fbpx
Продължете към съдържанието

Златото е новата глобална валута в Revolut и отново е пари

златото е пари търговия със злато в Revolut

Златото традиционно се счита за истински пари, но отдавна не може да се ползва като валута. Глобалната финансова платформа Revolut има има реален шанс да промени това. Поне за своите над 10 милиона потребители по света. Търговията със злато в Revolut дава възможност за лесно инвестиране в злато. Възможно е да се купува и продава злато с различни фиатни и крипто валути, в които да плащате с картата. С най-голям потенциал, според мен, е възможността да се правят директни плащания в злато между потребителите на Revolut. Това практически дава на златото в Revolut статут на глобална валута.

От 12.03.2020 потребителите на Revolut, които използват платените планове Premium и Metal, могат да инвестират и да се разплащат помежду си със злато. Имах възможност да тествам реализацията на търговията със злато в Revolut и първите ми впечатления са отлични. Моето мнение е, че Revolut предлага отлични възможности за търговия с електронно злато. Голямо предимство е и възможността за изпращане и получаване на злато между потребителите. Това реално превръща златото във валута за разплащания между тях. Разплащането в злато има сериозен потенциал, предвид големия брой потребители на Revolut, който постоянно расте.

Потребителите с план Metal или Premium получават достъп до злато веднага. Нужно е да актуализират приложението си Revolut до версия 6.31 и да изберат раздела „Commodities“ („Стоки“ в българския интерфейс) от таблото си за управление.

Revolut предлага бърз и лесен начин за инвестиране в злато

Revolut пуска търговията със злато, като част от мисията си за премахване на бариерите, които правят определени финансови продукти трудно достъпни за потребителите. След търговията с акции, идва ред и на златото да стане лесно достъпно за масовия инвеститор. С този подход финтех компанията позволява на потребителите си да създадат диверсифициран инвестиционен портфейл, като включат в него и експозиция към злато.

Търговията със злато в Revolut се прави в нов раздел „Суровини„. Потребителите, използващи платени планове, могат да купуват и продават злато по борсова цена в реално време. В цената, която виждате в Revolut е включена такса от 0.25%, която скача до 1% в неработните дни. Покупката на злато от потребителите е обезпечена с реално физическо злато, съхранявано сигурно при доверен партньор за търговия със злато на Revolut. За момента няма информация кой точно е този доверен партньор.

За мен е много важно, че може да изпращате и получавате злато от другите потребители на Revolut. Така практически става възможно златото да се използва като вътрешна валута за разплащане. Revolut ясно предупреждава потребителите за рисковете, които крие търговията със злато. Както при всяка инвестиция е важно да разбирате, за да не съжалявате. За разлика от електронните пари, златото не е регламентирано във Великобритания от Комисията за финансов надзор (FCA), нито пък е защитено съгласно разпоредбите за електронните пари. Както при всички инвестиции и при златото има капиталов риск, който може да доведе до загуби.

Ето какво казва Иван Чалов, продуктов мениджър „Ценни метали“ в Revolut:

Достъпът до злато е още една стъпка, позволяваща на клиентите ни допълнително да диверсифицират своето инвестиционно портфолиото. Подобно на инвестирането в акции, много хора нямаха лесен достъп до пазара на злато. Беше им трудно да се ориентират и не знаеха откъде да започнат. Ние се уверихме, че получаването на достъп до експозиция към злато е възможно най-просто и на ниска цена, както и че потребителите могат да търгуват в количества, които отговарят на нуждите им. Нашата цел е да отворим достъпа до нови финансови продукти за нашите потребители и да им дадем различни възможности, за да могат да спестяват, инвестират и управляват парите си по желания от тях начин.

Какво може да се прави със златото в Revolut?

Реализацията на търговията със злато в Revolut много прилича на криптовалутите. Също както не може да замените крипто валутата в Revolut за реална такава, така не може да замените златото, което имате с физическо. Целта и в двата случая е да имате възможност за лесна експозиция към съответния актив, при висока ликвидност и ниски разходи. Revolut няма за цел да замени физическото притежаване на съответния актив – злато или крипто валута.

Може да се настрои автоматичен обмен, с който да се купи или продаде злато при достигане на зададената цена. Това е много полезна функция, която е налична при всички валути в Revolut. Този подход допълнително затвърждава мнението ми, че Revolut разглеждат златото като вид валута. Възможно е също изпращане и получаване на злато между потребители на Револют, което фактически представлява разплащане в злато без никакви такси.

Може да си направите трезори в злато, в които да спестявате определена сума през избран от вас период или да закръгляте рестото при плащане. Възможно е също да настроите кеш-бека при плащане с план Метал да бъде също в злато. Изобщо впечатлението е, че в Revolut златото се разглежда като вид валута. За много хора това е отлична новина!

Какво да очакваме от търговията със злато в Revolut?

На първо време можем да очакваме тя бъде направена достъпна за всичките над 10 милиона потребители на Revolut. В момента тя е отворена само за ползващите платените планове Премиум и Метал. Същото беше и при старта на търговията с акции. В началото беше ограничена само за потребители на план Метал, а след малко повече от месец стана достъпна за всички потребители.

Наличието на раздел „Суровини“ ми подсказва, че е възможно да бъдат въведени и други ценни метали или суровини, като петрол например. Няма официална информация дали и кога ще се случи това, нито кои точно суровини ще бъдат достъпни за търгуване. От друга страна реализацията на търговията със злато прилича много на търговията с криптовалути. Има възможност за задаване на автоматичен обмен при достигане на дадена цена, както и плащания между потребители. Ще видим дали ще има други суровини или как ще бъде организирана търговията с тях.

Къде и как Revolut държи златото на клиентите?

Закупеното от потребителите злато отговаря на реално физическо инвестиционно злато, което се съхранява в надеждни финансови институции, с които Revolut има взаимоотношения. Крайните клиенти нямат никакви правни взаимоотношения с тези финансови институции! Златото, което се пази в тях е на името на Revolut, а не на неговите потребители, които са го закупили. Не е възможно потребител да получи реално физическо злато. Възможно е само да обмени злато във валута или крипто или да го изпрати към друг потребител на Revolut. Подробно всички условия, и условията за търговията със злато в Revolut са описани в общите условия за търговия със злато. Винаги е добра идея да отделите време и да ги прочетете.

Важно е да имате предвид, че златото, което притежавате в Revolut не е пълен еквивалент на физическото злато, което държите в ръката си. Това по-скоро е електронно злато. Макар, че е обезпечено с реално физическо злато, съхранявано в трезор, има някои съществени разлики, като съм разгледал основните в статията за Glint.

Златото като глобална валута в Revolut

„Златото е пари. Всичко друго е кредит.“ Тези думи на един от най-големите американски банкери Дж.П. Морган са от 1912 година. Те никак не са популярни в съвременния свят, където печатането на пари се счита за олимпийски спорт. Днес възможностите реално да се плаща със злато са силно ограничени. Скоро разказах за една такава възможност – Glint, която повече от 2 години не успя да набере популярност. Revolut обаче тръгва от съвсем друга позиция. Скоро всичките над 10 милиона потребители ще получат възможност да купуват, продават и да се разплащат със злато.

златото е пари в револют revolut

В Revolut златото е пари отново

Търговията със злато в Revolut е малка стъпка в развитието на платформата, но може да се даде тласък на огромен скок в развитието на световната финансова система. Официално Revolut представят търговията със злато като възможност за изграждане на диверсифициран инвестиционен портфейл. И това е точно така, но потенциала на Revolut да направи златото глобална валута, е нещо много по-голямо и значимо от удобната възможност да се търгува злато. Поне моето мнение е такова.

Съхраняване на стойността на парите в злато

Златото от векове се приема като изпитан начин за запазване на стойността на парите. Лесното купуване и продаване на злато в Revolut дава на потребителите удобна възможност да съхраняват стойността на парите си в злато. Важно предимство е, че Revolut предлага много висока ликвидност. Това е важно, ако се наложи да използвате част от личния ви златен резерв за някаква покупка. Във всеки момент може да превърнете златото си в подходящата за дадената покупка валута или дори крипто валута.

Директни разплащания в злато

От ключово значение за използването на златото като глобална валута е възможността за разплащания директно в злато. Това вече е възможно за потребителите на Revolut с платени планове. Очаква се скоро да е достъпно и за всичките над 10 милиона потребители. Идеята не е нова и няколко платформи са се опитвали неуспешно да я реализират през годините. Нито една от тях, обаче не е отговаряла на регулаторните изисквания за познаване на клиента (KYC) и мерките против пране на пари (AML), на които отговаря Revolut. Това, според мен, е основната причина те да не успеят. Revolut, обаче, има шанс да успее, тъй като е регулирана и надеждна финансова платформа с над 10 милиона потребителя. Скоро всички те ще могат да се разплащат помежду си, освен в познатите валути, и в злато.

Потенциалът, който създава начина на реализация на златото в Revolut е огромен. Интересно за мен е, че Revolut скромно го представя като възможност за търговия със злато. Дали този потенциал ще се реализира е рано да се каже, но определено живеем в интересни времена. Поне от гледна точка на финансите. Финтех компаниите, които са авангарда във финансите, съзнателно или не се опитват да върнат ролята на златото като пари. Ами ако решат да съгласуват стандарт за обмен на злато. Ами ако банките решат да ги последват?

Връща ли се златният стандарт?

Едва ли. Поне аз не смятам, че е реалистично да има връщане на златния стандарт или на каквато и да било форма на твърда валута, която не може да се напечата при необходимост. Ще изчезне възможността за печатане на икономически растеж. Това е неприемливо за управляващия елит. Разбира се, може и да не съм прав, но не смятам, че това може да се случи. Защо тогава изобщо го споменавам.

Златото в Revolut дава на всеки възможност за избор. Ако вие сте убеден, че златото е най-чистата форма на пари, то можете реално да го ползвате като такива. Може да инвестирате в злато, за да запазите стойността на парите си, ако смятате това за добра идея. Може по всяко време да го превърнете в нужата ви валута, с която да платите. Можете дори да приемате и да правите плащания в злато към други потребители на Revolut, които споделят вашите убеждения. Финтех демократизира финансите. Имате право на избор. Какво ще направите е само ваше решение и само ваша отговорност.

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Револют-вайте с над 10,000 приятели 💬

Групата „Revolut в България“ във Facebook е най-голямата и активна финтех общност в България с над 10,000 души! Ако ползвате Revolut или планирате да го направите, включете се, за да си Револют-ваме заедно с други финтех ентусиасти в групата  http://bit.ly/RevolutGroup ❤️

Ако се интересувате от финтех, но вашите интереси не се ограничават до Revolut, може да се присъедините и към групата „Финтех в България“ във Facebook. Темите, обсъждани там включват още CurveMoneseTransferWisePaysera и други финтех услуги, достъпни в България.

Споделете статията с вашите приятели, които се интересуват от инвестиции, финтех и модерни алтернативи на банките. Ако тази статия ви е полезна и се интересувате от инвестиции и финтех, харесайте страницата на Vivainvest във Facebook – http://fb.com/vivainvest.eu, за да научавате първи новини по тези теми👍

15 коментара за “Златото е новата глобална валута в Revolut и отново е пари”

 1. Благодаря за статията, доста интересна стъпка от страна на Revolut!

  Интересно ми е имаш ли наблюдения дали цената на златото се разминава от реалната пазарна цена на златото за тройунция само с таксата на Revolut (0.25% през работни и 1% в неработните дни)? Също така предвижда ли се годишна такса за управление (съхраняване) на златото?

 2. Страхотна статия! Само един въпрос към Стойчо, дали инвестира в злато чрез Revolut/EFT и т.н. или предпочита физическо инвестиционно злато и защо?

  1. Предпочитам и двете 😉 Те имат различна функция. С електронно злато е много удобно да се спекулира с цената на златото и да се балансира портфейла. То е бързо ликвидно и с много ниски транзакционни разходи. ФизическоТо злато има смисъл като застраховка срещу системен риск – аз го разглдам като chaos hedge.

   1. Веселин Николов

    Не, въпросът е точно както съм го задал и произтича от интерес да следя съответния инструмент на софтуера си. Злато се предлага на много борси от много брокери. Искам да знам кое точно е златото на револют за да си го наблюдавам в трейдърското портфолио.

     1. Веселин Николов

      Благодаря Ви! Мисля че поне приблизително се ориентирах.

 3. Ако трябва да избирате, къде бихте държали електронно злато в Revolt или Glint. Благодаря

  1. Със сигурност в Revolut. Таксите и условията са много по-изгодни, а размерът и сигурността, която предлага толкова голяма компания за мен е важна.

 4. Как стой въпрос с декларирането в ГДД покупката и продажбата на злато чрез револют?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *