за намаляване на този риск, е вземането на европейски банков лиценз. Съществува риск и за плащанията с QR-кодове, които все още не са с ясно изразен статут от регулаторна гледна точка.

Пазарен риск. Промяната на ситуацията на пазара на финансови услуги може да окаже сериозно влияние. От една страна, навлизат конкурентни финтех компании като Revolut, от друга е възможна и промяна в пазарното поведение на банките. Банките са длъжни да намалят таксите за преводи в евро, което може да направи платежните услуги на Paysera по-малко атрактивни и да забави растежа на нови потребители.

Paysera STO – Анализ на инвестицията

Инвестицията в Paysera STO представлява облигации с матуритет 20 години и променлив купон – 10% от брутната печалба от нови клиенти, но не по-малко от 5% годишно. Ще разгледаме нейните предимства, недостатъци, възможности и рискове.

Силни страни

Участие в печалбата. Предлагат се 10% от брутната печалба, реализирана от всеки нов клиент за период от 2 години. Използването на брутната печалба като основа за изчисляване на доходността е сериозно предимство, тъй като не зависи от инвестиционните и оперативни разходи на компанията.

Добра минимална доходност. Инвестицията предлага минимална доходност от 5% от размера на инвестицията годишно, в случай, че сумата, изчислена като 10% от брутната печалба е под тази стойност. Това е доста атрактивно на фона на нулевите лихви по депозитите в момента.

Регистрирани ценни книжа. Ценните книжа се регистрират от брокер на NASDAQ Baltics, който е собственост на платформата Desico. Те имат собствен ISIN номер, който позволява търгуването им на традиционните борси.

Регулирана инвестиция. Проспектът на Paysera STO е в съответствие с регулациите на Централната банка на Литва за токенизирани ценни книжа. Платформата и брокерът, предлагащи книжата са регулирани. STO не е ICO! STO са, преди всичко, ценни книжа (в случая облигации) с конкретни финансови ангажименти към инвеститорите от страна на издателя им (в случая Paysera), а не жетон (токен) с неясна евентуална възможност за използване и стойност, както е при ICO.

Двойна счетоводна книга. За по-голяма сигурност поименните облигации се съхраняват и в счетоводната система на брокера, а не само в STO токените. Това дава възможност за доказване на собствеността дори при загуба на STO токена.

Няма такси. Тъй като Paysera STO е първото предлагане на платформата Desico, според Laimonas Noreika, няма да има такси за инвеститорите, включително и при вторично търгуване.

Слаби страни

Дълъг срок на инвестицията. Облигационната емисия на Paysera е с падеж от 20 години. Това е много дълъг срок, както като период от човешкия живот, така и в една бурно развиваща се област като финтех. В този срок всичко може да се случи и едва ли някой може да предвиди какво точно.

Възможности

Иновативна форма на инвестицията. Формата на предлагане STO демократизира инвестирането, като позволява на малките инвеститори да имат достъп до инвестиции, които традиционно са запазени за институционалните инвеститори. Такива обикновено са облигациите, които са с висок номинал и се търгуват на големи пакети.

Много добра доходност. При добро развитие на компанията може да се реализира наистина добра доходност.

Ниска минимална сума. Минималната сумата от едва 100 евро позволява участието в Paysera STO на инвеститори с малки финансови възможности или такива, които искат да пробват начина на предлагане и възможностите, които предлага STO формата.

Възможност за ранен изход от инвестицията. Платформата Desico предвижда да предложи вторичен пазар за търгуването на STO книжата. Това ще ги направи по-ликвидни и ще даде възможност за изход преди падежа.

Предсрочно изкупуване. Ако Paysera реши да изкупи инвестицията преди настъпване на падеж, трябва да плати много добра премия на инвеститорите, която за първите 3 години е 100%. Малко вероятно е това да се случи, освен при придобиване от стратегически инвеститори, но съществува такава възможност.

Заплахи (Рискове)

Напълно нов начин на предлагане. Избраният начин на предлагане чрез STO е съвсем нов и все още недоказан. Лично аз съм изключително впечатлен от възможностите, които предлага, но това е просто моето мнение. Дали ще се оправдае и ще добие популярност, само времето ще покаже.

Нова платформа за предлагане. Платформата Desico е съвсем нова. Нейното първо предлагане е Paysera STO. Нови са всички STO платформи в света, които съвсем не са много. Не е ясен конкретният начин на търгуване на вторичния пазар – дали книжата ще се търгуват само по номинал или ще има възможност за задаване на пазарна цена.

Ликвиден риск. Наличието на техническа възможност да се търгуват облигациите на Paysera STO, не означава автоматично наличие на купувачи. Възможно е изходът от инвестицията да е затруднен или да се наложи да се продава под номинал.

Кредитен риск. Съществува риск Paysera да не може да обслужва задълженията си по тази облигационна емисия. В този случай, инвеститорите може да загубят част или цялата инвестирана сума. Текущото финансово състояние и перспективите на Paysera са добри, но този риск винаги съществува.

Лихвен риск. Двадесет години са много дълъг период. В момента дори минималната 5% годишна доходност изглежда добре на фона на практически нулевите лихви по депозитите. При неминуемото нормализиране на лихвените нива, може да се окаже, че доходността, която носи инвестицията вече не е атрактивна.

Регулаторен риск. Възможно е регулаторната рамка на европейско ниво да бъде променена по отношение на STO инвестициите и това да се отрази негативно на инвеститорите.

За кого Paysera STO е подходяща инвестиция?

Според мен, тази инвестиция е подходяща за инвеститори, които отговорят на поне едно от следните условия:

 • Доволни клиенти на Paysera, които разбират и харесват бизнес модела на компанията.
 • Опитни инвеститори, които отлично осъзнават рисковете.
 • Дългосрочни инвеститори с хоризонт от порядъка на 10 години.
 • Иновативни инвеститори, искащи да опитат STO модела и инвестиционната платформа.
 • Рискови инвеститори в непублични компании и криптоактиви.
 • Не биха се притеснили ако загубят цялата инвестирана сума.
 • Доволни са на минимална доходност от 5% с възможност за участие в увеличените печалби от растежа на компанията.

За кого Paysera STO не е подходяща инвестиция?

Според мен, тази инвестиция е крайно неподходяща за инвеститори, които отговорят на поне едно от следните условия:

 1. Смятат, че тази инвестиция ще ги направи богати.
 2. Не могат да си позволят да изгубят цялата инвестирана сума.
 3. Може да имат нужда от парите в следващите 5 години.
 4. Не разбират или нямат доверие в бизнес модела на компанията.
 5. Не разбират или нямат доверие на STO инвестиционния модел или инвестиционната платформа.
 6. Инвеститори без никакъв опит, които не осъзнават рисковете.

Моето решение за Paysera STO

Моето решение е да инвестирам в Paysera STO. Вече направих една пробна инвестиция от 100 евро, за да тествам целия процес. Всичко мина гладко.

Paysera STO Desico

Възнамерявам да инвестирам доста по-сериозна сума в Paysera STO, която обаче, е под 1% от инвестиционния ми портфейл! Освен това, аз имам опит в инвестирането в непублични компании и съм квалифициран като професионален инвеститор. Моето решение си е мое. Вашето е ваше!

Инвестирайте разумно

Не сте забравили, че не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор, нали? Този материал има аналитичен характер и разглежда инвестиционна възможност, която може да не е подходяща за вас. Написаното не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Не забравяйте, че за разлика от депозитите, инвестициите не са гарантирани! Прочете още веднъж статията „Възможност за инвестиция в Paysera„. Запознайте се с Проспекта на Paysera STO или поне с ключовия документ, който го обобщава. Ако не ви е достатъчно, потърсете още информация. Преценете риска. Преценете го отново и решете сами.

Поговорете с приятели

Ако имате нужда от допълнителна информация или искате да чуете мнението на още хора, включете се в нашата Facebook група за P2P инвестиции – https://fb.com/groups/InvestP2P. Присъединете се, за да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси. Успех в инвестирането!

5 коментара за “Paysera STO – анализ на инвестицията и компанията”

 1. Благодаря за статията! Полезна ми е!
  Дали разбрахте нещо повече за въпроса ми с наследяването?

  1. Разбрах само, че това са поимени ценни книжа, които ще се наследяват като всяка друга собственост. Каква точно е процедурата би трябвало до обясни специалист. Тези, с които съм се срещал не са такива.

 2. Pingback: P2P Преглед - P2P инвестициите и финтех през май 2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *