fbpx
Продължете към съдържанието

6,75% годишно носи алтернатива на депозит с висока лихва

Вапите пари - във вашите ръце!

Търсите депозити с висока лихва през 2019? Няма да намерите. Отмина времето, в което банките предлагаха депозити с висока лихва. Актуалните предложения са с близки до нулата лихви. Те не само не носят доходност, но дори и не компенсират инфлацията. На фона на нулевите лихви по банковите депозити вложителите търсят алтернативи, предлагащи по-висока доходност, без това да е свързано със значителен риск. Такава алтернатива предлагат платформите за споделено кредитиране (peer2peer lending, P2P Lending).

Занимавам се с инвестиране в споделено кредитиране от 2016. Използвам различни платформи и реализирам доходност между 7 и 16% годишно. В началото беше необходимо да отделя доста време, за да науча тънкостите на този вид инвестиране. Отне ми време да намеря оптималната инвестиционна стратегия за всяка платформа, която да носи добра доходност при минимален риск. Усилието определено си заслужава, но повечето хора не са склонни да го направят. Те просто търсят лесна възможност да вложат изгодно парите си. Такава възможност вече съществува и това е Bondora Go&Grow – алтернатива на депозит с висока лихва от 6,75% и внасяне и теглене без ограничения и без да губите натрупаната доходност.

– алтернатива на депозит с висока лихва от 6,75% и внасяне и теглене без ограничения и без да губите натрупаната доходност.

От юни 2018, една от най-големите платформи за споделено кредитиране в Европа  предлага нов продукт Bondora Go&Grow. Той е изключително подходящ за вложители, които търсят добра доходност при нисък риск и не желаят да отделят време, за да изучат тънкостите на този вид инвестиции и активно да ги управляват. 

Какво е Bondora Go&Grow?

Bondora Go&Grow предлага лесно вложение с много атрактивни условия:

 • Доходност от 6.75% годишно е доста висока лихва;
 • Незабавен достъп до вложените средства – вложението е безсрочно с незабавен достъп до вложените средства;
 • Не изисква време за обучение и управлението на парите;
 • Вложението e в евро и няма валутен риск от промени на курса;
 • Доказана и надеждна платформа, лицензирана от европейски регулатори;
 • Няма никакви такси, освен 1 евро такса при теглене без значение от сумата;
 • Дължите данък само, след като изтеглите парите си.

За много хора тези атрактивни условия може и да са достатъчни, за да вложат пари в Bondora Go&Grow веднага 😉 Не бързайте! Убеден съм, че когато става въпрос за пари, всеки сам трябва много добре да прецени всички рискове и доколко дадените обещания са реалистични и изпълними. Затова ще разгледаме в детайли всяко едно условие на Bondora Go&Grow и свързаните с вложението рискове.  

Препоръката ми е да вложите парите си, само след като се запознаете с детайлите и решите, че това наистина е добро предложение за вас. В допълнение ще ви предложа и възможност да получите малък бонус от 5 евро при първоначалната регистрация за Bondora Go&Grow.

Доходност от 6.75% е отлична лихва

Първо искам да обърна внимание, че тази доходност не е гарантирана лихва, но е съвсем реалистична и дори умишлено занижена. На практика за почти 10 годишната история на Bondora, средната годишна доходност е над 9% през цялото време! Тази доходност е доказана от над 40,000 инвеститора, вложили в платформата над 150,000,000 евро! За този 10 годишен период тази доходност е постигната при доста различни пазарни условия. Може да приемем, че има достатъчен запас, който да осигури обещаната доходност от 6.75% годишно.

Доходност в резерв

Моята лична доходност на платформата в момента е 14.2%, като използвам специфична стратегия с индивидуален подбор на кредите, в които инвестирам чрез Bondora Portfolio Pro. Със сигурност специалистите в Bondora спокойно ще постигнат подобна, че и по-добра доходност. Всъщност, доходността за вложителите в продукта Bondora Go&Grow реално е ограничена (по собствените думи на Bondora) на 6.75%. Доходите над тази стойност се реинвестират като буфер, който да осигури в бъдеще същата доходност, независимо че официално от Bondora не дават гаранция за това.

За сравнение, мога да споделя впечатление от двугодишното ми използване на популярната в България платформа за P2P инвестиране iuvo. На нея съм постигнал реална годишна доходност от 8,54%. Това e повече, но е постигнато с доста отделено време за определяне на оптималната инвестиционна стратегия и периодичното й актуализиране. От друга страна, за изтеглянето на 2000 евро бяха необходими над 3 месеца, без да ползвам вторичния пазар. Важно е да отбележим, че стратегията ми е да инвестирам само в краткосрочни заеми основно до 3 месеца.

Атрактивна и реалистична доходност

Уверено можем да приемем, че годишната доходност от 6.75% е осигурена и съвсем реалистична. Предвиден е и значителен запас, който да я поддържа на това ниво, дори и при сериозна промяна на пазарните условия. Предвид, че парите не са вложени за определен срок, ако условията се променят и тази доходност вече не е атрактивна, веднага може да изтеглите вложението си.

Накратко, доходността от 6.75% годишно е атрактивно и напълно реално предложение, като се има предвид, че Bondora Go&Grow не изисква никакви усилия и предлага незабавен достъп до парите ви!

Незабавен достъп до парите

Аналогично на безсрочния депозит, Bondora Go&Grow не налага никакъв минимален срок за влагане на парите. Дали ще ги вложите за няколко дни, няколко месеца или няколко години е ваше решение. Хубавото е, че имате свободата да го промените по всяко време. Това е важно, тъй като ако направите 5-годишен депозит в банка ще получите доходност по-малко от 0.64%. Ако лихвите след 2-3 години се повишат дори само до 1-2%, то реално ще загубите доходност до падежа му. Ако го развалите отново ще загубите, тъй като няма да ви бъде изплатена лихва, а вероятно ще има и допълнителни такси.

Незабавна ликвидност

Bondora Go&Grow позволява да изтеглите парите си в рамките на следващия работен ден, като запазите цялата натрупана доходност. Това е голямо предимство пред другите P2P платформи. При всички други алтернативи изтеглянето на вложението е свързано с чакане и загуба на доходност.

Осигурена ликвидност

Bondora оперира с огромен обем средства – само през Юли 2018 новите вложения са над 5,400,000 евро. Има и голям брой вложители (почти 40,000).  Уверено можем да приемем, че подобно на банките, е заделила нужните резерви, за да предостави ликвидност и изтегляне на вложението по всяко време. Разбира се, трябва да се има предвид, че това е валидно при нормални пазарни условия! Ако всички започнат да теглят едновременно, това не може да се случи и определено ще има забавяния. Подобна беше ситуацията и с някои банки у нас, когато за тях се пуснаха слухове, че не могат да обслужват плащанията.

Ликвиден риск

Никоя платформа, нито банка в света, не може да удовлетвори едновременното искане за теглене на всичките си вложители. Този риск трябва да се има предвид, ако решите да вложите парите си. Никоя банка не го заявява ясно, но той с пълна сила важи за всички банки. Чест прави на Bondora, че ясно е заявила, че възможността за незабавно изтегляне на вложените средства е при нормални пазарни условия и не е гарантирана. Пълната прозрачност е ключова за изграждането на доверие и при Bondora тя е на ниво.

Накратко, вложението няма минимален срок и уверено можем да приемем, че Bondora е в състояние да осигури незабавно изтегляне на вложените средства, при нормални пазарни условия. Последното уточнение важи и за всички банки.

Влагате пари лесно. Не изисква време за обучение и управление

Bondora Go&Grow е революционен продукт, който позволява високо доходно P2P инвестиране за хора без никакъв опит и познания в тази област. Продуктът е толкова прост и лесен, колкото е откриването на онлайн депозит в банка. Процесът на регистрация е лесен и удобен. Задължително се регистрирайте с вашите реални данни, защото ще бъдат проверени. Трябва да предоставите копия на личните си документи, заради изискванията за предотвратяване прането на пари.

Няма нужда от обучение

Може да започнете да получавате доходност веднага, без да е нужно обучени и разучаване на функциите на платформата. Настройването на параметрите на Bondora Go&Grow е много лесно. То е необходимо единствено, за да знаете:

 • с каква цел спестявате;
 • дали и колко ще довнасяте месечно;
 • за какъв период спестявате;
 • колко ще бъде натрупаната сума в края на периода.

Просто, лесно и ясно и всичко се вижда в рамките на един екран:

параметри на депозита, очаквана доходност - депозирана сума, натрупана лихва и обща сума в края на периода

Конкретен пример от горния екран. Влагате 1000 евро и всеки месец довнасяте по 100 евро. След 5 години ще сте внесли общо 7000 евро, ще имате обща доходност от 1463 евро или натрупана сума от 8463 евро. Просто и ясно! Не съм видял българска банка, която да представя депозит по този достъпен и ясен начин.

Няма нужда от управление на инвестицията

Това е всичко. От тук нататък, остава само да внасяте парите, без да се интересувате от нищо друго. Не е нужно да разучавате тънкостите на различните видове кредити, рейтинги, гаранции и обрано изкупуване, надеждност на кредитополучатели и кредитори, да следите състоянието на портфейла си, да продавате и купувате на вторичен и първичен пазар. Не е нужно да следите какво се случва със забавените кредити или в каква степен се събират фалиралите. Не е нужно да определяте оптималната, за вашия рисков профил и спецификата на платформата, стратегия за инвестиране и периодично да я актуализирате според промените на пазарните условия и самата P2P платформа. Всичко това ви е спестено с Bondora Go&Grow!

Накратко, Bondora Go&Grow не изисква от вас да инвестирате време в обучение за особеностите на споделеното (Peer2Peer) кредитиране и конкретната P2P платформа, както и да полагате усилия, свързани с управлението на вложените средства. Bondora Go&Grow е отличен продукт за пасивно влагане на средства, които можете да ползвате когато ви потрябват и без да губите натрупаната лихва.

Вложение в евро. Няма валутен риск от промени на курса

Валутата на Bondora Go&Grow е евро, което е идеално за всички в Еврозоната, както и за такива като нас с фиксирана към еврото валута. Напълно елиминиран е валутният риск – промяната на курса на валутата. Специално за България, спестяването в евро е допълнителна защита от (минималния в момента) риск от обезценяване на лева при вземане на решения за премахване на валутния борд.

Проблем в нашата страна може да бъде цената на банковия превод към Bondora Go&Grow, тъй като българските банки имат безобразно високи такси за валутни преводи. Повечето български банки не предлагат преводи през системата SEPA, която е безплатна в по-голямата част от Европа. Тези които предлагат такива, все още изискват доста високи такси. За щастие, може да използвате услугите на Paysera и TransferWise, които са напълно безплатни. И двете услуги поддържат левови сметки в български банки и предлагат много изгоден курс за превалутиране на левовете в евро. Така преводът реално ще ви струва колкото левов превод в българска банка. Отличният курс, който ще получите е допълнителен бонус!

Ръководство стъпка по стъпка как да депозирате пари в Bondora ще намерите тук.

Доказана и надеждна платформа, лицензирана от европейските регулатори

Bondora е доказан лидер на P2P пазара, стартирал през 2009 година. Към момента има почти 40,000 инвеститори, които са инвестирали чрез платформата над 140,000,000 евро. Вложителите са получили доходност от над 19,000,000 евро. Мненията за Bondora в TrustPilot са много добри. Платформата е е отлично оценена с 9 от 10 точки от над 600 вложители. Над 70% са дали отлична оценка, а 20% много добра (можете да видите детайлите тук).

Лицензирана от 3 регулатора

От голямо значение е, че Bondora е регулирана P2P платформа от 3 (три!) независими финансови регулатора – на Естония, Финландия и Великобритания. Те имат много сериозни изисквания,  които гарантират спазването на най-високите финансови стандарти, добри практики и защита на спестяванията на клиентите. Клиентските средства се държат в отделна попечителска банкова сметка и не могат да бъдат ползвани от компанията. От една страна, това защитава от измами и злоупотреби. От друга, гарантира, че при евентуален фалит на платформата, средствата на вложителите ще бъдат защитени. Те няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията й, а в последствие ще бъдат върнати от синдика.

Отлично представяне на кредитния портфейл

Много малка част от заемите, предоставени от Bondora, не се обслужват редовно. Това се дължи, от една страна, на стриктния процес за подбор на кредитополучателите и ефективното управление на кредитния риск. От друга страна, на пазарите където се отпускат кредитите. Над 61% от кредитите са в Естония, 36% във Финландия и само 3% в Испания. Първите две държави имат много ниско ниво на кредитен риск. Комбинирано с прецизния подбор на кредитополучателите води до голяма финансова стабилност на кредитора.

Bondora е доказана платформа за P2P инвестиции, високо оценена от вложителите. Оперира на пазари с висока финансова дисциплина и е лицензирана от 3 европейски регулатора. Всичко това води до максимална защита на вложените средства, в съответствие с най-добрите стандарти за P2P кредитиране.

Няма такси, освен 1 евро при теглене без значение от сумата

Любим на банките и много неприятен за клиентите им похват, в ерата на нулевите лихви, е да слагат такси за всичко. Същите са и пенсионните фондове. Те освен, че предлагат „отрицателна доходност“, взимат и такса от 2% за всяка вноска и 4% годишно за управление. В случая с Bondora Go&Grow нещата стоят просто и ясно. Няма никакви такси за откриване, закриване, управление, поддържане или довнасяне.

Има една единствена такса – 1 евро при теглене без значение от сумата. Тази такса определя и за какво не е подходящо да използвате Bondora Go&Grow – за често теглене на малки суми. Такъв подход лесно може да изяде доходността. Ако ви се налага да теглите, правете го или всичко наведнъж или на по-големи суми. При 1000 евро таксата за теглене от 1 евро е символичният 0.1%.

Bondora прилага честен разходно-ориентиран подход при определянето на единствената такса, която имат – при теглене. Тя е фиксирана, тъй като административните разходи са едни същи за всякакви суми. Не такъв подход прилагат повечето банки. При тях таксите често са процент от сумата, независимо, че разходите им за дадената операция по никакъв начин не зависят от нейния размер.

Bondora Go&Grow няма скрити такси. Единствено такса за теглене от 1 евро без значение от теглената сума. Бонусът от 5 евро, който ще получите при регистрация в Bondora от този линк, също не зависи от вложената сума. Той ще бъде добавен към вложената сума в началото и върху него ще се натрупва лихва за целия период на влога ви.

Дължите данък само, след като изтеглите парите си

Bondora Go&Grow е данъчно оптимизиран продукт. Неговото използване намаля до минимум дължимия данък, при това напълно в рамките на закона. Данъчните му предимства са следните:

 1. Доходността от 6,75% е нетна. В нея са отчетени всички загуби от фалирали кредитополучатели. При традиционните P2P продукти, данък се дължи върху всички получени приходи от лихви. От тях не могат да се приспаднат загубите от фалирали кредити. Така реално се плаща по-висок данък от дължимия. При Bondora Go&Grow този проблем е избегнат, тъй като всички загуби са включени в реалната доходност от 6.75%.
 2. Лихвата се натрупва и ако държите вложението си няколко години ще получите по-добра доходност. Лихва ще се натрупва и върху сумата, която бихте платили като данък всяка година за реално получения доход.

При Bondora Go&Grow, аналогично на депозитите, които се олихвяват на падеж – дължите данък само в годината, в която изтеглите вложението си. Имайте предвид, че платформата няма да ви удържи дължимия данък, както го правят банките. Ще трябва да го декларирате сами и това е ваше задължение, ако сте изтеглили влога си. Само с един бутон, може да получите справка за получената доходност за периода, която да приложите към данъчната си декларация.

Допълнителни предимства, които правят Bondora Go&Grow още по-гъвкавo и удобно вложение:

 1. Позволява да създавате множество влогове, в които да спестявате за различни цели.  Избраната цел не оказва влияние върху параметрите на влога. Лихвата винаги е 6.75% и какъвто и срок да зададете, винаги може да изтеглите парите, ако ви потрябват предварително. Целта е само да имате ясна визия за какво спестявате и кога ще достигнете желаната сума с избраната начална и месечна вноска. Това дребно удобство е полезно за възпитаване на финансова култура и целево спестяване.
 2. Позволява да създадете спестовен план. За всеки отделен влог може да зададете вноска, която ще добавяте месечно. Може да настроите сумата автоматично да се взема от вашата дебитна или кредитна карта. Така няма опасност да пропуснете вноска и да не постигнете целта си. Това е полезно за възпитаване на спестовност и култура за финансово планиране.
 3. Позволява да направите споделен влог, в който да спестявате заедно с приятели за конкретна цел – например пътешествие, екскурзия или … ремонт на входа 😉 Може да добавяте хора към даден влог, като всички виждат какво е състоянието му и могат да внасят в него. Може да определите и кой, освен вас, може да тегли. Това е интересна възможност за споделено целево спестяване, като ще получите добра доходност, събирайки нужната сума.

Как аз лично ползвам Bondora Go&Grow?

Тъй като държа да опитвам собствените си гозби, аз самият вложих в Bondora Go&Grow. Бях убеден, че за човек с моите знания и умения в тази област, това не е най-доходоносната инвестиция.  В момента, обаче, съм изключително доволен от нея и редовно добавям нови средства.

Започнах тестово с 1000 евро на 21.06.2018 – броени дни, след като Bondora Go&Grow беше достъпен за инвеститори. Настройките ми са за допълнителен доход и очакван хоризонт от 3 години. Те не оказват никакво влияние върху доходността или ликвидността. Реално създавате спестовен план, който да ви дава представа за постигането на заложените цели и очакваната доходност.

Създаване на влог - депозит с висока лихва и довнасяне

В моя случай, зададох 3 години и допълнителен месечен депозит от 100 евро. Платформата автоматично изчисли общата депозирана сума на 4600 евро, очакваната доходност на 583 евро и общата сума в края на трите години на 5183 евро.

Реални резултати за 60 дни

Ето как изглежда тази реална инвестиция след 60 дни:

Цели на депозита - вашият депозит натрупаната лихва и общата сума

На първия месец ми показва, че съм депозирал 23% от общата сума, но изоставам целта си, защото не съм направил месечния си депозит от 100 евро.

Полезна е възможността да автоматизирате месечния си депозит чрез кредитна или дебитна карта. Ако го направите Bondora ще го взема автоматично от посочената карта всеки месец. Така няма опасност да го забравите или пропуснете. Аз предпочетох да го правя сам, но ако смятате, че може да се разсеете, възможността за автоматизация е удобна. Вижда се, че не съм го направил този месец и изоставам от плана. Напомня ми да добавя 100 евро, което и възнамерявам да направя.

Добавената от Bondora доходност е 11.98 евро за 60 дни, което е лихва от 1,09%. Това е отличен резултат. Лихвата за 2 месеца надхвърля годишната доходност на банковите депозитите в момента. На годишна база е над 6 пъти по-висока от банков депозит! Изчислена като проста лихва доходността от 1,09% прави 6,54% годишна лихва. С капитализиране (натрупване на лихва върху доходността) дава точно очакваната годишна лихва от 6,75%.

Теглене на пари

Тегленето на пари от Bondora Go&Grow става на две стъпки. Първо избирате влога, от който искате да теглите, натискате бутона Withdraw и посочвате сумата, която желаете да изтеглите. При това парите веднага се прехвърлят в личната сметка в платформата. За да ги изтеглите е нужно още веднъж да избере Withdraw funds от основното меню. След това ще се появи екран, в който да изберете къде желаете да изтеглите парите си (ако сте внасяли средства по различни начини). В моя случай ми дава възможност да избера между Visa картата и сметката ми в Paysera. Във всички случаи преводът е безплатен.

възможност за незабавен достъп до парите

Преводите се изпълняват още същия ден, ако са в рамките на работното време. Най-късно на следващия работен ден са налични в сметката ми. Bondora прилага мерки срещу прането на пари. Тегленето  може да става само по сметки на ваше име, от които сте внесли поне 1 евро. Това е много полезно, тъй като няма опасност да сгрешите сметката или друг да изтегли парите ви.

Много или малко е лихва от 6,75%?

На този въпрос всеки трябва да си отговори сам. Ако имате нулева толерантност към риск, то тази лихва едва ли е достатъчна, за да го компенсира. В този случай за вас остават само банковите депозити, където и 1% е висока лихва. Ако пък търсите максимална доходност и сте склонни да поемете по-големи рискове, може да получите доста повече. С внимателно избрана стратегия на различни платформи може да постигнете и над 14% лихва. Разбира се това изисква време, усилия и ефективно управление на риска.

За мен Bondora Go&Grow е балансиран продукт за хора, които не желаят да отделят време за оценка на рисковете, изграждане и актуализиране на стратегии. За тях лихвата от 6,75%, е в пъти по-висока от банковите депозити, стига да са склонни на по-висок риск.

Рискове

След като разгледахме всички предимства, които предлага на вложителите Bondora Go&Grow, важно е да обясним и какви са рисковете.  Всички рискове, свързани с възможността на Bondora да изпълни поетите към вложителите ангажименти, вече подробно ги разгледахме.

Основният риск е, че за разлика от банковите депозити, които са гарантирани до 100,000 евро, Bondora Go&Grow не е гарантиран от никакъв фонд. Трябва добре да прецените дали сте склонни да поемете този риск. Независимо, че вероятността е минимална, съществува възможност да изгубите цялата вложена сума. Въпреки, че е лицензирана от три отделни финансови регулатора и средствата на вложителите се съхраняват в отделна попечителска сметка, такъв риск съществува.

Този материал има аналитичен характер и разглежда една инвестиционна възможност, която може и да не подходяща за вас. Написаното по никакъв начин не е и не бива да се приема, като препоръка за инвестиция!

Лично за себе си, аз съм преценил, че рискът е минимален и си заслужава. Двугодишният ми опит от инвестирането в P2P кредити е изцяло положителен. За пръв път Bondora Go&Grow предлага възможност за влагане на пари с много добра доходност от 6.75%, без да изисква срок, в който не може да ползвате парите си.

Ако и вие смятате, че това предложение е подходящо за вас и рискът си заслужава, можете да се регистрирате в Bondora и ще получите 5 евро бонус без значение от инвестираната сума. Надявам се да останете доволни от резултатите си като мен.

Това не е инвестиционен съвет

Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя. 

Опит и мнения за P2P инвестиции 💬

Ако все още не сте се включили в нашата Facebook група за P2P инвестиции, препоръчвам ви да го направите – http://bit.ly/P2PGroupBG. Там ще намерите над 4000 души с опит и интереси в P2P инвестициите и финтех. Присъединете се, за да чуете други мнения, да споделите опит, да натрупате знания или да зададете въпроси!

Споделете тази статия с вашите приятели, за които смятате че ще е интересна и полезна 👍

98 коментара за “6,75% годишно носи алтернатива на депозит с висока лихва”

 1. Здравей,
  Има ли лимит на инвестицията в кредит? Процент от баланса по сметката си?

  1. Това е ако се инвестира ръчно – например с Bondora Portfolio Pro – там може да се задават много условия, включително и тези два параметъра.
   При Bondora Go&Grow не се задава нищо. Просто внасяте пари, получавате 6,75% лихва върху тях и когато решите ги теглите. Това е всичко.
   Не се занимавате с управлението на парите по никакъв начин. Също като при безсрочен депозит с 6,75% лихва.
   Идеята е да лесно и ликвидно. Цената за това удобство е по-ниската лихва, от тази която можете да получите при активно управление. Но ако стратегията е неразумна – може и да загубите.
   Докато при Bondora Go&Grow – лихвата над 6,75% се натрупва във фонд, чиято идея е да компенсира по-големи загуби или по-ниска доходност ако в бъдеще има такива и пак да стигне до 6,75%.

 2. Pingback: Банковият депозит-сигурен начин да изгубите пари - vivainvest - P2P инвестиции, финанси, вложения с висока доходност, алтернативи на депозит с висо

 3. Pingback: Над 40,000 инвеститора се доверяват на Bondora -

 4. Pingback: Кой наистина стои зад Iuvo Group? - Вижте реалните собственици

 5. Здравейте,

  Не ми става ясно, какво ще ми струва, ако заредя акаунта си в Bondora GG чрез VISA/Mastercard?

  Банката дали ще ме таксува 19€ като за банков превод или е като virtual POS terminal?

  При положение, че имам банкова сметка в € в Райфайзен Банк с Mastercard към нея и доколкото знам нямам допълнитени такси за пазаруване в интернет, има ли смисъл да използвам услугите на Transferwise или Paysera?

  При теглене чрез VISA/Mastercard доколкото разбирам отново няма друга такса освен 1€ на Бондора ГГ

  Виждам че въпросите ми са обяснени и в другата Ви статия за различните начини за депозиране на средства, но исках да уточня. 🙂

  Поздрави!

  1. Така както го описвате вероятно няма да ви струва нищо. Със сигурност е като виртуален ПОС, а не като банков превод.
   Ако картата ви е в евро, такса за превалутиране няма.
   Струва ми се, че за вас, това е най-удобния и евтин начин да използвате Bondora Go&Grow.
   От страна на Bondora няма никакви такси и в двете посоки.

   1. Здравейте, г-н Недев,

    присъединявам се към дискусията със следния казус:
    искам да обърна внимание, че при зареждане на инвеститорската сметка в Bondora чрез Visa (в лева) освен таксата за превалутиране (която м/у другото е нормална), Банка ДСК ми начислиха такса от 1 лев + 1 % от сумата, тъй като това било покупка на инвестиционен продукт през интернет.
    Знаете ли дали тази такса присъства и при другите български банки и дали въобще като цяло е нормално прието да се начислява такъв тип такса?

    Благодаря и поздрави за това, което правите!

    1. Не знам. Всяка българска банка си измисля всякакви такси и си ги пише някъде. Затова лично аз препоръчвам да не ги използвате за нищо. Ако искате да използвате карта е най-добре да си прехвърлите сумата в TransferWise и да ползвате тяхната карта, която е абсолютно безплатна и няма никакви други такси и ограничения, освен за превалутиране.

 6. Pingback: На гости в офиса на iuvo - очакваните от инвеститорите подобрения

 7. Не знам. Всяка българска банка си измисля всякакви такси и си ги пише някъде. Затова лично аз препоръчвам да не ги използвате за нищо. Ако искате да използвате карта е най-добре да си прехвърлите сумата в TransferWise и да ползвате тяхната карта, която е абсолютно безплатна и няма никакви други такси и ограничения, освен за превалутиране.

 8. Pingback: Mintos ще предложи банкова сметка и дебитна карта

 9. Привет!

  1. Относно тегленето на пари, може би е важно да се допълни в статията, че ако е направен депозит с VISA/Mastercard, Sofort, Transferwise или Trustly няма да може да се верифицира банковата сметка. Аз лично депозирах с Transferwise и имам този проблем.

  Препоръчват да се направи еднократен депозит през банков акаунт ( SEPA ) може и да е на минимална стойност ( at least 0.01€ ).

  За повече инфо тук :https://www.bondora.com/blog/video-bank-account-verification/

  Виждам, че в примера в статията е използван Paysera като начин за депозиране и по този начин вероятно става. Ще направя втори депозит и аз през Paysera да видим.

  2. Освен това ми се струва, че Paysera е по-изгоден вариант от Transfer wise. При превалутиране на 500лева в евро през Paysera взимам 255.29 EUR, а през TransferWise – 254.75.

  Освен това TransferWise имат такса – 0.80 EUR при превод от акаунта им, което е най-евтиния вариант, ако не изпускам нещо.

  За Paysera скоро ще направя първия си депозит, но някъде бях чел, че има няколко безплатни превода в месеца. Като изключим ужасния им интерфейс, какво е предимството на TransferWise в този случай ?

  1. За Paysera най-неприятното е интерфейса. Предимствата на TransferWise са наличието на сметки, на американска, UK и IBAN по които може да се превежда от цял свят – това при Paysera просто го няма. Има напълно безплатна дебитна карта без такси, което при Paysera е с такси.
   Иначе Paysera имат 30 безплатни SEPA преводи на месец за физически лица.

   1. да, и аз имам TransferWise карта с активирани няколко валути. Питането ми беше по-скоро за конкретния случай – депозит в евро към платформата, че по-изгодният вариант и като превалутиране, и като такси за превод, е Paysera

    1. Честно казано не съм смятал чак в такива детайли. Целта ми случая е само да избегнем такса от порядъка на 20 евро, като я заменим с такса от по-малко от 1 евро. Иначе има доста възможности за преводи. В случая сериозен недостатък на Paysera е изключително неприятния процес на идентификация по Skype, който може да е труден за доста хора. Друг проблем е, че има платформи, които не приемат сметки от Литва, Латия и Естония, дори банкови такива, а IBAN-a на TransferWise е немски.

    2. Да, така e, преводът през Paysera излиза малко по-изгодно. При банков трансфер в лева Transferwise удържат 2 лв + 0.35% от преведената сума, но превалутират на възможно най-изгодния интербанк рейт. Paysera от друга страна не вземат комисиона, но курсът на превалутиране е малко по-кофти (но пък варира според сумата на превода). За сравнение при Transferwise получавам 1,272.82 евро за 2,500 лв, при Paysera получавам 1,276.48 евро за същата сума лв.

  2. Paysera няма такси,само превалутиране,аз ги ползвам ежемесечно за преводи.Спестявам доста пари само от факта,че спрях да плащам на Райфайзенбанк по 25 евро на валутен превод в държава от ЕС.Наглост е при превод на 6 евро напр.да ти начисляват 25 евро.

 10. Pingback: Банкнотата от 500 евро остава в обръщение през 2019 -

 11. Pingback: Ревю на PeerBerry - инвестирането лесно и доходно - 12% без никакъв опит

 12. Здравейте, относно тегленето на пари – възможно ли е то да стане преди т.нар. настъпване на падежа (макар че това не е банков депозит и не може да се нарече така) – в смисъл, ако е зададен период от 24 месеца, но се тегли на 14-тият месец – има ли значение, тегли се всичко с натрупаните дивиденти или се тегли само внесената от клиента част? Както и може ли да се тегли някаква част, а остатъкът да остане в сметката, с идеята на по-късен етап да продължат постъпленията от страна на потребителя?

  1. Няма падеж. Това, че давате 24 месеца си е ваша цел. Все едно имате безсрочен депозит, на който се начислява лихва всеки ден. Във всеки момент може да изтеглите цялата сума – внесените средства и всички натрупани лихви. Може да изтеглите и само част от сумата, като от този ден лихвите ще се натрупват върху останалата сума. Постъпленията си продължават. Лихвата се начислява ежедневно и можа да внасяте и теглите по всяко време без да губите нищо.

 13. А може ли да се внася по-голяма сума от зададената вноска ( в примера по-горе 100 евро, мога ли да внеса 130 евро)? Благодаря

  1. Да. Може да внасяте и теглите колкото искате по всяко време. Включително може да надхвърлите поставената целева сума. Това е просто цел, към която да се стремите. Аз моята вече съм я надхвърлил над два пъти 🙂

 14. Pingback: Bondora Go&Grow - разумна инвестиция, подходяща и за начинаещи

 15. Bondora направиха някои промени по сайта си. Как виждатеколко пари сте внесли по дадена сметка и каква е натрупаната ви лихва до момента?

 16. Здравейте,
  Относно Бондора ГГ, възможно ли е да се направи еднократна вноска без допълнителни внасяния? Тъй като разполагам със средства в евро, Paysera / Transferwise не са опция за преводите. Идея за друг евтин вариант на превод ?
  Благодаря!

  1. Здравейте!
   Може да е еднократна вноска. Няма изисквания за дованасяне. Това е само възможност, която не е задължителна. Ако парите ви са в евро в Българска или европейска банка, то най-левния начин е да направите директен SEPA превод. Разбира се, ще трябва да си платите таксите за това.

 17. Здравейте,
  как може да се деактивира автоматичното месечно плащане от карта в Bondora Go&Grow?

 18. Божидар Стоянов

  Здравейте,
  да се присъединя към дискусията и аз със следния въпрос:
  Bondora предоставят ли прозрачност на събраната наличност във въпросния буфер? Как можем да сме сигурни, че % над 6.75%, който техните портфолио мениджъри изкарват са действително вкарани само и единствено в този фонд, а не отиват за подобрения на bottom line по усмотрение на мениджмънта?
  Продуктът Bondora GG вече е на пазара 6-7 месеца (от юни 2018), така че би било интересно да се видят някакви резултати след 1вото полугодие – дали има публикувани такива някъде?

  1. Не знам да има информация за буфера. Иначе, в какви кредити е инвестирани новите средства и какъв процент е чрез Go&Grow го обявяват на блога си всеки месец. По отношение на доходността тя е точно 6.75%. Иначе на сайта на Bondora има огромно количество данни – предоставят много високо ниво на прозрачност.

   1. Здравейте, какви точно са сценариите за загуба на средствата през тази платформа?

    Поздрави!

    1. Има различни сценарии, като основния е много по-голяма несъбираемост на кредитите от предвидената. Това е единствената P2P платформа, която е работила по време на кризата от 2008 и се е справила отлично. Разбира се, това не е гаранция. Основните рискове за тази платформа са разгледани в тази статия – https://www.vivainvest.eu/bondora-go-grow-razumna-investicija-za-nachinaeshti/

 19. Вчера направих сметка в Бондора през вашия афилиейт линк, депозирах в Гоу енд Гроу, но бонуса от 5 евро не го получих, макар че писах и на съпорта но нямам отговор до момента

 20. Pingback: Revolut Youth ще помага да възпитате финансово грамотни деца и младежи

 21. Забравих да добавя reference text при превода ми с Revolut. Ще разберат ли, че аз пращам парите?

 22. Pingback: Как да депозираме пари в Bondora Go&Grow? Стъпка по стъпка.

 23. Здравейте,

  знаете ли къде в Бондора ГГ мога да видя трансакциите си – колко и кога съм внасял и теглил?

 24. При Bondora Go&Grow, аналогично на депозитите, които се олихвяват на падеж – дължите лихва само в годината, в която изтеглите вложението си.
  „дължите лихва“ ?!?!?! Нещо се обърках. Каква лихва и на кого я дължим?

   1. Здравейте!

    А данъка съгласно кое законодателство е? Не би ли следвало да се генерира и отчита при източника на дохода ?

    Благодаря!

 25. Изглежда, че Бондора не са регулирани от FCA. Лицензът им е неактивен, изтекъл е през 2016. Just FYI. 🙂 За другите регулатори не знам.

 26. Йордан Стоянов

  Здравейте Стойчо и много благодаря за изчерпателната и информативна статия. За мен лично беше много полезна.
  Вече инвестирах в Go&Grow, но не намирам начин да видя разбивки по месец – колко пари съм внесъл по дадения акаунт. Има ли въобще такъв вариант? Виждам само общо внесената до момента сума и натрупаната лихва.

  1. Подобна информация може да получите по доста сложен път. Според мен в това отношение сайта на Bondora е доста непрофесионално направен.
   Ето един начин:
   Идете горе вдясно на главната страница и кликнете върху името си, а след това на Change view. В най-дясната колона Custom включете Cash flow и след това Select на колоната. Върнете се на главната страница, където в менюто се е появило Cash flow. Кликнете на него и в появилата се таблица с малко налучкване може да видите необходимите данни.
   Например по пътя Current month, June, Search ще видите вноските и изтеглянията си през юни. Изглежда обаче, че информацията се обновява със закъснение и поне при мен за последните два дена е непълна.

   Още по-сложно е ако изведете на менюто в главната си страница и Reports.
   Успех в ровенето на сайта на Bondora. -:)

 27. Атанас Атанасов

  Здравейте,
  Всичко звучи много хубаво, но аз по типично български ми хрумна – как мога да бъда сигурен, че това не е просто една пирамида, от рода на Бърнард Мейдоф или онези от 90-те в България?
  Това че има акредитация от три различни финансови надзора може ли да се смята за гаранция, че ако не друго то това поне не е пирамида и някой ден няма да избягат с парите ни?

  1. По принцип в нищо не можете да бъдете сигурен. Фирмата на Бърние Медоф е имала всички разрешения от регулатора в САЩ и преминала няколко проверки. Това, че е регулирана от няколко финансови регулатора е предпоставка, че това не е пирамида, но не е гаранция! В инвестирането гаранции няма, ако някой твърди друго или не разбира или просто ви лъже 😉 Всъщност във всички области на живота е така.

 28. Здравейте,

  Защо няма нужда да следим инвестицията с Bondora Go&Grow.
  Как е при другите Bondora инвестиции

  1. Николай Грамадов

   Можете, са си едитнете целта на сумата и размера на вноските, както и да преименувате наименованието на целта .

 29. Здравейте, имам следни въпрос, а именно: появиха ми се две „сметки“, по-скоро цели за постигане в акаунта ми, една в която ми влязоха първоначално вложените средста и втора в която ми стоят 5 5евро, сигурно от бонуса. Има ли как да ги обединя, или така ще си остане. Благодаря за помощта до момента. Поздрави…

 30. Здравейте,

  Преди няколко седмици вкарах тестово 30 евро в платформата (през revolut, за да тествам и този процес) – всичко беше наред, до преди 1-2 дни (когато последно проверих) имах gained 0.07 (T.e. 30.07) – днес, обаче реших да погледна и ми показва 30.01 (Gained 0.01) – много странно, сякаш тези 6 цента са се изпарили. Някакви идеи какво може да се е случило? Жълти стотинки са, но ме кара да се съмнявам в надежността на платформата.

  Благодаря,
  Димитър

 31. Нилолай Грамадов

  Здравейте. В друга P2P платформа , само първия път си написах инвеститорския номер , когато пращах пари. Следващите пъти не съм го писал и никога не е имало проблем с постъпването им инвеститорската сметка.

 32. Йордан Даскалов

  Бихте ли споделили стратегията ви в бондора про? Варианти чрез повече от едно портфолио, автоматизация? Към момента имам регистрация, не съм заредил средства но смятам, че 6% не достатъчната доходност, която търся. Благодаря!

  1. Портфолиото ми в Bondora Pro е оставено да падежира и не инвестира нови средства. Иначе използвах само кредити с клас до D до 36 месеца от Естония и Финландия. Такива почти не се намират вече. Най-добре е, ако търсите по-висока доходност от 6.75% да се насочите към други платформи. При Bondora си плащате ликвидност и буфер за дефолтиращите кредити. В Portfolio Pro няма bay-back гаранция.

 33. Здравейте!
  Бихте ли споделили дали сте теглили средства от сметката в Bondora Go and Grow преди да е изтекла година. Примерно днес внасям 1000 евро и след 3 месеца искам да изтегля 400. Лихвата от тези 400, която се е натрупала за 3 месеца, ще се изгуби ли или остава?
  Благодаря предварително.

 34. Здравейте, г-н Недев. Регистрирах се в Бондора чрез Вашето предложение. Инвестирах няколко пъти и реших да опитам и „теглене“ на инвестирана сума. Внасям само чрез Paysera, обаче повече от седмица нямам върнати пари по сметката, а виждам, че на 3 пъти са ми удържани съответно по 0.56, 0.25 и 0.24 евро като обяснението в извлечението е, че това е теглене. Мога ли да получа повече информация, защото за сетен път препрочитам всичко, което сте писали и коментирали, но за съжаление, не мога да се справя явно сама. Благодаря предварително и извинявайте, ако е елементарно за Вас.

 35. Здравейте, в последните няколоко дни прочетох доста от статите ви отнсно Р2Р инвестирането и по специално тези за Bondora Go&Grow, като съм все по-близо да инвестирам сепстяванията си от банковия депозит, просто исках да попитам как оценявате момента да ли е добър за подобен ход предвид волантното време в което се намираме и най-вероятно задваща се световна криза след няколко месеца. Благодаря

  1. При нивото на несигурност, което има в света в момента, едва ли е най-добрия момент за каквито и да било инвестиции. Имайте предвид, че в мномента ликвидността на Go&Grow съвсем не е незабавна и може да мине доста време, за да си получите парит, след като заявите теглене. Не е добра идея да се инвестират пари, биха били нужни в рамките на по-малко от поне година. Bondora работи от 2008 и е минала успешно предишната криза. Това обаче не е гаранция как ще се развият нещата при сегашната.

 36. Здравейте,искам мнение от вас относно квалифицирания елект. подпис предоставен от evrotrust.Запознат ли сте с неговите възможности ползвате ли го, пишат че е валиден в държави от европейския съюз. Просто мнение и ваше виждане или предложение за подобно ефективно решение.

  1. Здравейте,
   По въпроса за електронния подпис – всички такива, издавани в България са валидни в ЕС. Това става по силата на регламент 910/2014, по-познат като eIDAS, който е в сила от 01.06.2016 година. Така че, Б-тръст на Борика, Инфонотари, а също и този на Информационно Обслужване ще ви свършат еднаква работа.
   Изберете си провайдър, който ще ви е най-удобен/изгоден или има текуща промоция.

  2. Филип Георгиев

   Иван е отговорил за класическите КЕП, при които частният ключ от подписа физически се намира при вас и имате пълен контрол над него.
   Това, което предлагат evrotrust е виртуален подпис, където вашият частен ключ всъщност се намира някъде и може да го ползвате само при определени условия. Вероятно това е законно, но аз не бих ползвал подобна услуга. Това е като да си купите кола и да дадете на някой друг да ви пази ключът за нея. И да му плащате за това.
   Знам, че е по-лесно, а и сега е модерно всичко да е в облакът, но когато става въпрос за сигурност, помислете преди да се метнете на поредната фешън услуга. В случая има и лимит, над който не носят отговорност, защото, на практика, те подписват, а не вие.
   Сега гледам, че са си променили и прецизирали по-подробно faq секцията в сайта си. Все още си е рекламна брошура, но изглежда доста по-добре, откакто го видях за първи път.

  1. Според мен го въведоха по 2 причини. Първата е,че „много маймуни стахме на клона“ и продължаваме да се увеличаваме. И втората е, че са създали една интелигнтна и индиректна спирачка за инвеститорите,които по една или друга причина са решили да се оттеглят. Например,ако си вложил 5000 Евро и ги оттеглиш и след време вече са ти минали страховете, ще ти трябва този път 1 година (12 месеца Х 400 Е) за да се върнеш старата позиция. Извадили са явно изводи от тазгодишния „bank run“.

   1. Възчожно е, но също е възможно и да нямат достатъчно търсене на кредити от качествени кредитополучате, а инвеститорите са много, за да не връщат ги ограничават.

    1. Много е вероятно това да е причината но силно се сьмнявам това да е решението . Замислям се какви може да са следващите им стьпки .

    2. Здравейте,
     Възможно ли е да занижат критериите за отпускане на кредит, с което да повишат риска?
     Иначе ще имат едни свободни пари, подобно на банките.

     1. По-скоро не, защото взеха мерки, за да не се случи. Ограничиха месечната сума, която може да се инвестира на €1000, а от скоро я намалиха още на €300. Завишиха си кредитните стандарти и за известно време спряха кредитирането на по-рисковите пазари.

 37. Когато е писана статията през 2018,автора споменава за 40 000 инвеститора,през 2019 Бондора се похвалиха че вече са 96 000, а към днешна дата гледам, че са декларирали 145 757!

 38. Здравейте г-н Недев, въпрос: Каква печалба да впиша в ГДД за Дофинанс при положение че от март 2020 инвестицийте са затворени, отбелязано е лихва натрупана затворена…. стойност.
  А отдолу пише печелите….. стойност годишно….
  Коя да впиша в ГДД?. Писах на съпорта отговор няма.

  1. Не очаквам и да има. Никоя платформа не дава данъчни консултации. Не съм се задълбочавал, тъй като е малко рано за това, но аз лично мисля да впиша сумата на Profit и Investor bonus за миналата година, която видя в справката за трянзакциите. Това би трябвало да е реално платената сума.

   1. Но не мога да извърша справка в Дофинанс, няма опция поне аз не виждам, при другите платформи става.

 39. Привет,
  Във връзка със споменатия по-горе максимум от 400 евро, които могат да се добавят на месец, във фейсбук групата прочетох вариант той да се увеличи като се прехвърлят инвестициите примерно от Portfolio Manager (има условия). Наистина е възможно, но при мен проблемът е че там едвам успявам да инвестирам около 5 евро на ден. Пробвах с препоръчаните настройки, пробвах и да променям различни параметри, но резултатът е един и същ. Последната сума, която добавих бе с референция за Go and Grow, но средствата над 400 евро си седят в Wallet и не вярвам това да е причината да не се инвестират в Portfolio Manager. Някакви идеи защо се получава така?

  1. Мисля, че няма разлика къде са вкарват парите. Няма как да има кредити за Portfolio Manager, а да няма за Go&Grow – реално няма достъчно отпуснати кредити и това е причината.

 40. Странно. Около седмица вече да няма кредити нито за Portfolio Manager нито за Portfolio Pro. Мислех, че грешката е в моите настройки. Струва ми се абсурдно, защото максималната сума, която инвестира, е по евро в кредит. Така се трупат около 5 евро на ден. Явно ще трябва доста търпение.
  Благодаря за отговора

 41. Здравейте,

  Как е положението в момента с услугата? Някой с информация за последните 1-2 месеца?

   1. Здравейте,
    Смислено ли е натрупаната лихва до момента (1000 Евро, да речем) да бъде изтеглена и реинвестирана обратно в Go&Grow? Това би трябвало да повиши размера на главницата и съответно лихвата, нали така? Има ли някаква пречка това да бъде направено? Не намирам нищо по въпроса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *