fbpx
Продължете към съдържанието

Възможност за инвестиция в Paysera

инвестиция в Paysera STO

Компанията за платежни услуги Paysera се опива да набере инвестиция от €2.5 милиона евро от инвеститори физически лица. Какви са основните параметри и рискове, свързани с тази инвестиция в Paysera и какво могат да очакват инвеститорите?

Всичко написано в тази статия е неофициална информация, получена от публични източници – главно от проспекта за инвестиция в Paysera. Анализирам я, като потенциален инвеститор. По никакъв начин това не е препоръка за инвестиция! Това не е платена публикция, не е „създадена съвместно с Paysera“ и отразява само личното ми мнение.

Кои са Paysera?

Paysera e успешна финтех компания за електронни пари с 15 годишна история. Регистрирана е през 2004 в Литва, като започва дейността си в областта на разплащанията през 2011. Идеята на Paysera е проста и разбираема – да направят разплащанията безгранични, удобни, бързи и достъпни за всеки, от всяка една точка на света. И се справят доста добре до момента.

Paysera предлага платежни услуги на компании и физически лица. В момента развива бизнес на територията на Литва, Латвия, Естония, Полша, България, Румъния. Клиенти на компанията са повече от 400000 физически лица по целия свят. Стойността на извършените преводи за 2018 е €3.9 милиарда евро. Те са донесли приходи на стойност €9.6 милиона евро, брутна печалба от €6.1 милиона и €1.9 милиона евро чиста печалба. Ръстът на новите клиенти за 2018 е 42%.

Paysera навлезе в България през 2016 с услугата си за валутни преводи. В момента тя предоставя на българските потребители всички услуги от портфолиото си. Българските клиенти на платформата са повече от 17 000 физически лица и над 2600 компании. Аз също съм един от тях и ползвам услугата им за преводи от началото на 2017. Като клиент съм доволен от нея. От гледна точка на потенциален инвеститор е важно да отбележа, приходът на Paysera от мен за над двете години е точно 0 (нула).

Защо е нужна инвестиция в Paysera?

Последните 3 години компанията е на печалба, като тя расте със сериозни темпове от над 35% спрямо всяка предходна година. Защо тогава търсят инвестиция? За да може визията на Paysera да стане факт, е нужно развитие, което изисква инвестиции. Без тях, би отнело значително повече време. В динамично развиващия се финтех сектор бързината е от изключително значение за успеха. В Paysera смятат, че сега е подходящо време за това:

 • имат стабилен темп на растеж на брутната печалба – 42%, 51% и 35% за 2018;
 • имат партньори в четири европейски държави (Литва, Латвия, Естония и България) и планират най-малко още три – Румъния, Полша и Испания;
 • услугите им се предлагат в повече от 180 държави по целия свят и продължават да развиват нови услуги;
 • 2018 беше най-успешната им година досега с брутна печалба от €6.1 милиона и €1.9 милиона евро чиста печалба.

Аз бих добавил само, че конкуренцията сериозно ги притиска. Revolut официално обявиха влизането си в България, а Mintos планират в рамките на годината да пуснат сметки с индивидуален IBAN и дебитна карта. Paysera трябва максимално бързо да се възпозва от предимствата, които има, ако иска да се развива успешно и за в бъдеще.

Какви са целите на тази инвестиция в Paysera?

Основните цели, за които Paysera смята да използва набраните средства са три, като са дадени според приоритета, в който са посочени в проспекта.

Развитие в България

Част от средствата, генерирани при набиране на инвестициите, литовската компания ще инвестира в Paysera България, за стартиране на процес за придобиване на собствен лиценз за електронни пари. Благодарение на него, българското дружество ще може да продължи растежа си и да предложи на българските клиенти повече и по-добри услуги.

Някои от тях са новите услуги от PSD2 (Payment Service Directive 2) – услуга по иницииране на плащания и услуга за получаване на информация за сметки, както и напълно функционален еквивалент на разплащателна сметка. Заедно с това, ще се подпомогне българското дружество да ускори развитието на същите услуги на румънския пазар, където вече разполага с офис и първите си служители.

Основното, което касае всички в плана за развитие на Paysera в България, е че ще има сметки с български IBAN, което е най-важната новина за клиентите й, тъй като сметките им в Paysera ще изглеждат като нормална левова сметка в българска банка. Това ще позволява директен превод на левове по тях, без да се използват кореспонденстки банкови сметки. Сметка с български IBAN ще даде сериозно предимство на компанията пред чуждестранните финтех компании като Revolut и TransferWise и вероятно ще разшири спектъра на използваните услуги в България.

Подобряване, развитие и разширение на услугите

Друга част от набраните средства ще отидат за подобряване, развитие и разширяване на услугите на Paysera и активното търсене на партньори в други държави. Няма конкретни дати кога се очаква да се появят нови и подобрени продукти и услуги, но в публикуваната пътна карта са дадени доста такива. Някои, от които, като нов по-модерен и подходящ за мобилни устройства web интерфейс, вече са факт. Наистина изглежда доста по-добре от стария:

инвестиция в Paysera STO

Най-важните неща, на които се набляга в проспекта за инвестиция в Paysera са следните:

 • Директен достъп до VISA и Mastercard и предлагане на нова услуга – авторизация на картови плащания.
 • Създаване на ИТ развойни звена в чужбина и наемане на над 30 нови програмисти.
 • Включване в системата Tartget 2, което ще подобри възможностите за преводи в евро.

Посочено е още, че тъй като финтех пазарът е много динамичен, конкретните продукти и услуги и реда на тяхната реализация е възможно да бъдат променяни.

Банков лиценз и развитие на дигитална банка

Друга част от набраните от инвеститорите средства ще бъдат използвани за получаване на банков лиценз в Литва за Paysera LT. Целта е разширяване на предлаганите услуги, възможностите за сътрудничество с банки, присъединяване към нови платежни системи и развитие на други иновативни продукти и услуги. С всичко това, Paysera цели да се позиционира като международна дигитална банка. Възможно е да предложат и по-широка гама от банкови услуги, включително кредити и депозити. Няма много конкретика кога се очаква да се появят такива продукти, но в публикуваната пътна карта са след 2 и повече години.

От клиенти към инвеститори

Идеята на Paysera е набирането на средства само от непрофесионални инвеститори физически лица. Целта е да се постигне мрежов ефект от индивидуалния принос на всеки един инвеститор за развитието на компанията. Самият инвеститор да стане съпричастен с развитието на дружеството и мотивиран да предлага и препоръчва услугите на Paysera на свои познати, приятели и партньори. Идеята не е лоша и би могла наистина да постигне желания ефект. Ето какво казват от Paysera по въпроса:

Хората, които инвестират в нас, ценим много повече от самите средства. Затова търсим инвеститори, които вярват в нашата мисия, дигиталното бъдеще на разплащанията и нашите услуги, и желаят да допринесат за нашия растеж чрез разпространяването на мисията ни сред още по-голям кръг от хора. В замяна и знак на благодарност, ще споделим с Вас част от приходите си.

Без институционални инвеститори

Институционалните инвеститори са изрично изключени. Не е ясно, дали това се прави само с цел да се даде възможност да се включат по-голям брой индивидуални инвеститори. Възможно е институционалните инвеститори да нямат особен интерес към подобна инвестиция. При всички случаи, избраният начин на предлагане STO (Security Token Offering) е твърде иновативен и недоказано устойчив за тях модел и те едва ли биха се включили.

Хиляди индивидуални инвеститори

Paysera цели да привлече над 3,333 (интересно избрано число!) индивидуални инвеститори физически лица, от които да набере до €2.5 милиона евро. Очакванията са средната сума на един инвеститор да е €750 евро.

Основни параметри на инвестицията в Paysera

Предлагането ще е успешно при минимално набрани €1 милион евро. Ако не се достигне тази сума, събраните средства ще бъдат върнати на инвеститорите, участвали в тази инвестиция в Paysera.

Минимална сума за инвестиция в Paysera

Минималната сума за инвестиция е €100 евро. Няма максимум, но при презаписване над €2.5 милиона евро, най-големите суми ще бъдат намалени до достигане на максималния обем на инвестицията.

Възвръщаемост на инвестицията

При успешно предлагане, компанията всяка година ще разпределя между инвеститорите 10% от брутната печалба от нови клиенти. За нови се считат клиентите за период от 2 години след регистрацията им. Първото плащане се очаква на 21.05.2019, като за него ще бъдат отчетени клиентите, регистрирани след 01.01.2018. Брутната печалба се изчислява като от цената на дадена услуга се извадят преките разходи за нея.

В случай, че възвращаемостта, изчислена на база брутна печалба от нови клиенти е по-малка от 5%, Paysera ще увеличи стойността на дохода, така че да запази минимална възвръщаемост от 5%.

Падеж и обратно изкупуване

Падежът на тази дългова инвестиция в Paysera е 20 години. По всяко време преди изтичане на този срок, Paysera има право да закупи обратно ценните книжа от инвеститорите по своя инициатива (call option). В случай, че направи това им дължи бонус за предсрочно изкупуване.

За първите 3 години (преди 21.05.2023) този бонус е 100% от размера на инвестицията. Като пример, ако някой е инвестирал €1000 ще получи бонус от още €1000 или общо €2000, ако Paysera реши да изкупи обратно инвестицията в рамките на 3 години. Отделно от този бонус, инвеститорите ще запазят и изплатена за първите години доходност.

Ако Paysera реши да изкупи обратно инвестицията си, след като са изтекли първите 3 години (след 21.05.2023) бонусът е равен на удвоената доходност, изплатена в годината преди изкупуването. Изплатената до момента доходност не намаля стойността на бонуса.

Механизъм на инвестицията

Като истинска финтех компания Paysera е избрала нов формат и нова платформа за реализацията на тази инвестиция. На мен, а вероятно и на вас, това ми звучи много вдъхновяващо, но не бива да забравяме, че всичко ново по презумпция е по-рисково, тъй като не е издържало проверката на времето. А времето не е малко, тъй като падежът на тази инвестиция в Paysera е 20 години.

Нов формат

Избран е доста иновативен начин на предлагане на тази дългова инвестиция в PayseraSTO (Security Token Offering). По същество STO е базиран на blockchain умен договор (smart contract), което позволява да се търгува лесно вторично. Това, че технологията позволява лесно търгуване, съвсем не означава ликвидност на инвестицията! Важното е, че ще има възможност да се търгува. Дали ще има кой да купува и на каква цена са съвсем различни въпроси, чиито отговори може да са много различни в даден момент от времето.

Нова платформа

Инветицията ще се реализира чрез платформата за споделено финансиране (crowdfunding) Desico.io, която е съвсем нова плаформа. Предлагането на инвестицията на Paysera е първото, което се реализира на нея. Добрата новина е, че компанията, която я реализира, има опит. Тя оперира една P2P платформа, на която инвестирам от известно време и впечатленията ми са доста добри.

Desico.io - инвестиция в Paysera

Регистрацията в платформата, предлагаща възможност за инвестиция в Paysera е вече отворена. Първите ми впечатления са, че работи добре. Отне ми около 5 минути с всички проверки – регистрация (KYC), идентификация и проверка (AML) и инвеститорско ниво (MiFID).

Само за клиенти

Изискване за тази инвестиция в Paysera e всеки участник инвеститор да разполага с Paysera сметка и да бъде напълно идентифициран. Виждането на компанията е, че така инвеститорите демонстрират интереса си за участие, споделят ценностите й, намират стойност в услугите й и активно ги използват и промотират. Интересно и нестрандартно решение, което лично на мен, ми харесва.

Рискове, свързани с инвестицията

Частта от проспекта, която доста ме разочарова е тази с рисковете, с които е свързана тази инвестиция в Paysera. Посочени в този си вид, рисковете са безполезни за всички непрофесионални инвеститори, а точно те са целта на компанията. Всички рискове са надлежно изброени, но напълно бланкетно. Незапознатите с техния истински смисъл и съдържание ще си помислят, че това е бланкетно изброяване, направено само, за да се отговори на регулаторните изисквания. И според мен, това е точно така.

А рисковете са съвсем реални и някои от тях изобщо не са малки. Затова реших да ги разгледам в отделна статия, в която ще направя един SWOT анализ на тази инвестиция в Paysera. Надявам се,това да стане, поне седмица преди изтичане на срока за инвестиране. Дано успея, тъй като програмата ми е доста натоварена.

Черпете информация от извора

Ако се интересувате от тази възможност за инвестиция в Paysera, може да посетите специалното събитие „Ден на инвеститора”. На него основният акционер в Paysera, Костас Норейка, съоснователят и изпълнителен директор на платформата за инвестиции Desico.io, Лаймонас Норейка, ще разкажат повече за проекта и ще отговарят на въпросите на потенциалните инвеститори. Събитието ще се проведе на 7 май 2019 г. от 19:00 ч. в Sense Hotel, Rooftop Bar в София. Планирам да съм там, за да получа отговор на въпросите си от извора.

Моето мнение за тази инвестиция в Paysera

Аз ползвам и харесвам продуктите и услугите на Paysera. Инвестицията звучи интересно и аз със сигурност ще се включа. Отделен въпрос е с колко. За мен инвестиция под €1,000 не си заслужава отделеното време. Освен ако не е с учебна цел. Предвид рисковете, инвестиция над €10,000 е твърде голяма, при такъв дълъг срок и неясна ликвидност. Във света на финтех 20 години са цяла вечност. Така че вероятно ще е нещо между тези две граници. Колко точно, ще преценя след събитието, но едва ли ще го споделя с вас.

Инвестирайте разумно

Не сте забравили, че не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор, нали? Този материал има аналитичен характер и разглежда инвестиционна възможност, която може да не е подходяща за вас. Написаното не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Не забравяйте, че за разлика от депозитите, инвестициите не са гарантирани! Прочете повече и се запознайте с Проспекта за тази инвестиция в Paysera. Регистрирайте се в платформата, ако имате намерение да инвестирате. Не чакайте последния момент. Това с нищо не ви задължава. Ако не ви е достатъчно, потърсете още информация. Ако имате възможност посетете събитието „Ден на инвеститора“. Преценете риска. Преценете го отново и решете сами.

Поговорете с приятели

Ако имате нужда от допълнителна информация или искате да чуете мнението на още хора, включете се в нашата Facebook група за P2P инвестиции – https://fb.com/groups/InvestP2P. Присъединете се, за да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси. Успех в инвестирането!

8 коментара за “Възможност за инвестиция в Paysera”

 1. Интересува ме въпросът с наследяването на тази инвестиция как е уреден. 20 години не е никак малък период.
  А това всъщност е на дневен ред за всички останали платформи
  Ще съм благодарен, ако разберете нещо по този въпрос.

 2. Казвате, че paysera нямат никакъв приход от вас, откакто ползвате услугите ѝ. Не превалутирате ли в платформата, когато правите валутни преводи?

  1. Може би, не съм се изразил съвсем правилно. Исках да кажа, че безплатните услуги са ми напълно достатъчни. Разбира се, че ползвам превалутиране за преводи, които идват в левове от български банки. И точно превалутирането е един от основните източници на приходи на Paysera.

 3. Йордан Даскалов

  Бихте ли споделили виждането си за рисковете в инвестицията. Срещата мина, може би вече имате генерална представа за нивото на риска и по-интересните му страни? Благодаря!

 4. Pingback: Paysera STO - анализ на инвестицията и компанията

 5. Pingback: P2P Преглед - P2P инвестициите и финтех през май 2019

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *