fbpx
Продължете към съдържанието

12% доходност носи платформата за P2P инвестиране Mintos

годишна лихва от 12% доходност носи Минтос

Най-добрата в Европа, платформа за P2P инвестиране Mintos носи близо 12% средна годишна доходност. Повече от 150,000 инвеститора са вложили над 1 милиард евро в Минтос! Платформата предлага голямо разнообразие от различни видове кредити от 24 държави и 50 оригинатора. Това дава големи възможности за диверсификация на инвестициите и прецизно управление на риска. По мое мнение, Mintos e най-добрата платформа за P2P кредитиране в Европа, предлагаща най-добрите условия за инвестиране в момента.

Основни характеристики на Mintos

[table id=4 /]

Предимства на Mintos

Ще разгледаме основните предимства на Минтос, които я правят една от най-добрите P2P платформи, достъпни за български инвеститори.

Отлична доходност

Средната доходност на платформата е 11.83%. Това не e средната доходност на заемите в Mintos, както показват други платформи за P2P кредитиране, а реалната нетна годишна доходност (NAR), без да се включват бъдещи очаквания. С малко усилия е възможно постигане и на още по-висока доходност, без това да е свързано с поемане на голям риск.

минтос п2п платформа за инвестиране в кредити с висока доходност mintos peer to peer lending platform

Личната ми доходност в Mintos, в момента, е 12.46%. Тя е постигната с ниско рискова, краткосрочна (кредити до 3 месеца) и напълно автоматична инвестиционна стратегия, с внимателно подбрани оригинатори.

Голям избор от кредити

Mintos предлага огромен избор от оригинатори, видове кредити, държави и валути. Можете да инвестирате в обезпечени и необезпечени кредити. Има както потребителски, така и бизнес кредити, финансиране на вземания по фактури (факторинг) и автокредити. Предоставено е много детайлно описание на всеки кредит.

Има множество параметри, по които може да филтрирате огромното количество налични кредити. Тъй като параметрите за филтриране са наистина много е предвидена възможност да съхранявате за ползване вече създадени филтри. Когато някой филтър ви хареса, може от него директно да създадете собствена стратегия за автоматично инвестиране.

минтос п2п платформа кредити peer2peer lending mintos

Както виждате, от горния екран, в неделя вечер на първичния пазар са налични над 98,000 кредита в евро с гаранция за обратно изкупуване в случай на неплащане от длъжника. Такава кредити предлагат 48 от общо 50 оригинатора в Mintos. Дали даден заем е с гаранция се вижда веднага по жълтия щит на бутона Invest.

За разлика от българската Peer to peer платформа iuvo, където при фалит по кредита се изкупува обратно само главницата, при Mintos се изплаща и натрупаната лихва. Това е сериозно предимство, което повишава доходността на инвеститорите.

Инвестиране в кредити с различни валути

Можете да инвестирате и в 9 различни валути. Минтос позволява обмена от една валута в друга да става в рамките на самата P2P платформа. Така не се налага да зареждате инвеститорската си сметка с отделни преводи за различните валути, за да инвестирате в P2P кредити в друга валута, както е при Iuvo, например. Ако възнамерявате да инвестирате в кредити, които не са в евро, това е голямо удобство.

mintos peer to peer lending минтос п2п платформа за кредити

Обмена на валута в Минтос става незабавно по средния валутен курс в момента, като се добавя такса. В духа на пълната прозрачност, Mintos ясно я посочва и я включва в сумата, която показва на екрана.

Препоръката ми е, да не се подлъгвате по по-високата доходност за някои екзотични валути. Там има валутен риск, който може да увеличи доходността, но също и да я изяде на пълно. Освен ако валутните спекулации не са в кръвта ви и устойчиво печелите на Forex, препоръчвам да се ограничите до инвестиции в кредити в евро.

Може да се използва и от начинаещи инвеститори

Дори инвеститори с никакъв опит и без да отделят време, могат да веднага да започнат да получават добра доходност с използването на 3 готови автоматични стратегии. Те са ясно с описани с очакваната доходност, вида и срока на кредитите и за какви цели са подходящи.

минтос п2п платформа mintos peer to peer lending auto invest strategy

Доходността на трите готови автоматични стратегии е много над максималната доходност на депозитите, но доста под средната за платформата – между 7 и 9%.

Както навсякъде, така и в Mintos, ако положите усилия те се възнаграждават. Може да реализирате доста по-добра доходност, постигната при по-нисък риск, ако създадете своя собствена напълно автоматична инвестиционна стратегия. В детайлното ревю на Минтос, което пиша в момента, ще дам подробно описание на използваната от мен инвестиционна стратегия. Тя е с доходност над 12%, краткосрочна е с кредити до 3 месеца само с гаранция за обратно изкупуване от подбрани оригинатори за намаляване на риска.

Ако желаете да започнете веднага, според мен, най-подходяща е краткосрочната стратегия с доходност от 7% и кредити до 3 месеца. В последствие винаги може да я спрете и замените с нова по-оптимална стратегия. Единствения негативен ефект ще е по-ниската доходност за първите 3 месеца. Но пък тя ще е много по-висока от тази на депозит и ще имате предостатъчно време, за да създадете най-подходящата за вас автоматична инвестиционна стратегия.

Настройване на собствена стратегия за автоматично инвестиране

Mintos дава възможност за настройване на много голям брой параметри и създаване на собствена стратегия за автоматично инвестиране. Това, според мен, е най-голямата сила на платформата. Тя е свързана и с големия броя оригинатори и детайлната информация, която е предоставяна за тях. Може да настроите практически всичко. В момента ще дам само няколко екрана, за да придобиете представа, а детайлното им описание ще оставя за подробното ревю.

минтос п2п peer to peer lending autoinvest
минтос п2п платформа peer 2 peer lending

На горните екрани е показана собствената ми инвестиционна стратегия. Както се вижда има 33,900 кредита, в които може да инвестирам в момента. Това е прекрасно, тъй като средствата, които постъпват от кредитите, в които съм инвестирал, моментално се реинвестират в нови и продължават да носят лихва. Този подход повишава доходността, но често е проблем при платформи с недостатъчно нови кредити.

Нещо, което по мое мнение, е уникално за Mintos е възможността да създадете няколко автоматични стратегии, като зададете приоритета, в който се изпълняват. Това дава изключителна гъвкавост на автоматичното инвестиране. Позволява да се намалят средствата, които не са инвестирани и не носят лихва. При това без да правите компромиси с избраните от вас ниво на доходност, риск и инвестиционен хоризонт.

Подробности за всички параметри има в описанието на моята лична стратегия за автоматично инвестиране в статията Инвестиционна стратегия в Mintos с висока доходност и нисък риск.

Активен вторичен пазар

Вторичния пазара на Mintos е много ликвиден и няма никакви такси. Статистиката на Mintos показва, че 30% от инвеститорите са активни на вторичния пазар. В повечето случаи на вторичния пазар има повече кредити от първичния (135,000 срещу 104,000 в момента). Обема на вторичния пазар е огромен. Само през август 2018 на вторичния пазар са сключени над 1 милион сделки на обща стойност над 11 милиона евро. Това е, чудесна новина, тъй като вторичния пазар е най-бързия начин за предсрочно излизане от инвестицията, ако ви се наложи.

Филтрите на вторичния пазар са същите като на първичния. Единствената разлика е, че вместо лихвата по кредита, основния параметър тук е доходността до падежа (YTM – Yield to maturity). Това всъщност е най-важния параметър на кредита на вторичния пазар. Вторичния пазар на Mintos дава, на опитните инвеститори, допълнителни възможности за повишаване на доходността, които ще разгледаме в отделен материал.

Детайлна информация и рейтинг на оригинаторите

Mintos е изключително детайлната и обективна финансова информация за оригинаторите на кредитите. Това е много важно, тъй като в P2P кредитирането гаранцията за обратно изкупуване реално е просто едно обещание на оригинатора. Само обективната и подробна информация за финансовото състояние може да позволи на инвеститорите, за да преценят доколко даден оригинатор е в състояние да го изпълни.

Финансовото състояние на оригинатора е важно не само заради гаранцията за обратно изкупуване, а и заради това, че реално той обслужва кредитите, които сте купили от него. Именно на него кредитополучателите плащат вноските си, за да достигне вашия дял до инвеститорската ви сметка. Евентуален фалит на оригинатора може да създаде проблеми. За определено време, е възможно да не получите парите, инвестирани в неговите кредити.

Надеждността и финансовото здраве на всеки оригинатор са изключително важни за правилното определяне на риска, при изграждането на индивидуална инвестиционна стратегия. Тя може да бъде преценена само на основата на детайлна информация. Mintos има специална секция, в която я предоставя за всеки оригинатор и то на няколко нива на детайлност. Подробно ще я разгледам в отделна статия, а сега ще обърна внимание основно на рейтинга.

Mintos peer to peer lending platform рейтинг на оригинаторите в Минтос п2п платформа за кредити

Рейтинга е първата колона, която виждате на горния екран. Това е най-важното, което трябва да знаете за всеки оригинатор на кредити в платформата. Присъждането на рейтинг на оригинаторите е уникално за Mintos и много полезно за инвеститорите. Рейтингът на оригинаторите е показва нивото на риск по скалата на Fitch от А+ до D. Най-добрият е А+, докато D е практически фалит. Това е лесен и бърз начин инвеститорите да преценят надеждността на оригинаторите. Не е нужно да анализират всички финансови данни, дори и да имат познанията и времето да го направят. Моята лична инвестиционна стратегия включва само оригинатори с рейтинг В- и по-висок.

Пълна прозрачност на платформата

Едно от най-важните неща във финансите е доверието и най-добрия начин да се постигне е пълната прозрачност. В това отношение Mintos е ненадмината. Освен пълна и подробна информация за кредитите и оригинаторите, платформата предоставя голям брой статистики, които са полезни и детайлни.

Статистика в Mintos peer to peer lending platform Минтос п2п платформа

Статистиките са динамични и е възможно да поучавате различни разрези на данни. Можете да влезете в детайли, за да правите анализи, ако имате желание.

Mintos предоставят и детайлна информация за самите себе си. Финансовите им отчети са публикувани и за трите приключени финансови години 2015, 2016 и 2017 и са одитирани от Earnst&Young.

Никакви такси за инвеститорите

Mintos няма абсолютно никакви такси за инвеститорите. Повечето P2P платформи имат такси за продажба на вторичния пазар. Това затруднява и оскъпява излизането от инвестицията преди настъпването на падежа на закупените кредити. При Mintos не е така. Няма такса и за теглене на пари, което също се среща при много платформи.

Единствената такса, която има в Mintos е за обмяна на валута в рамките на платформата. Тя не е фиксирана, а зависи от конкретната валута. Варира от 0.5%, за основните валути, до 2% за екзотичните (като грузинско лари например). Много малко платформи изобщо предлагат такава услуга, а обмена на валута винаги се таксува под една или друга форма.

минтос п2п платформа за peer to peer lending

Обикновено скритата такса е предлагания валутен курс за обем. В духа на политиката си на пълна прозрачност, Mintos са избрали по-честния подход, явно да показват стойността на таксата преди извършването на обмена. Предполагам, че повечето български инвеститори ще инвестират само в евро, така че тази такса не ги касае.

Платформата Mintos е печеливша

Одитираната печалба за 2017 е почти 200.000 евро. Това е важно, тъй като е гаранция за финансовата стабилност на Mintos. Повечето платформи са на загуба във фазата на растеж и се налага да набират допълнителни средства. Mintos е на печалба само две години от стартирането си, което е рядко срещано.

Най-голямата P2P платформа в континентална Европа (без UK) с над 1,000,000,000 евро инвестиции и над 76,000 инвеститора от 70 държави. Висока ликвидност на вторичния пазар и възможност за бърз изход от инвестицията.

Недостатъци на Mintos

Важно е да обърнем внимание на недостатъците на Mintos, за да може всеки да вземе максимално информирано инвестиционно решение. Оценявайки предимствата, недостатъците и рисковете, всеки сам трябва да реши, дали инвестирането в P2P платформата е подходящо за него. Както и в какви видове кредити, от кои оригинатори и в какви валути да инвестира.

Платформата не е регулирана

Разбира се, регулацията не е панацея, но е вид гаранция за спазването на определени стандарти и добри практики. Независимо, че платформата е много прозрачна, аз лично, бих бил много доволен, ако Mintos имаше регулация. Най-добре от английския финансов регулатор FCA. Липсата на регулация, по мое мнение, е най-големия недостатък на Mintos.

Готовите автоматични стратегии не са оптимални

Трите автоматични стратегии са много удобен начин за инвеститори без никакъв опит да започнат веднага да печелят от платформата. Важно е да отбележи, че не предлагат оптимално съотношение на доходност и риск. От една страна имат доходност значително под средната (около 8%). От друга страна те включват кредити от всички оригинатори и страни, включително страни с висока степен кредитен риск и оригинатори, които не са в отлично финансово  състояние. Включват се също и заеми без гаранция за обратно изкупуване. И макар това да е калкулирано в очакваната доходност това води до излишно повишаване на риска.

Трите готови автоматични стратегии са далеч от оптималното съотношение доходност/риск. Те са подходящи само за инвеститори, които не желаят да полагат никакви усилия и да вникнат, дори минимално, в основните принципи на P2P кредитирането.

Изисква базов опит и познания

Не бих казал, че това е точно недостатък, защото това е така с почти всички платформи. Ако искате доходност, значително над средната, е нужно ръчно инвестиране в кредити на вторичния пазар. Mintos е най-подходящ за инвеститори с известен опит и възможност да отделят време за активно управление на инвестицията. Смятам че, определено си заслужава да отделите време да разучите Mintos и основните принципи на инвестирането в P2P кредити. Тези усилия не са големи и ще ви донесат по-висока доходност и ясна представа за поетия риск.

Моята инвестиционна стратегия в Mintos

За да дам възможност и на инвеститори без опит да се възползват в максимална степен от Mintos, в отделна статия, съм дам подробно описание на използваната от мен инвестиционна стратегия. Тя е с отлична доходност – малко над 12%. Включва само заеми до 3 месеца с гаранция за обратно изкупуване от подбрани оригинатори за намаляване на риска. Хубавото е, че е напълно автоматична. Наглеждам я няколко пъти в месеца, за да съм сигурен, че пазарната ситуация не се е променила. Ако има промени ги актуализирам. И разбира се ще споделям с вас тук. Подробности за всички параметри има в статията Инвестиционна стратегия в Mintos с висока доходност и нисък риск.

Допълнителен 1% бонус за Mintos

Благодарение на сътрудничеството си с Mintos, мога да ви предложа и 1% допълнителен бонус за първите 90 дни. Той се отнася за всичко, което инвестирате през първите 90 дни след регистрацията. За съжаление, не важи за вече регистрирани потребители. За да получите бонус 1% допълнителна доходност, върху инвестираната сума през за първите 90 дни, е нужно да се регистрирате от тази връзка (1% cashback бонус за 3 месеца).

Допълнителният бонус ще ви позволи, дори и да нямате никакъв опит в инвестирането в Peer to Peer кредити, да започнете веднага. Готовата краткосрочна стратегия ще ви даде доходност от 8% за 3 месеца. Тя е многократно по-висока от лихвите по депозитите в момента. Три месеца са напълно достатъчно време, за да създадете най-подходящата за вас автоматична инвестиционна стратегия.

За опитните инвеститори бонуса е просто още 1% допълнителна доходност.

Депозиране на пари в Mintos

За да инвестирате в Mintos трябва да преведете пари в инвеститорската си сметка в P2P платформата чрез международен превод в евро. Тази елементарна операция може да ви излезе доста скъпо, благодарение на българските банки. За да не се случи това, препоръчвам да използвате услуги за международни парични преводи като Paysera и TransferWise, които по мое мнение, са най-изгодния начин за превеждане и получаване на пари в чужбина. Повече информация за изгодни международни преводи може да прочетете в отделна статия.

Вашите пари са във вашите ръце

Не сте забравили, че аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор, нали? Този материал има аналитичен характер и разглежда една инвестиционна възможност, която може и да не подходяща за вас. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Вие и само вие, сте отговорни за вашите инвестиционна решения. Лично за себе си, аз съм преценил, че рискът е минимален и си заслужава. Двугодишният ми опит от инвестиране в P2P кредити е изцяло положителен. Mintos е предпочитаната от мен платформа. Личната ми доходност е 12.46%. При ниско рисковата и краткосрочна (до 3 месеца) инвестиционна стратегия, с внимателно подбрани оригинатори, това за мен е отличен резултат. Отношението доходност/риск напълно ме устройва.

Ако и вие смятате, че това предложение е подходящо за вас и рискът си заслужава, можете да се инвестирате в Mintos. Ще получите бонус 1% допълнителна доходност, върху инвестираната сума през за първите 90 дни, ако се регистрирате от тук (1% cashback бонус за 3 месеца). Надявам се да останете доволни от резултатите си като мен.

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Опит и мнения за P2P инвестиции 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 4000 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси!

Споделете тази статия с вашите приятели, за които смятате че ще е интересна и полезна 👍

86 коментара за “12% доходност носи платформата за P2P инвестиране Mintos”

 1. Божидар Стоянов

  Благодаря за споделения опит и детайлно описание на нещата в Минтос.
  Вие имате ли някаква изгода ако направим регистрация от линка, който сте посочили

  1. Да, имам. Линка е от афилейт програма. Ползата е и за вас и за мен. Ако се регистрирате от линка, Mintos ще даде бонус на вас и много дребна сума на мен (едноцифрено число). Както подробно съм описал в секцията “За нас” от такива програми се очаква да се издържа блога. Надявам се, поне да покриват рззходите. За времето и труда си не очаквам, на този етап. Иначе за самите ревюта и впечатления, които споделям никой не плаща, което е и правилния вариант. Нямам нужда да печеля от този блог. Правя го за удоволствие и с желание. Докато ги има и съм жив и здрав, ще продължавам.

 2. Здравейте, поздравления за подробната статия. Може ли информация и за възможностите за withdraw, тоест как можем да получим профита или цялата си налична сума в някакъв момент обратно?

  1. Във всеки момент може да изтеглите баланса по сметката си, просто като натиснете Withdraw. Можете да теглите само по сметки, от които вече сте внасяли пари и са на ваше име. Всички, от които сте внасяли се помнят от системата и тя ви позволява да си изберете, в коя да се преведат парите. Обикновено се получават на следващия работен ден. Това е.
   Ако искате да теглите, но парите са инвестирани в кредити, то трябва или да изчакате падежа им, ако не бързате или да ги продадете на вторичния пазар, ако бързате. Ликвидността му е невероятна. Кредити за 1000 евро заминават за няколко часа по номинал (без отстъпка) и за минути с отстъпка от 0.1%.

   1. Та за теглене от Минтос. За проба реших да си изтегля една малка сума, но получих отговор да изчакам имейл за инструкции.Вече седмица няма имейл. Бях депозирал чрез ТРансферуайза.
    Ще чакам,нямам избор.

    1. Получих току-що следния отговор
     Linda (Mintos)

     Jul 6, 14:29 EEST

     Добрый день, Plamen!

     Спасибо что написали.
     Обратите внимание, что ваш вывод средств находится в состоянии «ожидает подтверждения», что означает, что вы должны были получить электронное письмо от TransferWise с просьбой предоставить реквизиты банковского счета для завершения вывода средств. Пожалуйста, проверьте ваш ящик для спама или любые другие ящики в электронном письме, где эти письма могут застрять.
     Если вы все еще не получили эти электронные письма, мы попросим TransferWise отправить их еще раз.

     С уважением, Линда

 3. Милена Василева

  Здравейте, благодаря за подробното описание и Вашите коментари. За съжаление вече няма възможност да се превеждат пари в евро през PaySera към Mintos. Единственият начин, който виждам аз е през TransferWise в GBP. Бихте ли го потвърдили или дали насоки коя е най-изгодната и възможна опция да се зареди еврова сметка в Минтос, като се избегнат високите банкови такси за международен превод

  1. Нещо не разбирам. Как така няма възможност. Днес пуснах пари от Paysera към Mintos в евро. Какъв точно е проблема?
   Иначе с TransferWise може да е в евро, защо е нужно да е в паунди? Ако искате може да отговорите във facebook групата, тъй като е по-бързо – https://www.facebook.com/groups/InvestP2P/

    1. Да възможно е. Правите банков превод към компания, като използвате дадената информация за SEPA превод. Важно е да не заправите да добавите в основанието за плащане (reference) инвеститорския си номер.

  2. Аз използвам приложението на iCard, което според мен е също опция т.к. SEPA преводите се таксуват с 1EUR независимо от сумата.

 4. Здравейте и благодаря за инфото. Интересувам се как мога да си направя настройките за да ми се появяват само оригинатори с определен рейтинг?

  1. Не мсиля, че може. Аз си отварям в един прозорец всички оригинатори, като са в стараницта Loan Originators и си ги избирам ръчно един по един във филтър, който си записвам или от него си правя стратегия за автоматично инвестиране.

   1. Здравейте,

    Поздравления за изключително богатата и в същото време много достъпна статия. Казвам го от позицията на начинаещ в този вид инвестиране, като твърдя че след прочита и успях да се регистрирам (чрез линка в статията), да настроя автоматични инвестииции и зобщо да се ориентирам много добре във всички опции, които предоставя mintos. Много благодаря!

    Имам нужда и от един съвет/информация – преведох малка сума като начало чрез TransferWise. Единственото затруднение, което изпитах тук е да се ориентирам на кой трябва да преведа сумата. Мисля че ще е от полза да се напише и демонстриа и как точно става превод към mintos, ако разбира се вече не е описано. Извинете ме ако е така.

    Това обаче което леко ме смути е че четвърти ден техния съпорт не ми отговаря, а и сумата не е налична в сметката ми. Как да постъпя оттук нататък? Какво мога да направя? Сумата е успешно излязла от TransferWise.

 5. Pingback: Кой наистина стои зад Iuvo Group? - Вижте реалните собственици

  1. Благодаря! Надявам се до края на месеца, а може и да я разделя на отделни теми, тъй като още сега е огромна 😉

 6. Pingback: Mintos подобри автоматичното инвестиране - с филтър по рейтниг

 7. Pingback: Кои банки дават най-високи лихви по депозити 2018 година? - Инвестиции в P2P кредити, мнения за платформи за Peer to Peer инвестиране

 8. Pingback: На гости в офиса на iuvo - очакваните от инвеститорите подобрения

 9. Pingback: Допълнителен 1% бонус в Mintos за 90 дни - как да вземем максимума

 10. Мария Христова

  Полезно! Не разбрах, с каква сума е добре да се започне инвестиране от профан в областта? Благодаря.

  1. По принцип може да се започне и с 50 евро, но няма да е добре, освен ако целта не е просто да се научи и тества платформата. Минималната сума, която може да се инвестира в един кредит е 10 евро. За да работи добре диверсификацията са нужни поне 100-150 кредита, което определя и оптималното ниво на минималната сума – 1000-1500 евро. Разбира се, всеки може да прецени за себе си и може да започне да се учи и с по-малка сума. Моето мнение е, че под 500 евро няма голям смисъл, освен с учебна цел, но за друг това може и да не е вярно.

 11. ДОбре де, как да изберем измежду всичките кредити, кой е печеливш. Пък камо ли да инвестираме в 100-150 такива?

  1. Не е нужно да ги избирате. Това не е някаква лотария, че да търсите печеливши 😉
   Просто инвестирате във всеки такава сума, че имате поне 100-150 такива.
   Тук е описана една автоматична стратегия, която дава много добри резултати – https://www.vivainvest.eu/investicionna-strategija-v-mintos/

 12. Николай Минчев

  Здравейте, г-н Недев,
  Казвате, че имате повече от един профил в Mintos? Какво налага това?

  1. Ако не слагах екрани из интернет нищо нямаше да го налага 😉 Това важи и за другите платформи. Няма как да имам повече от един профил на мое име в никоя платформа, тъй като няма възможност. Близки хора имат други профили.

   1. Николай Минчев

    Аз по-скоро мислех, че е свързано с оптимизаране на инвестиционната стратегия в платформата, но щом не е това, значи няма нужда всички да си правим по няколко чрез близки хора… 🙂
    В момента се опитвам да играя с три различни автоматични инвестиционни стратегии в Mintos. Една, като Вшия пример, една много подобна, но само с 10Евро инвестиция във всеки заем и една със заеми с над 15% лихва (по-рискова). В ъпрвите две слагам еднаква сума. В последната 20% от сумата на горните. Чудех се, за да се инвестират правилно в Auto Invest как да ги подредя.. Най-логично ми се струва рисковата да е първа по приоритет с лимит на инвестиране сумата, която съм заложил. Втората да е също с лимит на вложената сума, а третата да е с по-висок лимит от вложената сума и така инвестициите и получените лихви да „преливат“ от първата надолу към най-оптимизираната.
    Какво ще кажете? Дали логиката ми е правилна?
    Поздрави!

    1. Да. Звучи логично, но се съмнявам, че ако наистина копирате моята стратегия с всичките й други параметри, изобщо ще намерите заеми с лихва над 15%.

    2. Здравейте, регистрирах се в Mintos през дадения линк, преведох пари, направих си лични автоматични стратегии, но в тях не се регистрира никаква инвестиция вече един ден. Има надпис, че поради голямо търсене автоматичното инвестиране е забавено и работят по проблема. Не работи и брояча за оригинаторите. Но като използвах тяхната нова автоматична стратегия Invest&access, тя моментално инвестира всичко, което зададох като лимит. Сега в сметката ми стоят неинвестирани средства, защото личните стратегии не работят. Имам следните въпроси:
     – бонусът 1% отнася ли се за инвестиции в новата автоматична платформа invest&access?
     – преведената, но неинвестирана сума поради технически затруднения на сайта ползва ли бонус, вероятно не.
     – удачно ли е да инвестирам наличните свободни средства в invest&access, докато оправят проблема, за да тече бонус върху цялата преведена сума, а след отстраняване на проблема да продавам и да прехвърля средства към моите индивидуални стратегии?
     Подквасихте ме да инвестирам в Mintos с чудесното представяне на платформата, за което Ви благодаря.

     1. Нямам нужда от отговор. Всичко се оправи. Имало е технически затруднения на сайта.

 13. Здравейте,последвах вашия линк за регистрация в минтос, получих потвърждение за успешна регистрация след качване на снимка на лична карта.Как да захраня акаунта си в минтос с превод от пейсера? Когато натисна бутона депозит и избера пейсера за превод ,в сайта на пейсера изискват iban и bic на получателя. В минтос имам само Account ID, какви стъпки да следвам, за да направя паричен трансфер?
  Благодаря за отделеното време!

 14. Здравейте, аз също последвах вашият линк към mintos, и сега искам да депозирам средства, но когато кликна на Transferwise, ме прехвърля направо в тяхния сайт в моя акаунт, а оттам не знам какво да направя – ако дам Send Money, ми изисква детайли и IBAN на получателя, а аз за mintos нямам такива.

 15. Pingback: Bondora Go&Grow - разумна инвестиция, подходяща и за начинаещи

 16. Pingback: Mintos ще предложи банкова сметка и дебитна карта

 17. Здравейте г-н Недев,
  изпълних Вашата стратегия за автоматично инвестиране, но виждам че така както е направена не ми излиза нито един оргинатор, аз ли съм сгрешил някъде или към момента има някакъв спад на оргинатори?
  Благодаря предварително!

  1. Оригинаторите само се увеличават. Вие си ги избирате по класове. Ако няма оригинатори – нещо сте объркали.
   Възможно е да няма кредити в даден момент, които да отговарят на условията. Ако това е проблема може да изчакате 1-2 дни и ако не се появят да свалите минималната лихва с 0.5-1%. Автоинвестора динамично показва броя на кредитите, отговарящи на условията.

   1. Аха, мисля че с отговора на следващият ми въпрос ще дойде и решението:
    В графа рейтинг какви оригинатори с какъв ранг трябва да бъдат? Или може би тях изобщо не ги настройвам предвид зададеният процент? Другото което ми прави впечатление е че полето за диверсификация от настройките ми е неактивно, това на какво се дължи?

    1. От А до В-. Настройват се. Полето за диверсификация трябва да е активно, но ако не ви излизат оригинатори няма как да диверсифицирате 😉 Надявам се, че сте избрали валута EUR за кредитите?

     1. Да EUR ми е валутата, избрал съм, от А до В- са, всичко е както сте го описали, но… не ми излиза нито един оригинатор, дори още в настройките когато трябва да ми излязат нито един оригинатор не ми се появява 🙁

 18. Поздравления за ентусиазма и желанието да помогнете в популяризирането и разбирането на тези нови възможности. Искам да Ви изпратя малки материали, които тук няма как да прикача, затова, ако сте заинтересован, моля, изпратете ми кратък мейл.

  1. Здравейте,
   Платформата печели от таксите, които взема от оригинаторите. За всеки купен от инвеститорите кредит платформата получава процент от кредита от оригинатора, който го е отпуснал и пуснал за продаждба.

 19. Здравейте,

  Искам само да попитам коя е по сигурна и печелишва платформа – mintos или uivo? Имам профил в uivo от миналата година с цел да видя какво става и тествах с малка сума. В момента обмислям няколко варианта и стигнах до извода коя от двете платформи.

 20. Недев,доколкото разбрах трябва да си поръчам мастеркарт от ,,трансферуазъ,, но как до я попълня с 20 евро?
  Поздрав-Пламен

 21. Недев,пак съм аз Пламен.Та реших да вкарам пробно няколко евро в минтос но след като избрах начин на плащане визата ми от уникредит ето какъв надпис ми излезе от банката ми-

  Verified by Visa
  memberLogo

  Welcome to VBV
  Услугата Verified by Visa осигурява повишена защита на покупките в Интернет чрез проверка на идентичността на картодържателя преди потвърждаването на всяка покупка.

  Може да научите повече за услугата Verified by Visa на адрес:

  „http://visa.com/verified“

 22. Your transfer’s complete

  We sent 5.06 EUR to Mintos Marketplace AS. The rate for your transfer is 1 BGN → 0.5113 EUR.

  стана най-после.

  1. Здравейте,
   Сумите, които сте инвестирали в Минтос декларирате ли ги в БНБ, когато надвишат минималната сума.

   1. Не знам за какво деклариране в БНБ става въпрос и за каква минималма сума, но нищо не декларирам в БНБ. Декларирам си приходите от лихви в НАП веднъж годишно к си плащам данъците.

 23. Недев,помагай.Не мога да се оправя с тегленето от Минтос.
  Непрекъснато ми искат да потвърдя евро айбана си.
  Обърнах сайта наопаки ,но такова поле да впиша айбан в евро или в бг няма.Отидох в трансферуайза и там виждам, че имам автоматично даден ми евро айбан от Мюнхен.Аз си направих евро сметка в моята банка/Уникредит/ и днес добавих айбана в списъка с мои сметки в трансферуайза, но парите така си стоят в историята на минтоса като изтеглени.
  На път съм да му тегля една българска ……..

 24. Здравейте, регистрирах се в Mintos през дадения линк, преведох пари, направих си лични автоматични стратегии, но в тях не се регистрира никаква инвестиция вече един ден, въпреки че излезоха много оригинатори, които отговарят на филтрите. Има надпис, че поради голямо търсене автоматичното инвестиране е забавено и работят по проблема. Но като използвах с помалка сума тяхната нова автоматична стратегия Invest&access, тя моментално инвестира всичко, което зададох като лимит. Сега в сметката ми стоят неинвестирани средства, защото личните стратегии не работят. Имам следните въпроси:
  – бонусът 1% отнася ли се за инвестиции в новата автоматична платформа invest&access?
  – преведената, но неинвестирана сума поради затруднения на сайта ползва ли бонус, вероятно не.
  – удачно ли е да инвестирам наличните свободни средства в invest&access, докато оправят проблема, за да тече бонус върху цялата преведена сума, а след отстраняване на проблема да продавам и да прехвърля средства към моите индивидуални стратегии?
  Подквасихте ме да инвестирам в Mintos с чудесното представяне на платформата, за което Ви благодаря.

   1. Владимир Валентинов

    Здравейте г-н Недев, имам един въпрос. Как става обратното изкупуване на заем от оригинатора? Изтичат 60 дни забавяне и автоматично ли го изкупува или аз го продавам, натискайки sell?

 25. Може ли още малко инфо – В кой случай може да загубим пари вложени в кредити с гаранция. Само при фалит на оригинатор ли. При фалит, парите окончателно ли се губят, или има варианти за възвръщане на част или всички. Има ли предварителни индикации, че даден оригинатор ще фалира, например намаляне на рейтинга му или други.

  1. Да, при фалит на оригинатор е възможно да има загуби. Не е задължително да е цялата сума. Има процедура по фалита, от която по принцип може да се възстановят част или дори цялата сума. Колко време ще отнеме и колко точно пари ще се възстановят никой не може да каже предварително. По принцип има индикации, които може да доведат до намаляване на рейтинга, но всичко може да се случи и изненадващо без предварителна индикация, макар да е по-малко вероятно.

 26. Здравейте,
  страхотна реклама, но малко инфо за данъците, които ще трябва да се плащат в НАП? В края на годината ли се декларират, само върху печалбата ли или върху цялата сума, която се изтегли? Тези въпроси също не са без значение и са разход, който има значение.
  Благодаря предварително!
  С уважение Марков

  1. Даължите данък печалба върху спечелените лихви. Ако се инвестирали 1000 лева и сте спечелилили пре годината 120 лева, трябва да декларирате тези 120 лева и да платите данък от 10% (12 лева). Повече за данъците има в тази статия https://www.vivainvest.eu/danaci-p2p-2018/

 27. Здравейте,
  На скрийншота се вижда, че сте изючили няколко държави от „Автоинвеста“ , но не и заеми от тип „C“ и „D“. Бихте ли споделили аргументите си.
  Поздрави.

 28. Филип Георгиев

  В началото на месеца mintos ме изненадаха неприятно, че не мога да се логна в сайта, без да позволя изпълнението на js от трети страни. В първият момент сайтът дори не вадеше правилна грешка и ми отне време докато разбера, какъв е проблемът, а поддръжката обясняваше, че всичко е нормално, но все пак коригираха съобщението за грешка.
  Много е тъжно, когато уж голяма (в сектора си) компания няма хора, които да разбират и прилагат добри практики за privacy и security. И се тупат в гърдите как „they help us with added security. So, we need those scripts.“. Ами не, не сте блог с рецепти за готвене, където ми е все тая, колко скрипта са навързали от 15 други сайта, просто защото съм ги отрязал всички. Поверил съм ви парите си, а нямам достъп до тях…

 29. Здравейте, дължат ли се такси от страна на българската банка при превод от левова сметка през Trustly? В сайта на Минтос пише, че няма такси от Trustly и не ми става ясно това банката като стандартен превод ли ще го отчете или ще има такса за превалутиране, и ако да – каква би била тя?

 30. Здравейте, благодаря за подробната статия!

  Исках да ви питам имате ли наблюдения, сравнения или препоръка във връзка с P2P crowdfunding платформите от типа на CrowdEstate, EstateGuru или подобни които са концентриране в проекти с недвижими имоти? Какви биха били важните допълнителни рискове при тях сравнени с платформи като Mintos или Bondora например?

  Благодаря предварително дори и ако имате линк към някоя интересна статия защото информацията която намирам досега доста се различава.

  1. Начина на инвестиране при тях е много различен. Там няма гаранция за обратно изкупуване, но обикновено има обезпечение с имота. Има определени специфики, които планирам да опиша в следващи ревюта. И EstateGuru CrowdEstate са много добри платформи, които използвам и планирам скоро да им направя подробни ревюта.

 31. Г-н Недев, след като се верисифицирах в Mintos, забелязах че вместо Petar ми излиза Petar Ivanov ( тоест на мястото на името ми съм написал името и презимето си). Според вас при теглене на суми от Mintos, това проблем ли ще е?

 32. Здравейте,
  От няколко години инвестирам в различни P2P платформи. Преди няколко дена попаднах на следната тема в уважаван от мен форум: shorturl.at/lsO06
  Ако може да се вярва, излиза че 80-90% от оригинаторите в Минтос са свързани фирми и холдинги, които на всичкото отгоре са свързани и със самата платформа. Отчитайки горната информация, последните няколко фалита и отнемане на лицензи на оригинатори в Минтос и последвалите действия на Минтос, преценявам че лично за мен риска, който поемам като инвеститор е драстично по-висок, отколкото би трябвало да бъде. Също така на практика диверсифицирането по държави и оригинатори също се обезсмисля до голяма степен…
  Как бихте го коментирали Вие?

  Пожелавам по-добра 2020-та за всички!
  Поздрави!

 33. Здравейте,

  от къде в минтос мога да получа точна справка за доходите ми през 2019, които трябва да декларирам и върху които трябва да платя данък?

  Благодаря!
  Георги

 34. Здравейте,

  Искам да попитам на колко дни се дели годишния лихвен процент 6,75 в Go & Grow на Бондора при изчисляването на лихва ежедневно.

  Благодаря!
  Десислава

 35. Здравейте,
  имам следния въпрос: Искам да изтегля всичко инвестирано до момента и за целта дадох „СТОП“ на стратегиите за инвестиране с надеждата, че като спра да ре-инвестирам средствата си и изтече времето на вече инвестираните, всички средства ще бъдат изтегляеми. Въпроса е че минава много време а голяма част от средствата са в раздел „In Recovery“. Колко трябва да изчакам след като съм инвестирал в кредити с макс. период 3 месеца? И какви са стъпките за излизане от инвестиции и изтегляне на всички средства?

 36. Здравейте Г-н Недев,
  За няколко дни научих изкючително много от вас и Виваинвест. Благодаря за информацията.

  Реших, да инвестирам и аз. В момента живея в Лондон, което за съжаление ме ограничава и не мога да ползвам Минтос. Може би, чрез ВПН и смяна на ИП адрес, но за момента пробвах много лека инвестиция в ПийрБери. Доста бързо ми депозираха париха и веднага инвестирах в няколко много кратки заема – като доходноста (разбира се за няколко дни) е изчислена на 14%. Ще се старая да я запазя за напре този % и дори ако мога да го увелича.

  Тук прочетох, че препоръчвате инвестиране в минимум 1000 евро, като разпръснем инвестиции в над 100 заема. На този етап не се чувстрам достатъчно уверен, за такава сума (млад счетоводител – пари малко, гърч много)- Но моята стратегия е да снасям по около 100 евро всеки месец и просто с времето да слагам повече и повече заеми и да разпръсквам портфолиото допълнително.

  Бихте ли ме посъветвали, ПийрБери (след като Минтос не е опция) добър вариант ли е? Стратегията за малки суми на месец струва ли ви се добра, или е по-добре да почна с 1000 евро още от началото.
  Имате ли опит в инвестиване в дългосрочни кредити?

  Благодаря предварително. Всичко най-добро и успех занапред. Бъдете здрав.

  1. Peerberry е отличен вариант. Почнете с колкото прецените, за да се чувствате спокойно. Идеята да имате поне 100 кредита е само препоръка, за да работи правилно статистиката. Нищо повече. Успех!

 37. Ще има ли скоро годишена версия на „Какво се случи в света на П2П платформите през 2020г?“

  Интересно е да се прочете обобщено за всичките платформи, които се коментират в сайта. Например, част от оргинаторите в Минтос обявиха фалит, Бондора намалиха депозирането на 400 Евро наведнъж и т.н.
  Очаквам го от Декември месец. Нядявам се да е съвсем скоро

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *