fbpx
Продължете към съдържанието

Данъци и данъчно облагане на доходи от P2P инвестиции

данъци НАП П2П P2P данък ГДД данъчно облагане инвестиции

Отговори на основни въпроси по отношение на дължимите данъци върху доходите от инвестиции в P2P платформи. Практически указания и съвети за начина на декларирането им пред НАП. Съвети за данъчното облагане на доходите от най-популярните в момента P2P платформи.

Внимание! Не съм данъчен консултант или счетоводител. Споделям собствен опит и мнение. Никой данъчен инспектор от НАП няма да признае моето мнение, като оправдание за евентуални грешки в данъчната ви декларация. Ако искате да сте сигурни в максимална степен, че правите всичко правилно – най-добре потърсете услугите на специалист. Това важи с особена сила, ако вашите данъци за годината са четирицифрена сума или по-големи.

Сега, след като сте предупредени, да разгледаме основните въпроси, свързани с данъчното облагане на доходите от инвестиции в P2P платформи.

Дължа ли данъци върху доходите от P2P инвестиции?

Категорично да. Дължите данък върху всички печалби, които реализирате в P2P платформите – лихви, капиталови печалби и бонуси. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%.

Върху кои доходи от P2P платформите се дължат данъци?

Общото правило при данъчното облагане с плосък данък, каквото е българското е, че изключения почти няма. Облагат се всички получени доходи. За момента изключението е само печалбата от търговия с европейски акции. Всички реализирани доходи от P2P платформите подлежат на данъчно облагане и трябва да се декларират. Те са основно три групи:

 • получените лихви, такси за закъснение и просрочие, ако се начисляват такива;
 • капиталовите печалби, реализирани от търговия на вторичния пазар;
 • получените от P2P платформата бонуси.

Ще разгледаме всяка група по отделно в детайли:

Доходи от лихви и такси

Всички изплатени лихви и такси за просрочие или закъснение трябва да се декларират и върху тях следва да бъдат платени дължимите данъци. Различните P2P платформи могат да изчисляват по различен начин сумата от лихви, върху които се дължат данъци. Подробно описание как точно го правят в Klear е дадено в тази статия.

Ако не желаете да влизате в детайли, най-добре е да използвате посочените стойности в справката за реализираните доходи. Почти всички платформи предлагат такива. От скоро това е така и за iuvo. Klear вече втора година изпращат емейл на инвеститорите си за реализираните доходи. Такива справки са налични и в другите популярни P2P платформи като Mintos и Bondora.

Ако случайно използвате платформа, която не предоставя специална справка за доходите, може да си пуснете справка на платените лихви и такси, ако има такива. Справката да е за период от 01.01.2018 до 31.12.2018.

Доходи от капиталови печалби

Ако не сте търгували на вторичния пазар, няма как да имате капиталови печалби. Такива се реализират, само ако търгувате на вторичния пазар и купувате кредити с отстъпка или ги продавате с надценка. Сумата на отстъпката и надценката е реално капиталова печалба. Имате право да намалите капиталовите печалби с реализираните капиталови загуби. Те се формират от продажба на кредити с отстъпка или покупка на кредити над номиналната им стойност.

Има доста тънки моменти при отчитането на капиталовите печалби, но аз ви препоръчвам просто да попълните това, което ви показва справката на съответната P2P платформа. Едва ли някой данъчен инспектор ще влезе в детайли как точно е изчислена тази сума. Още по-малко вероятно е да успее да докаже, че не е правилно. Ако все пак сте любопитни какви са възможностите за изчисление може да прочетете как точно го правят в Klear.

Доходи от бонуси

Много P2P платформи предлагат различни видове бонуси, които реално се явяват допълнителна печалба за инвеститорите и следва да се декларират. Такива бонуси са например бонуса до 180 лева за нови инвеститори в iuvo, бонуса 1% кеш бек за 90 дни от Mintos или бонуса от €5 за нови инвеститори в Bondora. Ако сте канили приятели и сте получили бонуси за това, също трябва да ги декларирате.

Има ли минимална сума на приходите, под която не нужно да подавам данъчна декларация?

Не. В българското законодателство няма предвиден минимален праг, за който не се дължат данъци и не е нужно да подавате данъчна декларация. Дали някога служителите на НАП ще разберат за този приход и дори да разберат, дали ще отделят време и усилия да се занимават с вас, е отделен въпрос. На него всеки трябва да си отговори сам. Когато преценявате риска да не подадете данъчна декларация, имайте предвид, че глобата е до 500 лева при първо нарушение и до 1000 при следващо.

Дължа ли данъци, ако не съм теглил от сметката си, а реинвестирам всичко?

Да. Данък се дължи върху реализираната печалба, независимо дали и за какво е ползвана. Аналогия може да направите със заплатата си. Данък ви се удържа без значение дали я харчите или не. Ако я оставите в сметката, си плащате същия данък, както ако я харчите.

По същия начин плащате данък върху лихвите от депозити или банкови сметки. Ако само внасяте в дадена банкова сметка или депозит без да теглите, вие плащате данък. Независимо, че не ги декларирате, тези данъци се удържат в момента, в който лихвата се превежда по сметката и се виждат в извлеченията по сметките.

Данъчното изключение Bondora Go&Grow

Единственото изключение от предишния въпрос е продуктът Go&Grow на Bondora. Поне на мен други не са ми известни. Причината е, че Bondora Go&Grow е структуриран инвестиционен продукт, в който вие не купувате директно кредити, те не падежират и не получавате директно лихвите в своята инвеститорска сметка. До момента, в който не теглите пари от вложеното в Go&Grow към инвеститорската си сметка в Bondora, не дължите данъци върху показваната доходност.

Най-близката аналогия е с безсрочен депозит, чиято лихва се начислява в момента на закриването му. По подобен начин, например, виждам натрупаната сума от лихвата по разплащателната ми сметка, но тя ми се превежда в края на годината и само тогава се начислява данък.

Можем да направим аналогия и с акциите. Когато купите акции, независимо, че тяхната стойност може да нараства, вие не дължите нищо, докато не ги продадете. Продажбата им е моментът, в който реализирате печалбата си. Дали с нея ще купите други акции или ще си я харчите е без значение – дължите данък върху нея.

Тази специфика на данъчното облагане на Bondora Go&Grow я прави много привлекателна за дългосрочно инвестиране, защото независимо, че не е платена в инвеститорската сметка и не подлежи на данъчно облагане, лихвата е реално начислена и се реинвестира. Това позволява в пълна степен да се възползвате от предимствата на сложната лихва и да реализирате по-добра доходност при дългосрочно инвестиране, като реално получвате доход от пари, които бихте платили за данъци.

Внимание с изключението!

Изключението се отнася само за продукта Go&Grow. Ако имате бонуси от Bondora или използвате другите й продукти, то тези доходи следва да се декларират и да се платят данъци върху тях. Това лесно ще разберете от справката за доходите на Bondora – ако някое перо не е нула, то трябва да се декларира.

Трябва ли да се прилагат служебните бележки за доходите от платформите?

По принцип не е задължително. Служебна бележка по чл. 35 се издава, само при условие, че платец на дохода е предприятие и данъкът се удържа авансово. В случая с P2P платформите, фактическият платец на дохода са кредитополучателите, които са физически лица, а не платформата, която се явява просто посредник. Затова не следва да се издава такава служебна бележка от P2P платформата.

Добре да приложите документ, от който видно, че сте получили декларираните доходи.Справката на доходите не е такава бележка, но може да я приложите като друг документ или поне да я запазите. Така, при евентуална проверка, ще може да докажете защо сте декларирали съответните данни в данъчната си декларация.

Аз лично ги качвам, като приложения към данъчната си декларация, тъй като я подавам по електронен път и за мен е по-лесно и сигурно в НАП да има копие на тези документи.

Как да подадем данъчна декларация?

Най-лесно това се случва по електронен път в сайта на НАП. Възможностите са това да стане по два начина с електронен подпис или чрез специалния ПИК (персонален идентификационен код) на НАП. Ако нямате електронен подпис е най-добре с ПИК, който е безплатен. Ето едно информационно видео на НАП, за това как работи и как се издава ПИК:

Разбира се, може да подадете данъчна декларация и на хартия по пощата или на място в офис на НАП. Няма причини да си причинявате това. На мен лично, удоволствието от посещението на офис на НАП или пощенски клон никак не ми липсва.

Годишната данъчна декларация и всички приложения към нея в електронен формат, може да бъде свалена от сайта на НАП. Ако не ползвате ПИК или електронен подпис за подаване, ви препоръчвам да свалите „декларация с баркод“. С нея лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимият данък без аритметични грешки, както и да ви предпази от някои грешки при попълването.

Кога и в какъв срок се плащат данъците?

Подаването на данъчна декларация за доходите, получени през 2018 и плащането на данъка става до края на април 2019. Има различни начини за плащането му, които са описани в сайта на НАП. Хубавото е, че е възможно и плащане чрез интернет. Така и подаването и плащането може да стане в удобно време, без да се налага да ходите в офис на НАП.

Ами ако объркам нещо?

Най-лесният начин да се предпазите от технически грешки е да подавате данъчната си декларация в сайта на НАП с ПИК или електронен подпис. В този случай има множество контроли, които проверяват съотвествитето на данни и не ви позволяват да попълните грешни данни. Част от тези контроли са налични и в декларацията с баркод. Разбира се, може да допусните и фактически грешки, които автоматичната система на НАП няма как да хване, но и за това е предвидено решение.

Дори да допуснете грешки при попълване на данъчната декларация, нищо фатално няма да се случи. Много по-добре е да подадете неправилно попълнена декларация в срок, от колкото изобщо да не я подадете. От 2017 година е възможно веднъж годишно сами да коригирате дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. 

Как да сме сигурни, че сме изрядни с нашите данъци?

Ако не ползвате услугите на специалист – няма как. Дори и да ги ползвате, отново не е съвсем сигурно. Както всички закони и нормативни актове, така и данъчните подлежат на тълкуване за всеки отделен конкретен казус.

Ако искате да сте напълно сигурни, опишете много подробно конкретния казус и го изпратете в НАП. Това става най-лесно с електронен подпис по електронната поща. Те ще ви отговорят по същия начин. Направете това, което ви кажат, че трябва. Този отговор има обвързваща сила на становище на НАП за конкретния казус и не може в последствие да бъде тълкуван по друг начин. Освен ако не се окаже, че не сте описали точно конкретния казус.

Аз правя така, когато имам сериозни съмнения, но внимавайте! Опишете много точно и подробно казуса или изобщо не си губете времето да питате. На казуси, които не са детайлно описани, ще получите само принципни отговори, пълни с членове и алинеи, както и уточнението, че не е налице достатъчна информация, за да може НАП да се произнесе по съответния казус.

Декларирайте вашите данъци

Един практичен съвет. Ако имате каквито и да било доходи извън заплатата си и лихви от депозити в банки, най-добре ги декларирайте. Ако някой ден се установи, че не сте го направили, а е трябвало – глобата ви е до 500 лева. Това не е малко, особено, ако се окаже, че дължимият данък е бил например 100 лева. Върху него ще бъдат начислени и лихви (10%+основния лихвен процент!). Вероятно при по-малка сума на доходите, основното ще е глобата за неподадена данъчна декларация. Дори да декларирате неправилно, ако не става въпрос за доходи от 6 цифрени суми и повече, това няма да ви се отрази толкова. Ако става въпрос за такива суми, то ползването на услугите на специалисти е задължително.

Ако имате въпроси или искате да споделите опит, може да го направите в нашата Facebook група за P2P инвестиции – https://fb.com/groups/InvestP2P. Там ще намерите над 1000 души с интереси в P2P инвестирането, с които можете да споделите опит, да дискутирате интересни теми или да зададете въпроси.

33 коментара за “Данъци и данъчно облагане на доходи от P2P инвестиции”

 1. Действително ГДД миналата година беше нещото, което ме спря да започна да инвестирам в Минтос. Имате ли предложния за консултантски фирми или специалисти, които Вие конкретно ползвате или сте ползвали в годините?
  Благодаря предварително!

  1. Аз имам счетоводители, тъй като при мен ситуацията е доста комплицирана. Мисля, че всеки счетоводител на средно ниво ще се справи 😉
   Ако става въпрос кое къде се попълва, то това също мога да споделя, но все пак препоръчвам счетоводител, ако има и други доходи, облекчения и други такива 😉

 2. Здравейте,

  Благодаря за полезната статия!

  Когато искаме да декларираме допълнителен доход, но получаваме и заплата по трудов договор, то в декларацията нужно ли е да се попълват и доходите по трудови правоотношения или от нас се изисква да декларираме само допълнителния доход, а с основния се оправя работодателят?

  Нужно ли е също така да се попълва някое от приложенията към декларацията в Част III?

  Благодаря.

   1. Благодаря за опита, който споделихте, особеннено в частта с комуникацията с НАП! Присъединявам се към мнението ви, че всеки е отговорен за себе си.

 3. Здравейте, как се смята дохода във валута различна от евро, курса към 31ви Декември ли ?

  1. Според указанията на НАП трябва да се вземе курса към датата на плащане на дохода. Това за доходи от P2P системи не е лесно приложимо. Един възможен вариант е да се направят месечни справки и да се ползва курса в края на всеки месец, но това е доста неудобно. Друг вариант е да се използва курса към края на годината, ако не е теглено. Не е правилно, но е лесно приложимо.

 4. Относно лихвите по депозити в български банки – мисля, че банките си ги удържат автоматично и подаване на данъчна декларация не е необходимо. (но и те пък са едни лихви…)
  Пиша това по повод вашата препоръка в края на статията, където споменавате това…

  1. Да. Удържат ги. Аз съм го дал само като пример. Не е нужно да подавате данъчна декларация ако имате приходи само от банкови лихви. В статията основно се говори от лихвите получени от закупените в P2P платформи кредити. За тях е нужна данъчна декларация.

 5. Pingback: P2P преглед - как започна 2019 за P2P платформите?

 6. Pingback: 6,75% годишно носи алтернатива на депозит с висока лихва - инвестиция в P2P с отлична лихва

 7. Здравейте! Получих мейл от НАП, че предоставят услуга „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“. Направих справка там и не показва доходи от P2P платформите (например Klear), но пък виждам други доходи, получени от граждански договор. Някой знае ли защо би могло да е така?

 8. Здравейте,
  Въпросът ми е дължи ли се данък в случай, че от Bondora G&G се изтегли част от инвестицията обратно по сметка в България.

  Сьщо така, искам да споделя, че Вondora връща суми само по сметката, от която са постъпили. Аз депозирах по-голяма сума с българска кредитна карта, след това депозирах малка сума от Revolut и поисках да ми сменят обвързаната с Bondora българска сметка с тази в Revolut. Направиха го, но когато опитах да изтегля пари от Вondora към Revolut (сума по-голяма от внесената чрез Revolut), отказаха, защото връщали пари само там, от където са постъпили. Интересно какво ще стане, ако междувременно българската кредитна карта изтече и я подменя. В сайта на Bondora за теглене фигурира точно тази карта с нейния номер и какво става, когато тя вече е невалидна.

  Освен това, забелязвам, че Bondora g&g ограничава сумата за обратно теглене на около половината от инвестираната сума. Не ми е ясна защо е така. Ще Ви бъда благодарен, ако имате обяснения за тези действия на Bondora.

  1. Преполагам, че да. Може да си пуснете Tax Report за периода и ще видите дали и колко данък се дължи. За картите е така, но има процедура за промяна, ако картата е изтекла. Това за ограничението не е вярно. Няма такова от страна на Bondora. Възможно е да свързано с някакво ограничение при теглене към карта. Към сметка съм теглил почти 90% от сумата към сметка без проблем, като става въпрос за сериозна сума.

 9. В кое приложение на ГДД се декларират доходите, получени от Р2Р платформите? Благодаря!

 10. Не видях отговор на интересен казус. Ако имам доходи през 2018-та, но не съм ги изтеглил от борсата трябва ли да ги декларирам същата година? Реално нямам достъп до парите, защото са в борсата т.е. под риск да ги изгубя всеки един момент, а ако са в банковата ми сметка риск, защото са гарантирани. Изглежда неправилно да декларирам доход, който реално не съм получил. Това какво показва борсата и какво имам в наличност за харчене са две различни неща. Особено със загубите в Бондора, които не биват отчетени – примерно при продажбата на портфолиото…
  Идеята е, че е много по-удобно в дългосрочен план само веднъж да се декларират доходите при теглене на всичко.

 11. Здравейте,
  Честита Нова година! Да е успешна за всички добронамерени хора!
  Въпросът ми е следния:
  В Tax report на Бондора ми излиза отрицателен доход за 2019 г. Мога ли от общата декларирана сума от други p2p платформи да извадя този отрицателен доход?

 12. Янко Долапчиев

  Здравейте,
  Искам да подам даъчна декларация за 2019г. и се чудех в кое приложение включвате приходите от p2p инвестиции? Моето виждане е, че доходите попадат в Приложение № 6(доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ) с код на дохода 606 (Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на ЗКПО).
  Прави ми впечатление, че в таблицата има полета за сумите осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (тоест за здравно осигуряване). Аз мисля да ги оставя нула, тъй като не съм правил такива вноски. Дано да не е проблем.
  Също така, понеже нямам ЕИК за чуждестранни компании вместо да изпиша поотделно печалбата за всяка компания, ще впиша общата печалба в ред 6 на част III.
  Съгласен ли сте с мен?

 13. Първо благодаря за полезната статия, предполагам че приходите от платформата IUVO също вписвате като приходи от „източници в чужбина“ тъй като самата компания е регистрирана в Естония въпреки че оперира в България ?

   1. Здравейте,

    Под „източници от чужбина“ кое приложение и коя част на данъчната декларация имате предвид?

 14. г-н Недев,
  имам питане известна ли ви е , p2p платформа чието оргинатори да работят основно пазар Азърбеджан , без английски платформи.
  Имате ли наблюдение на този пазар.

 15. Здравейте г-н Недев,

  понеже бяхте писали, че сте инвестирали в reinvest24, се надявам да може да дадете съвет относно попълването на данъчната декларация. Знам, че отговорността за правилното попълване на декларацията си е изцяло моя, просто се допитвам и до вашето мнение, защото би трябвало и вие да сте се сблъскали с декларирани доходи от тази платформа и ми се струва, че имате повече опит в тази сфера от мен 🙂 А вероятно и информацията ще е полезна и на други хора в същата ситуация.

  Та така, доходите от платформата са основно два вида: Dividends и Capital gain dividends. Първо, ми се струва резонно покупките на дялове от имотите да се попълнят в приложение 8, Част II (като „недвижима собственост в чужбина“). После, реално Capital gain dividends да си се попълнят в Приложение 5, Таблица 1 (защото реално си е покупка и продажба на недвижимо имущество). И накрая Dividends да си се попълнят в Приложение 8, Част 4 (като поне аз не съм получил информация от тези дивиденти reinvest да са удържали данък, та реално там ще трябва и 5% данък да се удържи). Какво е вашето мнение, пропускам ли нещо?

  Благодаря предварително за отделеното време.

  Поздрави

  1. Ще помисля, но мисля да го вкарам директно като доход от чужбина и да платя данък 10% върху всичко получено. Твърде малко ми е, за да се задълбочавам. Имот според мен не е, тъй като реално имаме дял от компания, притежаваща имот.

   1. Благодаря за отговора. Мен също това ми беше дилемата, дали направо и capital gains и dividends да не ги сложа като доход от чужбина при другите p2p доходи и да си платя 10% и да не се занимавам въобще с приложение 5. Така поне, няма да има шанс да съм ощетил държавата с 5% 🙂
    Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *